Photo - BANCA

ႏွင္းႏြယ္ | DMG
ေမ ၂၂ ရက္ ၊ စစ္ေတြ

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ၾကားတြင္႐ွိသည့္ နံ႔သာကၽြန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝတို႔ကို ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ)ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ ရမ္ဆာကြန္ေဗး႐ွင္းက ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ လိုက္သည္။

၄င္းေဒသအား ေရဝပ္ေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာႀကိဳးစားခဲ့ ေသာ္လည္း အေျခအေနအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇီဝ မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း(BANCA)အဖြဲ႕၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာသီရိေဒဝီေအာင္က DMG သို႔ေျပာသည္။

“က်မတုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာကေတာ့ ၾကာပီေပါ့။ ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔ရဲ႕ရန္ပုံေငြရ႐ွိခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ခရီးေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ မသြားႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္ဝိုင္းငွက္နဲ႔ တျခားကမ္းေျခေနငွက္ေတြကုိပဲ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွ လိပ္ေတြဘာေတြကို ႐ွာေတြ႕ခဲ့တာျဖစ္တယ္”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

လက္႐ွိတြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္ဇီဝမ်ိဳးစုံ၊မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း(RBANCA)ႏွင့္ (BANCA) အသင္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပံ့ပုိးမႈျဖင့္ နံ႔သာကြ်န္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝအား ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ရမ္ဆာေရဝပ္ ေဒသ (ဆုိက္အမွတ္ - ၂၄၂၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေနရာ၏ အနီးတဝုိက္တြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း(၈)႐ြာခန္႔႐ွိၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာလည္း ၄င္းကြ်န္းေပၚတြင္ ေနထိုင္ကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္႐ွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအား လာေရာက္ဖ်က္ဆီးသည္ဟု အထင္အျမင္မလြဲေစရန္အတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသီရိေဒဝီေမာင္က ဆိုသည္။

“ဒီေနရာကို ရမ္ဆာအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္တာက သူတို႔ေတြရဲ႕စားဝတ္ေနေရးကို ထိခိုက္ေအာင္ တားဆီးတာမိ်ဳး မဟုတ္ဘဲ ဒါသည္ကမၻာေပၚမွာ ဇီဝမိ်ဳးစုံ မ်ိဳးကြဲေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတဲ့အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းသာျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ သူတို႔ေတြသိေအာင္ က်မတုိ႔အေနနဲ႔ အသိေပးတာေတြ လုပ္ဖုိ႔ အမ်ားႀကီးလုိအပ္တယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ) ေရ႐ွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ (RBANCA)ႏွင့္ (BANCA)အဖြဲ႕ တို႔ပူးေပါင္းကာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေနရာ႐ွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (BANCAN)အဖြဲ႕မွ သိရသည္။

လက္႐ွိတြင္ (Covid-19)ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ထားရၿပီး အဆုိပါေနရာအား သြားေရာက္ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာလည္း ရေသ့ေတာင္ဘက္မွ ပစ္ခတ္သံမ်ားကို မၾကာခဏ ၾကားေနရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ သီရိေဒဝီေမာင္က ေျပာသည္။

ရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသျဖစ္သည့္ နံ႔သာကြ်န္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝသည္ ဧရိယာအားျဖင့္ ဟက္တာေပါင္း ၃၆၀၈ ဟက္တာ (၈၉၁၆ ဧက)ခန္႔ က်ယ္ဝန္းကာ ဇီဝမိ်ဳးစုံ မိ်ဳးကြဲမ်ားစြာအတြက္ အေရးႀကီးက်က္စားရာေနရာအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ)အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္း (၉)ခ်က္ထား႐ွိၿပီး ၄င္းအခ်က္မ်ားထဲမွ အနည္းဆုံး (၁)ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ႐ွိမွသာလွ်င္ ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ)အျဖစ္ စာရင္းဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နံ႔သာကြ်န္း သည္ အခ်က္(၉)ခ်က္ထဲမွ (၅)ခ်က္အထိ ကုိက္ညီမႈ႐ွိေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုိးယြန္းႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မိန္းမလွကြ်န္း ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕၊ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာဟူ၍ ရမ္ဆာေဒသ ၅ ခု႐ွိခဲ့ၿပီး ယခု နံ႔သာကၽြန္းသည္ ဆ႒မေျမာက္ ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

Author: Admin