DMG ၊ မတ္ ၂၃

(ေဆာင္းပါး)

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးက႑ဟာ ျပည္သူလူထုအၾကား သေဘာမေတြ႕တဲ့ေျပာဆိုသံေတြကို ၾကားလာရသလို လွ်ပ္စစ္မီးကလည္း လာခ်ိန္ထက္ ျဖတ္ခ်ိန္ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာရမလိုျဖစ္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္း ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းငယ္ရွိလာတာနဲ႔အညီ ၿမိဳ႕ျပလူတန္းစားအမ်ားစုဟာ လွ်ပ္စစ္မီးကိုအေျခခံၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလာၾကတာပါ။

ႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမလုံေလာက္ျခင္းဟာ လူထုရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမလုံေလာက္ျခင္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈရွိလာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြစျဖတ္ခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ပီဒီအက္(ဖ္)ေတြရဲ႕ဖ်က္ဆီးမႈနဲ႔ ဆည္အတြင္းေရနည္းလာတာေၾကာင့္လို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနက ဝါဒျဖန္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီဝါဒျဖန္မႈမဟုတ္ေတာ့ဘဲ “ျပည္သူေတြကို မစိုးရိမ္ဖို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကို ပိုမိုျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ထုတ္ျပန္လာတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္မီးမလုံေလာက္ျခင္းဟာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကိုမ်ားစြာထိခိုက္လာသလို ႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေငြပါ ထိခိုက္လာမွာျဖစ္ၿပီး ကိုဗစ္ေၾကာင့္ နလန္မထူႏိုင္ေသးတဲ့အေျခအေနမွာ ျပည္တြင္းၿမိဳ႕ျပစစ္မီးေတြေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ အခုလိုလွ်ပ္စစ္မီးသာမလုံေလာက္မႈကို ေရရွည္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါက ငတ္ျပတ္မႈျပႆနာထိ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပည္ပသို႔သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကရတဲ့ ေငြဟာလည္း ႏွစ္စဥ္အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈဟာ  (၂၀၁၈-၁၉)စာရင္းအရ ျပည္ပပို႔ကုန္ စုစုေပါင္းရဲ႕(၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)ခန႔္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူေရာင္းခ်ေနတာ တနသၤာရီတိုင္းနဲ႔ ရကၡိဳင္ျပည္က အဓိကတင္ပို႔ေနတာျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေတြကို ရတနာ၊ ရဲတခြန္၊ ေဇာတိက ပိုက္လိုင္းသုံးခုကေန ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။  ရကၡိဳင္ျပည္ကထြက္တဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေတြကိုေတာ့ ေ႐ႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ေနမႈကေန ရရွိေနတဲ့ဝင္ေငြ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁ ဒသမ ၅) ဘီလီယံထိရွိပါတယ္။ ရကၡိဳင္ျပည္ ေက်ာက္ျဖဴကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေနတဲ့ ေ႐ႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို (A-1/A-3)လုပ္ကြက္ေတြကေန အဓိကထုတ္ယူေနတာျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္းေပါင္း (၅၄၀)ထိထုတ္ယူေနတယ္လို႔ (၂၀၁၅)က POSCO ကျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမ်ားစြာကို ထုတ္ယူေရာင္းခ်ေနေပမယ့္ ရကၡိဳင္ျပည္လူထုအတြက္ေတာ့ ဘာအက်ိဳးခံစားခြင့္မွမရွိေသးသလို သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈ ဆယ္ႏွစ္အထိရွိလာခဲ့ၿပီးတဲ့အခ်ိန္အထိလည္း သိသာတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေပးအပ္မႈမရွိေသးပါဘူး။

ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္း ေရနံနဲ႔သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ေပါင္း (၂၅)ခုအထိရွိေနၿပီး ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုနဲ႔ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ (၂၃)ခုရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိထုတ္ယူေနတဲ့ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္ေတြကိုလည္း စမ္းသပ္ရွာေဖြခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း စက္႐ုံမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျဖစ္တဲ့ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားစြာကို ရပ္တန႔္ထားခဲ့ရၿပီး စက္႐ုံအလုပ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာလည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္တပ္ရဲ႕ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ လုပ္ရပ္ေတြကို ဆန႔္က်င္တဲ့အေနနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Total နဲ႔ အေမရကိကန္ႏိုင္ငံကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Chevron ကုမၸဏီတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းေတြကေန ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရတနာ၊ ရဲတံခြန္၊ ေဇာတိက စတဲ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသုံးခုကေန ပို႔ေဆာင္ေနတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနတာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈဟာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃ ဒသမ ၃)ဘီလီယံထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းက ထုတ္ယူေနတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းဟာ (၂၀၂၅)ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ရပ္ဆိုင္းရမယ္လို႔ Chevron နဲ႔ Total က ခန႔္မွန္းထားတာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ တစ္ျခားလုပ္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ကြက္ေတြကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒါဟာစစ္ေကာင္စီအတြက္ အဓိကဝင္ေငြရွာေပးတဲ့လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရကၡိဳင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေတြကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ (A-1/A-3) လုပ္ကြက္အတြင္း တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၇၃)သန္းလ်ာထားေၾကာင္း POSCO က ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ေၾကညာခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ လက္ရွိလုပ္ကြက္တစ္ခုတည္းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြမ်ားစြာကို ရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ POSCO ဟာ (၂၀၂၁)ခုႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္း ေန႔စဥ္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္း (၅၇၀)ေရာင္းခ်ျခင္းက ရရွိတဲ့အျမတ္ေငြစုစုေပါင္း ကိုးရီးယားဝမ္ (၃၀ ဒသမ ၄)ဘီလီယံနဲ႔၊ ဒုတိယမွာ ကုဗေပသန္း(၅၂၀)ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ကိုးရီးယားဝမ္ (၃၇ ဒသမ ၇)ဘီလီယံထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္း ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္အျဖစ္ ရကၡိဳင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္ရွာေဖြထားတဲ့ (A-6 နဲ႔ A-7)ကို Woodside မွဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ကာ Total နဲ႔ Shell  တို႔ကလည္း အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုပ္ကြက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ထပ္ရတနာသိုက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္သလို ရကၡိဳင္လူထုအတြက္ က်ိန္စာသင့္ဦးမယ့္ ရတနာသိုက္လို႔ေတာင္ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းကေန စတင္ျပင္းထန္ခဲ့တဲ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား (၂၀၂၀) ႏိုဝင္ဘာလအထိ တိုက္ပြဲေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရကၡိဳင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ခုကို NLD အစိုးရက သတင္းအခ်က္အလက္ရယူႏိုင္တဲ့ အင္တာနက္ကိုျဖတ္ေတာက္ေပးထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ေသာင္းက်န္းသူေခ်မႈန္းေရး စစ္ဆင္ေရးကို ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲကာလအတြင္း ရကၡိဳင္လူထုအရပ္သားေပါင္း သုံးရာေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး AA နဲ႔ဆက္စပ္တယ္လို႔ အေၾကာင္းျပကာ အစိုးကနဲ႔ စစ္တပ္တပ္က လူေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ဟာ (၂၀၂၁) ႏိုဝင္ဘာ(၁၃) ရက္ေန႔ကစၿပီး တိုက္ပြဲေတြကိုရပ္တန႔္ ထားခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။  (၂၀၂၁)ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ အာဏာသိမ္းဆန႔္က်င္ေရးေတြကို လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဆန႔္က်င္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စစ္ပမ္းေနတဲ့ရကၡိဳင္ျပည္ကေတာ့ ဒီျပႆနာမွာ လုံးဝပါဝင္ပတ္သတ္မႈ မရွိခဲ့ဘဲ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ရကၡိဳင္လူထုဟာ ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့စစ္ပြဲကို ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္မႈအျဖစ္ ထင္ျမင္ၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္မွာလည္း NLD အစိုးရဟာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအတြက္ ရကၡိဳင္လူထုကို အကာအကြယ္ မေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒီပဋိပကၡကာလအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဘက္ကလည္း ရကၡိဳင္ျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးပိုင္းကို အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ရကၡိဳင္လူထုဟာ ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္းက ထုတ္ယူေနတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ထုတ္လႊတ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းေတြရွိေပမယ့္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထုအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိုေတာင္  မဟာဓာတ္အားလိုင္းကေနတစ္ဆင့္သာ ရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရကၡိဳင္လူထုဟာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္ကို ဖင္ခုထိုင္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈအရသာကို အျပည့္အဝခံစားေနရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဘက္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္လက္ေနထိုင္ဖို႔ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုမွာ AA လိုလားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းပုံစံမရွိဘူးဆိုရင္ ရကၡိဳင္ျပည္ကို သီးျခားအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ေႂကြးေၾကာ္ထားပါတယ္။

