DMG ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄

(ေဆာင္းပါး)

၂၁ ရာစုႏိုင္ငံေရးမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ အထီးက်န္စြာ တစ္ဦးတည္းရပ္တည္လို႔မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူသားျဖစ္တည္မႈဟာ ကမာၻႀကီးအတြက္ပိုမိုအေရးပါလာသလို မတူညီတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနၾကျခင္းကလည္း ကမာၻႀကီးမွာရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးေအးခ်မ္းဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာေနၾကသူေတြကိုယ္တိုင္က ထူးဆန္းတဲ့နည္းပညာေတြနဲ႔ ကမာၻအတြင္းက သက္ရွိအားလုံးကို ဆြဲထုတ္ပစ္ႏိုင္တဲ့ လူသတ္လက္နက္ေတြကို မနားတမ္းတည္ေဆာက္ၾကျခင္းဟာ ကမာၻႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနၾကတယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။

ကမာၻႀကီးဟာ ေနာက္ဆုံးေပၚလက္နက္ေတြ၊ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ဥ္ေတြ၊ ေခ်မႈန္းေရးေလယာဥ္ေတြမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆိုေနလို႔ လူရာမဝင္ေတာ့သလို အင္အားကသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖိတ္ေခၚေနသလိုမ်ိဳး အၿပိဳင္အဆိုင္တည္ေဆာက္ေနၾကတာဟာ ကမာၻ႔လူသားအားလုံး တစ္ေန႔မွာ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရဖို႔အတြက္ဆိုတာ ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏိုင္တဲ့အေျခေအနတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ကမာၻ႐ြာဟာလည္း လူေတြကို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခြင့္၊ ညႇမ္းပန္းႏွိပ္စက္ခြင့္ေပးထားဆဲျဖစ္သလို ကမာၻ႔လူသားေတြဟာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအာဏာရွင္ေတြေအာက္မွာ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ သတ္ျဖတ္ခံေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရးဟာ တစ္ျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ တူညီတဲ့ခံစားမႈနဲ႔ မွ်တတဲ့တရားေရးမရွိသမွ် အာဏာရွင္ဆိုတာလည္း ေပၚေပါက္ေနဆဲသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းဖို႔ လူသတ္လက္နက္ေတြကို အသုံးျပဳေနၾကသေ႐ႊ႕ ကမာၻႀကီးရဲ႕တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈဆိုတာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ မတည္ၿငိမ္မႈကို အက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္အသုံးခ်လိုတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒေတြ ရွိေနသေ႐ြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဘက္လိုက္မႈနဲ႔အက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံေနပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း မတူကြဲျပားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးအယူအဆေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္မျပဳသမွ် ႏိုင္ငံေတြဟာ မတည္ၿငိမ္မႈေတြကိုသာရရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲေတြနဲ႔သာ ခရီးဆက္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။

ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တည္ေဆာက္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ယိုယြင္းသထက္ ယိုယြင္းလာေနၿပီး ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းေတာင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တဲ့အေျခအနျဖစ္သလို ႀကီးမားတဲ့အာဏာရွင္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူမႈဟာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္လိုျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္ဟာလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားတစ္ရပ္လိုျဖစ္လာေနတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးထက္ အာဏာရွင္ေတြတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ အာဏာရွင္မိသားစုေတြ ေကာင္းစားေရးဝါဒ ထြန္းကားခဲ့တာကိုသာေတြ႕ရၿပီး ျပည္သူေတြ ေက်ာမြဲျဖစ္သထက္ျဖစ္ကာ အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြက ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာေနၾကပါေတာ့တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက(၂/မတ္လ/၁၉၆၂)ရက္ေန႔မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ကာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး (၁၂)ႏွစ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ကာ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္မွာ တစ္ပါတီစနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီေျခဥနဲ႔ဘဲ စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံတဲ့ “ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ”ကိုေမြးထုတ္ကာ ဦးေနဝင္းအစိုးရအျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄)ႏွစ္ ထပ္မံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပါတီစနစ္ ဆန႔္က်င္ေရး(၈/၈/၁၉၈၈)မွာ ဒီမိုကေရစီလူထုလႈပ္ရွားမႈ သပိတ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီစနစ္ကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကိုျဖဳတ္ခ်ကာ (၁၈၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၈၈)ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္က ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းကာ (၁၉၉၂ ဧၿပီလ ၂၃)ရက္ေန႔မွာ အနားယူခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို “ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊက ဆက္လက္တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ (၁၉၉၂၊ ဧၿပီ၊ ၂၃)မွာ စတင္တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ “ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ”ကို (၁၉၉၇၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၁၅)ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ (၃၀၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွာ “နအဖ”ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး (၂၀၁၀)ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ”ကို အာဏာလႊဲအပ္ကာ အနားယူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအေက်ာ္ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို (၁/၂/၂၀၂၁)ရက္ေန႔မွာ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ-နစက)ကိုဖြဲ႕စည္းကာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ဒီအာဏာရွင္လက္ထက္ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွမေျပာႏိုင္ေသးသလို သူကေတာ့ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ျပည္သူကိုကတိေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ခြဲျပည့္တဲ့ေန႔မွ သိရမွာပါ။

