ေအာင္ထိန္ | DMG
စက္တင္ဘာ ၁၆ ၊ စစ္ေတြ

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “လူငယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ” စကားဝိုင္းတစ္ခုကို ရခိုင္လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈ အခန္းက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီသည္ အမည္ခံသက္သက္သာျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမည္ခံသက္သက္ပဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ေၾကြးေၾကာ္ၿပီးတက္လာတဲ့ NLD အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို အမည္ခံအေနနဲ႔ပဲ သံုးေနတယ္လို႔ျမင္တယ္။ လက္ေတြက်င့္သံုးမႈမရွိဘူး။ ” ဟု စစ္ေတြတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ကိုတိုးတိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမ်ားမရွိေသးဘဲ အာဏာရွင္ဆန္ေနေၾကာင္း၊ အျပစ္မဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရာမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား နားလည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္မႈကိုလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ လူငယ္မ်ားက ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း နယ္ပယ္အသီးသီးကေန တတပ္တအား ပါဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေဆြးေႏြးသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရာမွာ ငွက္တစ္ေကာင္နဲ႔ တင္စားမယ္ဆိုရင္ ေတာင္ပံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက ေတာင္ပံတစ္ခု၊ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေတာင္ပံတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးထုအင္အားနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးကေန ထိန္းေက်ာင္းလို႔ရပါတယ္ ” ဟု အမ်ိဳးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မတင္ခ်ိဳေထြးက ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို စစ္ေတြၿမိဳ႕က ရခိုင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကြန္ရက္ရံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ (၂၀) ေက်ာ္က ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Author: Admin