ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။    ။   မူးယစ္ေဆးဝါးဟုဆိုလွ်င္ ဘိန္း (Opium)၊ ဘိန္းျဖဴ (Heroin)၊ ေဆးေျခာက္၊ (Cannabis) အက္စ္တက္စီ (Ecstasy)၊ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား(Amphetamine Type Stimulant)၊ အိုက္စ္ (Ice) စသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အျပင္ တစ္ျခားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ မည္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမွ် လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေပးသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမဟုတ္ၾကသလို မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုးကို အၿမဲတမ္းလိုလို ၿငိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ မိမိတို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ေျမာက္ျမားစြာကို မၾကာခဏဆိုသလို ဖမ္းဆီးရမိေနမႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ မူယစ္ေဆးဝါး အႏၱာရယ္မည္မွ် ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ကို အထူးသတိျပဳရမည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရရွိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ားစုမွာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာသတိျပဳဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာမွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလာေဒ့္ကိုေရာက္ရွိကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ တစ္ျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ထြက္ခြာေနသည္ဆိုေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ားစုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူငယ္ထုမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ၾကားထဲ က်ေရာက္ေနၿပီးလား ဆိုသည္ကိုလည္း ထည့္တြက္စဥ္းစားရန္ အလြန္အေရးႀကီးလာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားဖမ္းဆီး ရရွိမႈအေျခအေနမွာ အမႈေပါင္း ၇၂ မႈ၊ ေဆးျပားေပါင္း သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ တရားခံ အမ်ိဳးသား ၅၉  ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ စုစုေပါင္း ၁၁၂ ဦးတို႔ကိုလည္း ဥပေဒအရ အေရးယူထားကာ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၇၂ မႈအနက္ ၆၀ ေက်ာ္မွာ ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြအပါဝင္ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသည့္ လူငယ္မ်ားလည္းရွိေနသလို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕လို ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူသူအေရာက္နည္း ေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားအတြင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖအနားယူေသာ ရႈ႕ခင္းသာလမ္းလိုေနရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားကို မၾကာခဏေတြ႕ျမင္ေနသလို စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ အ.ထ.က ေက်ာင္းတစ္ခုမွ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မူယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲေနျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ ဖမ္ဆီးကာ သက္ဆုိင္ရာကိုအပ္ႏွံခဲ့သည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ အလြန္သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေနၿပီဟုလည္း သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔တို႔ကလည္း ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား သက္ဆိုင္ရာမွ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့သည္ကို ၾကည့္လ်ွင္ လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း၏ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၱရာယ္ကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေနၿပီ ဆိုျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္စရာမရွိေပ။ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ားစု၏ တရားခံမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာမွ ဖမ္းဆီးရရွိမႈအားနည္းသလို ပိုင္ရွင္မဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုသာ မၾကာခဏေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရရွိေနျခင္းမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလ်ာက္ ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ထိေရာက္စြာတားဆီးရန္ ဆိုသည္မွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္အျပည့္အဝရွိသည္ဟု ယံုၾကည့္သလို မိမိတို႔ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အနာဂတ္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္အျပည့္အဝရွိသည္ဟု ယံုၾကည့္ၿပီး ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလ်ွာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ဖ်က္ၾကရန္လိုအပ္သည္ဟု Development News journal မွ ရူျမင္မိသည္။

 Editorial>>> ISSUE 89, JULY 15, 2018, DEVELOPMENT NEWS JOURNAL

Author: DMG