DMG ၊ ဇူလိုင္လ

(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ေဂၚဖီစိုက္ခင္းတစ္ခုကို ဓါးေကာက္တစ္ခုျဖင့္ခုတ္ေနသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခု လူမႈကြန္ယက္တြင္ပ်ံ႕ႏွံလာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းရင္းကိုစုံစမ္းၾကည့္သည့္အခါ ေဂၚဖီထုပ္တစ္ထုပ္ကို ေငြက်ပ္တစ္ရာပင္မရေသာေၾကာင့္ တျခားသီးႏွံမ်ား အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖ်က္ဆီးရျခင္းျဖစ္သည္ကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ၾကားသိရသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါအရပ္ေဒသတြင္ ေငြက်ပ္တစ္ရာမွ်ပင္ တန္ဖိုးမရွိသည့္ ေဂၚဖီထုပ္တစ္ထုပ္မွာ ရခိုင္ျပည္ထဲက ေဈးတစ္ခုခုသို႔ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေပးၿပီး ဝယ္စားေနၾကရသည္။

ရခိုင္ျပည္သည္ ပထဝီအေနအထားအရ သီးျခားဆန္ေနသည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုပုံစံ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္၏ ျခယ္လွယ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္း စားေသာက္ကုန္ဖူလုံမႈကို မထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေတာ့ေပ။

ဥပမာဆိုၾကပါစို႔၊ ရခိုင္ေဒသသည္ ငါးသယံဇာတေပါႂကြယ္ဝသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မဆလအစိုးရသည္ ငါးေသတၱာစက္႐ုံကို ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည့္ ျပင္ဦးလြင္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သာဓကရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ရခိုင္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ျပည္မဖက္မွတဆင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲေနၾကရသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ အခေၾကးေငြအမ်ားႀကီးပင္ ေပးေဆာင္ေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ လူတိုင္းေန႔စဥ္စားသုံးေနၾကရသည့္ အသီးအႏွံမ်ားတြင္ ေငြကုန္ေၾကးကို ပို၍သုံးစြဲေနၾကရသည္။

ဤသည္မွာ ကုန္သြယ္စရိတ္ျမင့္မားမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ စရိတ္စခ ျမင့္တက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အေနအထားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရာက္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သည့္ကားမ်ားသည္ သုံးရက္မွ ေလးရက္အတြင္းသာရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စစ္ေကာင္စီကဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၏တင္းၾကပ္မႈေၾကာင့္ ၁၀ ရက္ခန႔္အထိ သြားလာေနၾကရသည္။

ခရီးေဝးသြားလာေနၾကရၿပီး စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ကုန္စိမ္းမ်ား ပုပ္သိုးပ်က္စီးမႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ကုန္စိမ္းေဈးႏႈန္းမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္ေရာဂါျပင္းထန္စဥ္ကာလမွာပင္ ကုန္စိမ္းကားမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ ရခိုင္ေျမတြင္ စစ္ေရးတင္းမာလာၿပီးေနာက္ ခရီးသည္တင္ကားအပါအဝင္ ကုန္တင္ကားအမ်ားစုသည္လည္း ညအခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္မရၾကေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ျပည္မဘက္မွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္မ်ားသည္ လမ္းခရီးၾကန႔္ၾကာမႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚမွာပင္ ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ လက္ရွိတြင္ စက္ဆုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ျပည္မဘက္က မွာယူထားသည့္ စက္သုံးဆီကားမ်ားသည္ ရခိုင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ၾကန႔္ၾကာေနသည့္အတြက္ ယခင္ေဈးျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ စက္သုံးဆီတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ။

ဤကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္သာ ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ရခိုင္ျပည္သို႔ ကုန္စည္စီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းသုံးေၾကာင္းသာရွိသည္။ ကုန္းလမ္းခရီး၊ ေရလမ္းခရီးႏွင့္ ေလေၾကာင္းခရီးတို႔သာ ရွိသည္။
ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မည္ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုျမင့္မားၿပီး စားသုံးသူမ်ားကို အခက္ပိုေတြ႕ေစလိမ့္မည္။

