DMG ၊ ၾသဂုတ္ ၅

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အဓြန႔္ရွည္ၾကာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေရးအတြက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္(PR)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာသည္။

PR စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သဟဇာတျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံး လႊတ္ေတာ္တြင္ပါဝင္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို အခြင့္အေရးေတြေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အေျဖရွိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အခြင့္အေရးေတြ သူတို႔ရဲ႕နစ္နာမႈေတြကို တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္မွာ ေျပာခြင့္၊ ဆိုခြင့္၊ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုေပးဖို႔ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ လူထုလူတန္းစားအလႊာသီးသီးက ကိုယ္စားျပဳေတြပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒က ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ေပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းေရးမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကိုေျပာင္းလဲ႐ုံျဖင့္ အေျဖရႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) ဥကၠ႒ ဦးသာထြန္းလွက စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာ အားလုံးပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးသည္ဟုေျပာသည္။

"လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကလည္း ရႈပ္ေထြးမႈေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအရႈပ္အေထြးကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲ႐ုံနဲ႔ အေျဖရလိမ့္မယ္လို႔ အတိအက်ေျပာလို႔ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိဘူးလို႔ျမင္တယ္” ဦးသာထြန္းလွကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးသာထြန္းလွက “ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တိုင္းမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔က ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္တယ္"ဟု ဆိုသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသာမာမႈရွိသည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟုလည္း စစ္ေကာင္စီက ေျပာဆိုထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ယခင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အႏိုင္ရအကုန္ယူ (Frirst Past the Post–FPTP)စနစ္အစား အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (Proportional Representation– PR)ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ စစ္ေကာင္စီမွ ျပင္ဆင္ေနသည္။

\ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ PR စနစ္ကို က်င့္သုံးမည္ဟုေျပာဆိုျခင္းမွာ စစ္ေကာင္စီကိုလိုလားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အာဏာရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ေထာက္ျပသည္။

“PR စနစ္ က်င့္သုံးေန႐ုံနဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံး ေတာင္းဆိုေနတာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ထူေထာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ (PR စနစ္)အဆိုျပဳခ်က္ဟာ သူအာဏာရရွိေရးအတြက္ သူလိုလားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုေနရာရရွိေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ျဖစ္တယ္လို႔ျမင္တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ အေျဖမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘဲ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုကိုပုံေဖာ္ခ်င္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား လိုခ်င္သည့္ပုံစံမ်ိဳးကို လိုက္ေလ်ာရန္လိုေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေ႐ႊကဆိုသည္။

“ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကအေျဖဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘာလိုခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔နဲ႔မေဆြးေႏြးဘဲ ဒီလို(PR)စနစ္တို႔၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔ဆိုတာ ေျပာေနက်စကားပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒါက အေျဖမဟုတ္ဘူး။ အဓိကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလို႔နာမည္ခံထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို မွန္ကန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေအာင္ ဒီတိုင္ရင္းသားေတြလိုခ်င္တာကို ေပးႏိုင္ေအာင္၊ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ပုံစံမ်ိဳးကို လိုက္ေလ်ာဖို႔လိုတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့သည့္ စစ္ေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားသည့္ကာလကို ေနာက္ထပ္ ၆ လ ထပ္တိုးေၾကာင္း ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။
စစ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆန႔္က်င္တိုက္ခိုက္ေနၾကၿပီး တိုင္းျပည္အေျခအေနသည္ က႑အသီးသီးတြင္ ယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိေနသည္။

Author: DMG