အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

စစ္ပဲြျဖစ္လွ်င္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ထိခိုက္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းကပင္ စတင္ျဖစ္ပြားေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အထိနာလွၾကသည္။ က်န္းမားေရ၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ လြန္စြာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

တိုက္ပဲြမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ယင္းေဒသကျပည္သူမ်ား စစ္၏ဆိုးက်ိဳးကို အဓိကခံစားရသည္။ တိုက္ပဲြစတင္ျဖစ္ပြားစဥ္က ေတာေတာင္မ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကာလၾကာလာေသာ္ ရြာအနီး၊ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ပါ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ လယ္မထြန္ရဲ၊ စပါးမစိုက္ပ်ိဳးရဲၾကေတာ့ေပ။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ငါးမဖမ္းရဲၾကေတာ့ေပ။

တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ လယ္မထြန္ရဲၾကသကဲ့သို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကာင့္လည္း လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္မႈမ်ားရွိ၍ စပါးမစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၾကေပ။ တစ္ဖန္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုခုက သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးမည္ကိုလည္း အထူးစိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ လယ္သမား မ်ားအတြက္ စိတ္မေအးရေပ။ စပါးစိုက္ရာသီ တြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အခက္အခဲရွိေသာ လယ္ဧကေပါင္း (၉၉၆၀၀)ခန္႔ရွိသည္ဟု ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအေျခအေနအရ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕သည္ မိမိတုိ႔ လယ္ယာ၊ ေက်း႐ြာအနီး ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ေတာေတာင္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားတြင္ ငါး႐ွာ၊ ဟင္းခူးႏွင့္ ကြ်ဲႏြားမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းရန္သြားစဥ္ ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေသဆုံးဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ်ား႐ွိေနၿပီး သတင္းအစအန ႐ွာမရေအာင္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားလည္း႐ွိေနသည္။  

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အခက္အခဲမ်ားၾကားက တစ္ခ်ိဳ႕ စပါးစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ စပါးမ်ားမွည့္ေနၾကၿပီ။ သို႔ရာ တြင္ တိုက္ပဲြဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင့္ စပါးရိတ္သိမ္းရန္အခက္အခဲ ထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕စပါးခင္းမ်ားကို ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားဝင္ေရာက္စားေသာက္သျဖင့္ လယ္ဧကမ်ားစြာရွိ စပါးမ်ား ပ်က္စီးသြားရၾကသည္။ ထို႔အျပင္ မွည့္ေနေသာစပါးမ်ားလည္း အခ်ိန္မီမရိတ္သိမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္  စပါးမ်ားေၾကြက် ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ မၾကာခင္က ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ မုန္တုိင္းတိုက္ခိုက္မႈရွိခဲ့သည့္အတြက္ တပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ဆုိသလုိ ေတာင္သူမ်ား၏ ရင့္မွည့္ၿပီး စပါးခင္းအမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနသျဖင့့္ ဆန္စပါးရွားပါးမႈဒဏ္ကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ားခံစားၾကရမည္ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စပါးထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအေပၚ မ်ားစြာထိခိုက္မႈရွိလိမ့္မည္။ ေဒသတြင္း စပါးေစ်းကြက္မ်ားလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္မဘက္ကတင္သြင္းလာသည့္ ဆန္၊ စပါးေစ်းႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလွ်င္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအဖို႔ ဆန္၊ စပါးဝယ္ယူစားသံုးႏိုင္စြမ္း ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအစားအစာဖူလံုေရးအတြက္ အေလးထားစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ျမင့္ တက္လာလွ်င္ ေသခ်ာၾကပ္မတ္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ စီစဥ္ထားရန္လိုအပ္သည္။

ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ဆံုးရႈံးေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပဲြအျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္ ျပည္သူမ်ားလိုလားေနၾကသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) တို႔အ ၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပဲြသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ မေျပလည္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပဲြဝိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိမွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ လံုၿခံဳမႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Development Media Group (DMG) က အႀကံျပဳတုိက္တြန္းလုိက္ရေပသည္။

Author: Admin