အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမ်ားတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) အပါ အဝင္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုက်င္းပမည့္ ညီလာခံတြင္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကျငာခံျခင္းထားရသည့္ AA ကို ဖိတ္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု အစိုးရဘက္က ေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနၿပီး တျခားေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္ းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းကပင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ စစ္ေရးတင္းမာေနဆဲျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ႏွစ္သိန္းခန႔္ ေနရပ္စြန႔္ခြာကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး အရပ္သား ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈ အေရအတြက္သည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမ်ားလာေနသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ကို ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသို႔ မဖိတ္ေခၚျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာတစ္ခုျဖစ္သြားသည္။

အစိုးရႏွင့္ AA အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကခဏျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေသခ်ာသည့္ရလာဒ္မ်ားမထြက္ေပၚနိုင္ခဲ့ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုက္ပြဲမ်ားသာ ပိုမ်ားလာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကို AA ကို ဖိတ္ၾကားပါက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းနိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ မရသည့္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လကၡာဏာဟု မွတ္ယူစရာျဖစ္သည္။

AA ကို မဖိတ္လၽွင္ ၄င္း၏ နိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးမဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)တို႔လည္း ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ရန္မေသခ်ာသလို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း အဖုအထစ္မ်ား ပိုမ်ားလာနိုင္သည္။

လာမည့္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ဆိုလၽွင္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီမ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာ ရင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရးမ်ားအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ေနရာအားလုံး ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမည္ကို နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

အမွန္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန႔္သင့္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ပင္ထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကုိလည္းအျပည့္အဝ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးကာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ရရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားလည္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာမဲေပးနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေၾကာက္လန႔္မႈ၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ အိမ္ထဲမွအိမ္ျပင္သို႔ ထြက္ရန္ပင္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနၾကေပမည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေတာက္ေလာင္ေနေသာ စစ္မီးမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ခဲ့သင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသို႔ AA ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန႔္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းရွာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ DMG က ႐ႈျမင္သည္။

Author: Admin