ရန္ကုန္ကတစ္ဆင့္ ရခိုင္သို႔ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ပို႔ေဆာင္ပါကလည္း ၅ ရက္မွ ၇ ရက္ခန႔္ ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ ပုပ္သိုးပ်က္စီးလြယ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ေဆာင္၍ သြားလာရန္မလြယ္ကူေပ။ အသင့္ေတာ္ဆုံးမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ရခိုင္ကို တစ္ညအိပ္ခရီးသာသြားရသည့္ ကုန္းလမ္းခရီးသာရွိသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ပိုမိုတင္းက်ပ္လာသည့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူေနသည့္ ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ ညအခ်ိန္တြင္ မျဖတ္သန္းရသည့္အတြက္ တစ္ရက္ခရီးကို ႏွစ္ရက္၊သုံးရက္ခန႔္ သြားလာေနၾကရသည္။

ရခိုင္ျပည္ထဲတြင္ ေဈးႏႈန္းမျမင့္တက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းဟူ၍မရွိ။ အေျခခံစားေသာက္ကုန္၊ လယ္ယာသုံးသြင္းအားစုမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ားပါ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။ အဆိုး႐ြားဆုံးမွာ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား အဆမတန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာမသိမ္းမီက စားသုံးဆီ (ပဲပုပ္ဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ စားအုန္းဆီ) တစ္လီတာကို ၁၈၀၀ က်ပ္ခန႔္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး ၁ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္အၾကာတြင္ စားသုံးဆီတစ္လီတာကို ၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္သြားသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္တစ္ခုတည္းတြင္သာ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းဟု ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ေဈးႏႈန္းပိုမိုျမင့္မားေနရျခင္းကို ေထာက္ျပရျခင္းသာျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ကဆိုလွ်င္ ကုန္စိမ္းေရာင္းခ်သည့္ ေဈးသည္မ်ား၏ ညည္းညဴသံမ်ားကိုၾကားရသည္။ င႐ုပ္သီးစိမ္း(ေက်ာက္စိမ္း၊ ေ႐ႊအပ္) တစ္ပိႆာကို ၆၀၀၀ က်ပ္ေပး၍ ဝယ္ၾကရေသာ္လည္း လိုအပ္သေလာက္ဝယ္လို႔မရဘဲ ကုန္စည္တိုင္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းျပတ္လပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္သာ ဝယ္ၾကရသည္ဟုဆိုသည္။

အထိနာဆုံးမွာ ပန္းကုန္သည္မ်ားျဖစ္သည္။ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္တို႔ဘက္ကေန မွာယူေရာင္းခ်ေနရသည့္ ပန္းမ်ားသည္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး လမ္းခရီးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ မ်ားျပားလ်က္ရွိေနသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းပိုမိုျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ခလစာ(ဝင္ေငြ)နည္းပါးသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္ေရးကို ပိုမိုအက်ပ္႐ိုက္ေစသည္။

ရခိုင္ျပည္တြင္ ယခင္က လုယက္မႈဟူ၍ ၁ ႏွစ္ေနသည့္တိုင္ တစ္ခါမၾကားဖူးခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လုယက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ၾကားလာေနရသည္။ ဤသည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ႀကံမိႀကံရာလုပ္ၾကသည္မ်ားေၾကာင့္လည္း ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ား ထူေျပာလာရျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါဆိုသကဲ့သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားသည္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ရခိုင္ျပည္၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔အတူ ကုန္သြယ္ကူးသန္းေရးလုပ္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္မဘက္က ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာအားမကိုးဘဲ ရခိုင္ျပည္တြင္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ဖူလုံမႈရွိရန္ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ DMG က အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Author: DMG