လက္နက္ႀကီးဒဏ္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ေျမျဖစ္ရတဲ့ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕က ဥယ်ာဥ္သာေက်းရြာ။ (ဓာတ္ပံု - Facebook)

"NLD ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေၾကြးေၾကာ္သံေတြထဲက တစ္္ခုျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ဗမာနဲ႔က်န္တိုင္းရင္းသားေတြၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္မလာဘဲ NLD နဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရး သေဘာေဆာင္လာတာကိုသာ ေတြ႔ျမင္လာရပါတယ္။"

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္က အေမြဆက္ခံက်င့္သံုးလာတဲ့ စကားလံုးေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ - အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းသားေတြကို လိမ္ညာခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၆၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ကတည္းကေန ၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတဲ့ စစ္တစ္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရအထိ တပ္မေတာ္ကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္လာတာျဖစ္တယ္။ နာမည္ေတြသာ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေပမဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ေတြကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ကပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္ခံလာခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၀ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူေတြကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း အတန္အသင့္ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ "ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတဲ့ လူငယ္ေတြ လက္ပ္ေတာ့ကိုင္ေနခ်ိန္မွာ တိုင္္းရင္းသားေဒသေတြက ကေလးေတြက လက္နက္ကိုင္ေနရတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ေသနတ္ေတြအစား လက္ပ္ေတာ့ကိုင္ေစခ်င္တယ္" လို႔ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အေတာ္အသင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရအဆက္္ဆက္ကို မယံုၾကည္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြကလည္း အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီလို႔ ျမင္ခဲ့ၾကပံုေပၚပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(Nationwide Cease-fire Agreement) NCA ဟာ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ညွိႏိႈင္းၿပီးျပဳျပင္သြားလို႔ ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္မ်ိဳး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕မွာ ရွိခဲ့ၾကပံုရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္္ကိုင္ (၈) ဖြဲ႔ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္တစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “NCA မွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအေနနဲ႔ အလ်င္စလို လက္မွတ္မထိုးၾကဘဲ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေစလိုတယ္” ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးကို ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သူအာဏာရလာတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာမွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးတဲ့ ဒီ NCA စာခ်ဳပ္ကိုပဲ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚျပန္တယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးမွ အမ်ိဳးသားညီလာခံအဆင့္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ မက္လံုးေတြေပးခဲ့ျပန္တယ္။

ဦးသိန္းစိန္ အစပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုလည္း ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံတဲ့ ညီလာခံမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံုလို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း ၂၁ ရာစုပင္လံုကို က်င္းပျဖစ္တဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီကို ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ နားလွည့္ပါးရိုက္လွည့္ကြက္မွာ NLD လည္း တပ္မေတာ္ဖက္ကို ေရာေယာင္ၿပီးပါသြားခဲ့တယ္။ NLD ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေၾကြးေၾကာ္သံေတြထဲက တစ္္ခုျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာလည္း ဗမာႏွင့္ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္မလာဘဲ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရး သေဘာေဆာင္လာတာကိုသာ ေတြ႔ျမင္လာရပါေတာ့တယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဖို႔ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က မပူးေပါင္း မပါဝင္သမွ် ျပင္လို႔မရႏိုင္ပါ။ NLD ပါတီအေန နဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မၿပိဳင္ခဲ့တာသာျဖစ္တယ္။ NLD နဲ႔အတူ ထိုစဥ္က UNA အဖြဲ႔ဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကလည္း NLD ကို ဝန္းရံတဲ့အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဝင္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါမွာေတာ့ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြ အငိုက္မိသလို ျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြသာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလို အႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ျပည္နယ္ေတြမွာ အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို သမၼတက တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေဒသအလိုက္ အႏိုင္ရပါတီကို အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ မေပးခဲ့ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုရွိတာက NLD ဟာ (၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို မႀကိဳက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမဝင္ဘူး။ (၂) ဖြဲ႔စည္းပံုကိုမႀကိဳက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ျပင္လို႔ရသေလာက္ျပင္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္။ (၃) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္အစိုးရကို ျပည္နယ္မွာ အႏိုင္ရပါတီက ဖြဲ႔ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူး။ ဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ သမၼတက တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္သည္ဆိုဦးေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အႏိုင္ရတဲ့ပါတီကလူကိုမွ ခန္႔အပ္ရမယ္လို႔ မပါရွိပါ။ ႏိုင္ငံေရးအေပးအယူနဲ႔သာ ျပည္နယ္အတြင္း အႏိုင္ရသည့္ပါတီက တစ္ဦးဦးကိုခန္႔ၿပီး မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးသာ ထားရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ၾကား အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းဟာလည္း ဒီေလာက္အထိ ရွည္လာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

NLD ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

NLD အစိုးရရဲ႕ ငါးႏွစ္သက္တမ္းဟာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ထဲကို ေရာက္လာခဲ့ၿပီဆိုေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔ဟာ အခုအခ်ိန္ထိ သဟဇာတ မက်ေသးတာကို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ အဆိုေတြကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမႈအပိုင္းမွာ အားနည္းသလို အစိုးရလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လိုအပ္သလို ထိန္းညိႇေပးေနတာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးႀကံ႕ၾကာမႈေတြနဲ႔ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားကို ျမင္ေတြ႔ၾကရမွာပါ။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာလည္း ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဆိုေတြဟာ ေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္မလာဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္နဲ႔သာ သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ အဆိုကို ေဆြးေႏြးသည္ဆိုဦးေတာ့ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တိုင္း ရံႈးေနေတာ့ ဒါဟာလည္း ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈတစ္ခုလားလို႔ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီလိုုအေျခအေနေတြပဲ အၿမဲတမ္းရင္ဆိုင္လာရတဲ့အခါ ရခိုင္လူထုၾကားထဲမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဆိုတာ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အျမင္ေတြ ႀကီးထြားလာပါေတာ့တယ္။ ဒီလို အျမင္ေတြ ႀကီးစိုးလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ပဲ ဒီေန႔ ရခိုင္ေဒသမွာ တိုက္္ပြဲေတြ ျပင္းထန္လာတယ္ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒီျပႆနာရဲ႕ အစကေတာ့ ၂၀၁၄ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ (ေက်ာက္ျဖဴ) အၿပီးမွာ တစတစ အင္အားႀကီးထြားလာေနတဲ့ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ULA/AA) ကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖက္ (Political Dialogue Partner) လို႔ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ အျပဳတ္တိုက္ေရးဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡ ႀကီးက်ယ္လာရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