ရကၡိဳင္ျပည္ဟာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္နဲ႔ သယံဇာတမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္ေနတာပါ။ ျပည္ေထာင္စုမွာ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ ဆိုတာကလည္း ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ တည္ေဆာက္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္တည္မႈအတြင္း မျမင္ခဲ့ရသလို အနာဂတ္မွာ ျမင္ရဖို႔ဆိုတာလည္း အလြန္ခက္ခဲမယ့္အရာတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္မိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္မ်က္ႏွာပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာသလို ႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ႏွစ္ရာနီပါးရွိေနတာပါ။

ဒီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာလည္း အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္လက္နက္ကိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ထပ္တူက်တာကို မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါဟာ စစ္တပ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြအၾကား တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပဳတ္တိုက္ေရးဟာ အလြန္ခက္ခဲႏိုင္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႔ေၾကညာထားတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ကာ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး အာဏာသိမ္းမႈကို ေျဖေဖ်ာက္အဆုံးသတ္ႏိုင္ေျခလည္း ရွိပါတယ္။

ဒီေ႐ြးခ်ယ္မႈမွာလည္း သယံဇာတပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးခြင့္ဟာ ဆက္လက္ဆုံးရႈံးေနဖို႔ျမင္ပါတယ္။ လက္ရွိအတိုင္း သယံဇာတေတြကိုထုတ္ယူခံေနရပါက ရကၡိဳင္သယံဇာတဟာ ေနာက္ႏွစ္သုံးဆယ္အတြင္း ခမ္းေျခာက္ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ လက္ရွိထုတ္ယူမႈကေန ရကၡိဳင္လူထုအက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ မူဝါဒေတ ြခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ကာ  ေနာက္ထပ္ထုတ္ယူမယ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေတြအတြက္လည္း တိက်တဲ့မူဝါဒေတြခ်မွတ္ကာ  ရကၡိဳင္ျပည္ တည္ေဆာက္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အအေနနဲ႔ အဆုံးသတ္ရရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရကၡိဳင္ျပည္ဟာ ကိုယ္ကံၾကမၼာကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္ေရးဟာ တည္ေဆာက္မႈကသာ ပိုမိုအေရးႀကီးေနၿပီး တည္ေဆာက္ေရးပိုင္းရဲ႕ ထိပ္တိုက္ေတြမႈေတြအတြက္ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ရကၡိဳင္လူထု တစ္ရပ္လုံးအေနနဲ႔လည္း  ရကၡိဳင္ျပည္ အတြင္းကထုတ္ယူေနတဲ့ သယံဇာတေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တိက်ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒဟာ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသလို သယံဇာတမ်ားစြာကို ထုတ္ယူျခင္းကေနရရွိတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို မျဖစ္မေနရရွိဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အေမွာင္ဖုံးလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက သယံဇာတပိုင္ရွင္ ရကၡိဳင္ျပည္အဖို႔ သီျခားဆန္တဲ့ မူဝါဒေတြ မလႊမ္းမိုးႏိုင္သေ႐ႊ႕ အမည္ခံျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အျဖည့္ခံအျဖစ္နဲ႔ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအၾကား ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ဆက္လက္ဆုံးရႈံးေနအုံးမယ့္ အဖိုးတန္သဘာဓာတ္ေငြ႕ဟာ ရကၡိဳင္ျပည္အနာဂတ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အရာျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါတယ္။

မင္းထီး- ေရးသားသည္။

Author: Admin