ေအာင္ေကာင္းေဇာ္ | DMG
ဇူလုိင္ ၄ ၊ မာန္ေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒသထြက္ဆန္ထက္ ျပည္မမွဆန္မ်ားကို ဝယ္ယူ စားသံုးသူ မ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ျပည္ စသည့္ေဒသဘက္မွ တင္သြင္းေသာဆန္မ်ားကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက အနည္းငယ္သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ေန႔ကို ဆယ္အိတ္ေက်ာ္အထိ ေရာင္းအားေကာင္းေနေၾကာင္း မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ကိုင္သူ ေဒၚမခင္ျမင့္က ေျပာသည္။

“ဆန္ေတြေရာင္းရတာ ဘာေႀကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေဒသဆန္ထြက္ႏႈန္းနည္းတာ။ ဟုိကလာတဲ့ဆန္က အရည္အေသြး ေကာင္းတယ္၊ ထမင္းေကာင္းတယ္။ ေဒသဆန္က ဆန္အရည္အေသြးမေကာင္းဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္မဆန္ ေရာင္းေကာင္းတာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္႐ွိ မာန္ေအာင္ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ေဒသထြက္ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၂,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ဆန္အမ်ိဳးအစားလုိက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား႐ွိၿပီး ျပည္မဘက္မွလာေသာ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၈,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ ဆန္အမ်ိဳးအစားလိုက္ကာ ေစ်းႏႈန္းအသီးသီး႐ွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္မဆန္ေရာင္းအားေကာင္းလာျခင္းမွာ ေဒသအတြင္း႐ွိ ေတာင္သူမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ဟု မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ျပည္မဆန္ ေရာင္းအားတက္လာတာက ေဒသမွာ လယ္ယာလုပ္ကုိင္သူ နည္းလာလုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီက ဆန္ေတြက ဆန္ၾကမ္းေတြဆုိေတာ့ ေစ်းေကာင္းမရဘူး၊ လယ္သမားေတြ႐ွံဳးတာမ်ားလာေတာ့ လယ္လုပ္တဲ့ သူေတြနည္းလာၾကတယ္။ ဝယ္စားသူေတြက မ်ားလာတယ္ ”ဟု ဦးတင္ထြန္းက ဆိုသည္။

ျပည္မမွလာေသာ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေပၚဆန္းေမႊးတစ္အိတ္လွ်င္ ၆၅,၀၀၀ က်ပ္၊ ေ႐ႊဘုိ႐ွယ္တစ္အိတ္လွ်င္ ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ပခမ္း႐ွယ္ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၅,၀၀၀ က်ပ္အျပင္ ေ႐ႊဆန္ႏွင့္ ဝါဆန္တုိ႔ကို တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၈,၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းအသီးသီး႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအထဲမွ ပခမ္း႐ွယ္၊ ေ႐ႊဆန္ႏွင့္ ဝါဆန္တို႔မွာ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား ထံမွသိရသည္။

Author: Admin