ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္

ျမတ္ဝင္းေက်ာ္ | DMG

စက္တင္ဘာ ၂၇ ၊ ရန္ကုန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးသတိျပဳၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးက စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အေမရိကန္သံ႐ုံး၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်ာႏွာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ (သုိ႔) ၂၆ ရက္ေန႔ (သို႔) ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ (သို႔) ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ႐ွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳမႈကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၿပီး အၿမဲသတိ႐ွိေနရန္၊ သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းမွန္ ေပးသူမ်ား၏သတင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ကိုလည္း ထပ္ဆင့္အသိေပးထားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အလားတူ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) ႏွင့္ စိစစ္ဆဲ အဖြဲ႕တို႔မွလည္းေကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ခ်င္းတပ္ဦးတပ္မေတာ္(CNF) ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) စသည္တို႔ကလည္း ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားျပဳလာမည္ဟု သတင္းရ႐ွိသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအထူးဂရုျပဳၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ ညႊန္ၾကားစာတစ္ေစာင္ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္႐ွိေနသည္။

AA၊ KIA ၊ CNF ၊ KNU တို႔သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္၊ ထေဆာင္ယန္းၿမိဳ႕နယ္၌ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ (သုိ႔) ၂၆ ရက္ေန႔ (သို႔) ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ (သို႔) ၂၆ ရက္ေန႔ တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၌ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရက္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံလႊဲေစရန္၊ ဖိအားေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ညႊန္ၾကားစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕တို႔က ယတိျပတ္ ျငင္းဆိုထားၾကသည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို မျမင္ေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကမူ ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕၌ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္ဆိုေသာ သတင္းမွာ ျပည္သူမ်ားအား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစရန္အလို႔ငွာ (သို႔မဟုတ္) သတင္းအမွား ရ႐ွိျခင္းေၾကာင့္လားဟု သံုးသပ္ေျပာဆို ေနၾကသည္။ 

Author: Admin