အခုဆိုရင္ ရခိုင္မွာ တိုက္ပြဲေတြ တစထက္တစ ပိုမိုျပင္းထန္လာေနပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အထိအခိုက္ အက်အဆံုးမ်ားရွိသလို အရပ္သားထိခိုက္ေသဆံုးမႈေတြကလည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အရပ္သားထိခိုက္ ေသဆံုးမႈေတြ ရွိေနတဲ့ၾကားက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခုကို အစိုးရက အင္တာနက္လိုင္း ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါတယ္။

ဒီလို အင္တာနက္လိုင္းျဖတ္ေတာက္လိုက္တာဟာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ (၁၉)ပါ “လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆနိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပနိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ား၌ အေႏွာင့္အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆနိုင္ခြင့္ ပါဝင္သည့္အျပင္၊ နိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးနိုင္ခြင့္၊ လက္ခံနိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဝငွ ျဖန႔္ခ်ိခြင့္တို႔လည္း ပါဝင္သည္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါတယ္။ အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အင္တာနက္ပိတ္ပင္ရျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ယင္းေျပာခ်က္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခဥပေဒ အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ား အခန္းပါ ပုဒ္မ ၃၄၇ မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးဥပေဒမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသာျဖစ္တယ္လို႔ ျပဌာန္းပါလွ်က္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ပိတ္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခ်က္သည္ပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ရာ မေရာက္ေပဘူးလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

အခုလို တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေဒသေတြကို အင္တာနက္လိုင္း ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲၾကား ပိတ္မိေနသူေတြကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေနာက္က်တာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြကို တိုးပြားေစပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အင္တာနက္ကို လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳလို႔ ရေနခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္က (၈) ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္က ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ အင္တာနက္ ပိတ္ခံထားရတာေၾကာင့္ သူမ်ားႏွင့္တန္းတူ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သိခြင့္မရၾကပါဘူး။ ဒါကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ႏို္င္ငံတစ္ခုအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကသူခ်င္းအတူတူ တန္းတူအခြင့္အေရး မရၾကသူေတြဟာ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာသာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဒီလိုဆိုလွ်င္ ဥပေဒအရ ေပးထားတဲ့ တန္းတူအခြင့္ အေရးဆိုတာ ဘယ္အရာကို ဆိုလိုပါသလဲ။

အေအးဒဏ္ကို အံတုၾကရဦးမယ့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာၿပီး လပိုင္းအၾကာမွာပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္လာခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ထပ္ ကိုးကန္႔ေဒသမွာလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလို အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္တာေတြ၊ သတင္းအေမွာင္ခ်တာေတြကို မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အခု ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္မွာမွ သတင္း အခ်က္အလက္ကို ပိတ္ပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာဟာ စစ္ေရးအေျခအေနတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ။ ဒီလို ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးဆိုတဲ့ လက္သံုးစကားေတြကို ယံုၾကည္ရဲပါေတာ့မလား။

အမွန္တကယ္ ထိခိုက္နစ္နာေနသူေတြကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္ တာဝန္ဟာ အစိုးရမွာရွိပါတယ္။ ရခိုင္မွာရွိတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္က အစိုးရက တာဝန္ယူကူညီမႈ အားနည္းေန႐ံုမက ေစတနာအေလ်ာက္ လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကမယ့္ အလွဴရွင္ေတြကိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တားဆီးပိတ္ပင္ေနတာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲေတြကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။ အမိုးအကာမရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ေနၾကရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြကို အေကာင္းဆံုး ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပဳတ္တိုက္ေရး ဆိုတာထက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးဆိုတဲ့လမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါလိမ့္မယ္။ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲေတြၾကားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြါေနၾကရသူေတြ တစ္သိန္းခြဲနီးပါးအထိ ရွိလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီဒုကၡသည္ ျပည္သူေတြကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္ပါတယ္ဆိုတာကို ျပသရမယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ မသိဟန္ေဆာင္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားပါက စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ဘဝရပ္တည္ေရး ပိုမိုခက္ခဲလာမွာ ျဖစ္သလို ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြကလည္း က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္ပါတယ္။

လူတိုင္းရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္လို သာမန္အေသးအမႊား အခြင့္အေရးကိုေတာင္ တန္းတူမခံစားရၾကဆိုရင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္အေပၚမွာလည္း သံသယပြားစိတ္ေတြ ဝင္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္သာ အမွန္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး၊ လူတန္းစားမေရြး ဥပေဒအရ တန္းတူညီမွ်တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ရရွိၾကဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ထားသူအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းမွသာမဟုတ္၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါ ၿငိမ္းခ်မ္းမွသာ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးယူရမွာ ျဖစ္သလို စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္လည္း တန္းတူညီမွ်တဲ့ အခြင့္အေရးကို ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရမၼာေက်ာ္ေစာ ေရးသားသည္။

Author: DMG