အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေႏြရာသီကို ေရာက္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာတစ္ခုကဲသို႔ ျဖစ္ေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္အထိျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းက မိုးနည္းေဒသတြင္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္မွာ မထူးဆန္း ေသာ္လည္း မိုးမ်ားေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္တြင္ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္မွာ ေရအရင္းအျမစ္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္စြာရရွိေရးကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနၾကရသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ရွားပါးလွသည့္ အစၥေရးကဲ့သို႔ သဲကႏၱာရထဲက ႏိုင္ငံမ်ားသည္ပင္ ေရအရင္းအျမစ္ကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာ အတုယူ အားက်စရာပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္လည္း ေျမာက္ဦးေခတ္ကတည္းက ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မည္သည့္ စက္ယႏၱရားမွ် မပါရွိပဲ ေျမာက္ဦးမင္းေနျပည္ေတာ္၏ ေရရွားပါးမႈျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေရကာတာမ်ားမွာလည္း တည္ရွိေနသည့္အတိုင္းသာမ်ားၿပီး ေရေပးျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား အားနည္းလွ်က္ပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ စစ္ေတြအပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးနီးပါးတြင္ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာအား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ႏွစ္စဥ္ မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရြာသြန္းသည့္အျပင္ မယူ၊ ကုလားတန္၊ ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ နတ္ျမစ္တို႔၏ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းတို႔မွ ေရခ်ိဳသယံဇာတကို လိုသေလာက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲလို႔ ရေနပါလွ်က္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေရရွားပါးမႈျပႆနာအား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္မွာ ရခုိင္ျပည္သူလူထုအေပၚ အစိုးရအဆက္ ဆက္၏ ေစတနာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ဟုသာ ယူဆရေပလိမ့္မည္။

အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျပႆနာအား မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည္မွာ လူထု၏ ေဝဖန္စရာျဖစ္လာေနသည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေရရွားပါးမႈျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စိန္မံကိန္း ႀကီးမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထိတိုင္ အေကာင္ထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္မွာလည္း အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေပလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။

ထိုစဥ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ေသာက္သံုးေရ မလံုေလာက္မႈအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခမီႀကိမ္ေခ်ာင္းဆည္မွ ေရပိုက္လိုင္းျဖင့္ သြယ္ယူရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ JICA အစီအစဥ္မွ ေခ်းေငြမ်ားရယူ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္လည္း ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ အျဖစ္မ်ိဳးျဖင့္ နိဌိတံသြားသည္ကိုသာ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရသည္။

ျပည္သူလူထုက ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္အခမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ေရရွားပါးမႈျပႆနာအတြက္ သံုးစြဲရန္ သင့္ေတာ္ေပသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္မ်ားသည္ ႏွစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေရခြန္ ၅၀၀၀ စီအား ပံုမွန္ ေပးေဆာင္ေနၾကရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္းသို႔ အဓိက ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးသည္လည္း ေငြးေၾကး သိန္းေပါင္း ေသာင္းခ်ီ၍ ျပဳျပင္ထားေသာ္လည္း မတ္လကတည္းက ေရခန္းေျခာက္ေနသည့္အတြက္ အဝီစိတြင္းမ်ားမွ ေရမ်ားအား စက္ငယ္မ်ားျဖင့္ စုပ္ယူကာ ပိုက္လိုင္းမ်ားထဲသို႔ ထည့္ေပးေနရသည္ကိုသာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြရာသီသို႔ ေရာက္လာတိုင္း ေရရွားပါးမႈကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ရခိုင္လူထုအတြက္ ေရအရင္း အျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား လက္ရွိအေနအထားထက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း DMG မွ တိုက္တြန္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

Author: DMG