ေအာင္ေကာင္းေဇာ္ | DMG
ဇန္နဝါရီ ၁၃ ၊ မာန္ေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႐ုံးမ်ား၊ လမ္တံတားမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွတင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ေလးေတာင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါတင္ဒါမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ေန႔အထိ ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေအာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ေလးေတာင္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

“တင္ဒါေအာင္တဲ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အခုလာမယ့္ေဖေဖၚဝါရီလမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္၊ ႐ုံးကေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးကို စေဆာက္မယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေလးေတာင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္တြင္ ေက်း႐ြာငါး႐ြာ၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္တြင္ ေက်း႐ြာသံုး႐ြာ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္တြင္ ေက်း႐ြာသံုး႐ြာ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္တြင္ ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာ၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္တြင္ ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာ စသည့္ရပ္ကြက္(၅)ခုျဖင့္ ၿမိဳ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာက္သုံးေရ အခန္းက႑ မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးသစ္အေနျဖင့္ ေသာက္သုံးေရက႑ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကိုေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေတာင္းဆိုသည္။

“ေသာက္သုံးေရအတြက္က ဆည္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ေနရာေတြကို က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ေနရာလ်ာထားတယ္၊ ေျမယာပါဝင္မယ့္ေတာင္သူေတြကလည္း တစ္ဧကကို ဘယ္ေလာက္ရရင္ ေရာင္းမယ္ဆိုတာ ေျပာထားၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရသက္တမ္းကုန္သြားေတာ့ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါကို လာမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေလးေတာင္တိုက္နယ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရမွ ေလးေတာင္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၾကန႔္ၾကာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလးေတာင္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေဒခံျပည္သူမ်ားမွာ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ပန္းပု၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းထိမ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း႐ွိသည္။

လက္႐ွိမွာ ၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဘဝျမင့္တက္မႈ ႐ွိလာမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

Author: Admin