ဒီအာဏာသိမ္းယူမႈေၾကာင့္ ေဖေဖၚဝါရီလကစတင္ကာ လူထုဆန႔္က်င္မႈေတြ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ဘက္ကလည္းေခ်မႈန္းခဲ့တာေၾကာင့္ လူေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး လူေပါင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ ဆန႔္က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖၚတဲ့လူထုဟာ ယေန႔အခ်ိန္မွာ လက္နက္ကိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္” (PDF)တပ္ဖြဲ႕ေပါင္း တစ္ရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီလို႔လည္းသိရပါတယ္။ ဒီေန႔ထိ စစ္ေကာင္စီဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံကို ေကာင္းမြန္စြာအုပ္ခ်ဳပ္လို႔မေရသးသလို ေတာ္လွန္တဲ့ဘက္ ကလည္း ေရွ႕ကိုမတိုးႏိုင္ေသးပါဘူး။ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈေတြၾကားမွာ စစ္ေကာင္စီဘက္ကလည္း PDF ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပသတ္ေနသလို PDF ဘက္ကလည္း စစ္ေကာင္စီကိုေထာက္ခံသူဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပလူသတ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ အနိဌာ႐ုံ ျမင္ကြင္းေတြအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကို ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ရႈတ္ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားေပမယ့္ မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္နဲ႔ ရာရွားတို႔ရဲ႕ကန႔္ကြက္မႈေၾကာင့္ ဒီစစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းမႈဟာ ရႈတ္ခ်လို႔ေတာင္မရတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တာပါ။ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္သန္းေ႐ႊကို အေထာက္အပံ့ျပဳၿပီး (၁၉၉၇)ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ေ႐ႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္အလိုက်ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ရွိသမွ်သယံဇာတေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ ေၾကးနီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ စတဲ့သယံဇာတဟူသမွ်ကို ေဈးေပါေပါနဲ႔ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ဖို႔ လက္နက္ေတြကို အမ်ားဆုံးေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ဩဇာရွိတယ္လို႔ပါ နာမည္ထြက္တဲ့ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕က်ဴးလြန္မႈေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ကာကြယ္လာခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း အရင္ကလို စစ္တပ္ကိုေတာက္ေလွ်ာက္ကာကြယ္ေပးထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၂၁)ကုန္ခါနီးကာလမွာတင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေရငုတ္သေဘ္ာတပ္ဆင္ေပးလိုက္တာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းလာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီသဘၤာဟာ ေရာင္းတာလား၊ ေပးတာလားဆိုတာ တိတိက်က်သိႏိုင္တဲ့ ႏွစ္ဘက္ထုတ္ျပန္ထားခ်က္ေတြ မေတြ႕ရွိေသးပါဘူး။

ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၀)မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆုံးကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္ကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔လက္ထက္မွာ တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကို ခြာခ်င္တဲ့သေဘာရတာကိုျပသခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္သန္းေ႐ႊလက္ထက္ တ႐ုတ္ရဲ႕ဩဇာလႊမ္းမိုးခံလာခဲ့ ရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ရဲ႕ရန္သူျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျပလိုက္ျခင္းဟာ ထူးျခားတဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံတစ္ခုကေတာ့ ရာရွားႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ရာရွား-ျမန္မာဆက္ဆံေရးဟာ (၁၉၄၈)မွာ စတင္ခဲ့ေပမယ့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကေတာ့ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံအၿပီး (၁၉၉၀)ႏွစ္မွာ အစပ်ိဳးလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စစ္အာဏာရွင္ ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္ (၂၀၀၀)ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး (၂၀၀၄)မွာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာေတြနဲ႔ လက္နက္မ်ားစြာကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၁)မတ္လမွာ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ကိုရယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္လက္ထက္မွာေတာ့ ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာတင္ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္ခရီးစဥ္ မ်ားစြာေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္ကအာဏာမသိမ္းမွီ ရက္ပိုင္းအလိုမွာတင္ ရာရွားစစ္ဘက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါေသးတယ္။

ရာရွားႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ဖက္ဆိုင္ရာသုံးေရာင္းခ်မႈဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၇ ဒသမ ၄)သန္းဖိုးအထိရွိခဲ့ၿပီး ၿဖိဳခြင္းဒုံးက်ဥ္ေတြနဲ႔ ေရဒါပစၥည္းေတြကို အေဝးထိန္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ဒုံးက်ဥ္ေတြနဲ႔ ေမာင္းသူမဲ့ေလယဥ္ေတြရယူဖို႔ထိ သေဘာတူညီမႈကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၀)အတြင္း တိုက္ေလယာဥ္ေတြ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ေတြ၊ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ဥ္ေတြ၊ ဒုံးခြင္းယာဥ္ေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေခါတ္အဆက္ဆက္ စစ္တပ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးေသြးေအးခဲ့တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းအိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း (၂၀၁၉)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထက္ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆိုင္ရာသုံးေရငုတ္သေဘၤာတစ္စီးေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ပထမဆုံးေရငုတ္သဘၤာ ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔ျမန္မာစစ္တပ္ဆက္ဆံေရးဟာ အရင္စစ္အာဏာရွင္ေတြလက္ထက္မွာ အေကာင္းမြန္ဆုံးမဟုတ္ေပမယ့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ ရပ္တည္ေနတာကိုေတာ့ ပူးေပါင္းေခ်မႈန္းတဲ့သမိုင္းေၾကာင္းေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလိုေတာ့ စစ္အာဏာရွင္အလိုက်လုပ္ေဆာင္မေပးခဲ့သလို ေခတ္အဆက္ဆက္ သယံဇာတေတြကိုလည္းမရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးေအးခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ရဲ႕ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈေတြရွိလာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အိႏၵိယဟာ ဆက္ဆံေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္လာတာကိုေတြ႕လာရတာျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ (၂၀၂၁၊ မတ္လ၊ ၂၇)ရက္ေန႔မွာ စစ္ေကာင္စီက က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ႏိုင္ငံမွာ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သလို တ႐ုတ္၊ ရာရွား၊ ထိုင္း နဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က သံ႐ုံးကိုယ္စားလွယ္ေတြသာ တက္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ အိႏၵိယကေတာ့ စစ္သံမႉးကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လာခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိစစ္ေကာင္စီလက္ထက္မွာလည္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလက္နက္ေတြကို ေရာင္းခ်ေပးေနတယ္လို႔ Justice for Myanmar က ေရးသားထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိအိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ဆက္ဆံေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပေနၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

(၂၀၂၁၊ ဇြန္လ)မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢညီလာခံမွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈကာကြယ္ရန္ ”ကုလအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေတာင္းဆိုခဲတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ၾကားေနအျဖစ္သာရွိခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲမေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို စစ္ပြဲေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီဟာ (၂၀၂၁)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းကို ပစ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အာဆီယံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းယူမႈကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္းျပသတဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီကို အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ထားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းယူခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ၾကာလာတဲ့အထိ စစ္ေကာင္စီကို တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတြအသိအမွတ္မျပဳၾကေသးပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ကက်ေနာ္ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံသုံးခုကေတာ့ အသိအမွတ္ ျပဳေပးတဲ့သေဘာမွာရွိေနေပမယ့္ တိုက္႐ိုက္ေတာ့မေျပာေသးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

(၂၀၂၂)အာဆီယံမွာ အလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ကေမာၻဒီယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ (၇/၁/၂၀၂၂)မွာ ပထမဆုံးျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆုံးႏိုင္ငံျခားအဆင့္အျမင့္ဆုံးရာထူးနဲ႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အခုျမန္မာႏိုင္ငံကို လည္ပတ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ဟာ (၁၉၈၅)ခုႏွစ္ကေန ႏိုင္ငံအာဏာကိုရယူခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္မွာ သူ႔လက္ေထာက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဩဇာႀကီးထြားလာမႈကိုစိုးရိမ္ၿပီး စစ္တပ္ကိုအသုံးျပဳကာ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီစနစ္လိုက်င့္သုံးကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သူသာထာဝရအႏိုင္ရေနတဲ့ အာဏာရွင္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာလူထုရဲ႕ စစ္အာဏာသိမ္းဆန႔္က်င္မႈကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အာဏာရွင္နဲ႔ဆက္သြယ္ေနၾကတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြရွိေနသမွ် ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔တည္ေဆာက္ေရးဟာ အလွမ္းေဝးေနႏိုင္ေသးသလို အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဟာလည္း  အာဏာရွင္ေတြ ထြက္ေပၚေနႏိုင္ပါေသးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာျပည္လာေရာက္ျခင္းဟာလည္း အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ရဲ႕ ျမန္မာျပႆနာကို အာစီယံကအေျဖရွာေပးေရးမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျဖဟာလည္း စစ္ေကာင္စီျပဳတ္က်ေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးနဲ႔အတူ စစ္မွန္တဲ့ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကလည္း အဓိကက်ေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းေတြလက္မခံေသးသမွ် ျမန္မာ့ျပႆနာမွာ အာဏာရွင္ေတြထပ္မံေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြအားလုံးဟာ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမူေဘာင္ကို ဦးစြာေရးဆြဲထားသင့္ၿပီး အာဏာရွင္အဆုံးသတ္ေရးနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းေတြရဲ႕ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို တြန္းလွန္သြားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

Author: DMG