အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ကို ေၾကညာၿပီးေနာက္ ပါတီအသီးသီး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လူမႈစာမ်က္ႏွာထက္တြင္ ေတြ႔ျမင္လာၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္တြင္ က်င္းပသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအနက္ ျပည္သူစိတ္ဝင္စားမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ခန႔္မွန္းခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ ေျမျပင္အေနအထားအရ မဲေပးလိုေသာ ဆႏၵမရွိသူ အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုစာ စစ္အုပ္စုက အာဏာအရပ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသစ္ဆန္းအျဖစ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ သန္းလာမည္လားဟုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ တြင္ မူလရည္မွန္းခ်က္မွ တဆင့္ခုန္ကာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အာဏာရလာမယ္လားဟုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံအားျဖည့္ ျပည္သူေတြ တာဝန္ေက်ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံက ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရလိုရျငား၊ ဒီမိုကေရစီႏႈန္းစံမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ႏိုင္မည္လားဟုသည္ အေတြးသည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ၾကားကာလသည္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ၾကားကာလထက္ မေခ်ာေမြ႕။ ရခိုင္ျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ဇာတ္လမ္း တေက်ာ့ျပန္ အားေကာင္းခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ ေျပးဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား လက္တြန႔္သြားသည္။

ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရခဲ့ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား အတူတူဟု ညီမွ်ျခင္း ခ်လိုက္သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ အဆိုးဆုံးအေနအထား ေရာက္သြားသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။ က်ည္သံ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေသာ ျပည္နယ္တြင္ တဒုံးဒုံး၊ တဒိုင္းဒိုင္း အသံမ်ား ထြက္လာသည္။ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ေသဆုံးမႈမ်ား။ တခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ အေျပးအလႊားပုံရိပ္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ေနရသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖမရွာႏိုင္လွ်င္ ရယ္ဒီကယ္လိုင္း လိုက္ၾကသည္မွာ နိယာမတစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ပါတီအသီးသီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ျဖတ္ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကဆဲ။ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ထင္ဟပ္ေနဆဲ။

အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကို အာဏာလက္ရွိမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း တက္လာမည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒိုင္ေယာေလာ့ ပါတနာအျဖစ္ တန္ဖိုးထား ဆက္ဆံရန္လိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္ျမင့္သူမ်ားသာ လုပ္ႏိုင္သည္ ဆို သည္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိလာေအာင္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးကို ဆုတ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ သည္အခ်က္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ပုန္ကန္သူအၾကား ညႇိလို႔ ရႏိုင္ေသးသည့္ အဓိက ပြိဳင့္ဆိုသည္ကို လက္ခံထားရန္ အထူးအေရးႀကီးသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု လတ္တေလာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမစုံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၏ တာဝန္ ျဖစ္လာသည္။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ အမ်ားစုက ျပည္မပါတီမ်ား မႏိုင္ႏိုင္ေသာေနရာကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးမွ ခ်န္ထားခဲ့မည့္လားဟု ေတြးဆၾကသည္။ ထိုအေတြးအတိုင္း ျဖစ္လာပါက ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ သံသယလႈိင္းမ်ား ႐ိုက္ခတ္ ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို တြန္းပို႔သလို ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို သက္ဆိုင္သူ အားလုံး သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္လာပါက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အလွမ္းေဝးသြားႏိုင္ပါသည္။

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္

Author: Admin