DMG ၊ ဧၿပီ ၂၈
(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အာဏာရယူခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လူ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ကာ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးထားသည္။ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အပါအဝင္ လက္နက္မဲ့ အရပ္သား ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း ၈၀၀ နီးပါး ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ထိတ္လန႔္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ပုံရိပ္မ်ားသည္လည္း ကမၻာမီဒီယာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနသလို တစ္ခ်ိန္က ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္သည္ အေမွာင္တိုက္ထဲ ဝင္ေရာက္ေနသည္ကို တစ္ကမၻာလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္း၏ အတိမ္အနက္ကို အျပည့္အဝ နားလည္အေလးထားပုံ မရေပ။ နိုင္ငံျခားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ေလ့လာသူ အမ်ားအျပားမွာ တလြဲဆံပင္ေကာင္း ျဖစ္ေန၊ ကံစီမံရာဟု ယူဆေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ နည္းပါးသလို စစ္တပ္ကို ဆန႔္က်င္ေနသည့္ ဧရာမ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးက ၎၏အဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္နိုင္စြမ္းကို ေလၽွာ့တြက္ကာ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့မူဝါဒကို ထိန္းညႇိေပးနိုင္မည္မဟုတ္ ဟုသာ လက္ခံထားၾကသည္။

က်င့္ဝတ္ပိုင္း သံသယျဖစ္စရာမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ျဖစ္ရပ္အေပၚ အရွိအတိုင္း လက္ေတြ႕က်က် နားမလည္ဘဲ အႏၲရာယ္ႀကီးစြာျဖင့္ လမ္းလြဲလိုက္ေနၾကသလို ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရးအတြက္လည္း ေရရွည္အေျမာ္အျမင္ အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ျမန္မာသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားသည္ သာမက အာရွတြင္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာ၏ က်ဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

လိုအပ္ေနသည္မွာ အားရေက်နပ္ေနရန္ မဟုတ္ဘဲ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပင္မ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပထဝီနိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ထားရန္ လိုအပ္သလို အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး သည္လည္း နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဦးေဆာင္ကာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး လူထုေတာင္းဆိုေနသည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းဆီ ျပန္လည္ ေလၽွာက္လွမ္းရန္ တပ္မေတာ္ကို ေတာင္းဆိုျခင္းသာမက ဖိအားေပးမႈပါ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ကို ညႇိႏွိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။

ဆီးရီးယားပုံစံသစ္

ျမန္မာသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကို ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ခန႔္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သံသရာသည္ ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ စတင္ကာ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အားသစ္ေလာင္းခဲ့သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ နိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေရးအရ ရက္စက္စြာဖိႏွိပ္မႈ၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ ျပည္တြင္းအကြဲအျပဲ ႀကီးမားလာမႈႏွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ထြက္ခြာမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

လက္ရွိအာဏာသိမ္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကား ယခင္အတိတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားထက္ ပိုမို ဆိုးဝါးျပင္းထန္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတည္းက တစ္ခဲနက္ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထု၏ အာဏာဖီဆန္ေရး (CDM) လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရး၊ အစိုးရလုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ နိစၥဓူဝ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။

ျမန္မာလူထုသည္ သူတို႔၏ ကံၾကမၼာအတြက္ ၿငိမ္ခံေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ သူတို႔၏ဘဝမ်ားကို ရင္းကာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစ္ေက်ာ့ျပန္ လည္လာပါက သူတို႔၏အနာဂတ္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သြားမည္ကို ျပည္သူလူထုသည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ယူထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္ကို ကိုးကြယ္ေနရမည့္ မည္သည့္နိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးကိုမဆို လူထုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန႔္က်င္ၾကသည္။ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ေလ လူထု၏ ခုခံမႈလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ျပင္းထန္ေလ ျဖစ္လာေနသည္။

လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပသူ အမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ ကာလ၌ လြတ္လပ္မႈအရသာကို ျမည္းစမ္းဖူးထားၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္က လူႀကီးမ်ိဳးဆက္မ်ား ေငးေမာ႐ုံသာ တတ္နိုင္ခဲ့သည္မ်ားကို သူတို႔လက္ထက္တြင္ လက္ေတြ႕ေမၽွာ္လင့္လာၾကသည္။ ရက္ရက္စက္စက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခုခံေတာ္လွန္ေနၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာေျပာရလၽွင္ လူငယ္အမ်ားအျပားသည္  ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေတာ္လွန္နိုင္မည့္ “ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္” ထူေထာင္ေရးအတြက္ တိတ္တဆိတ္ စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနၾကျခင္းမ်ိဳး ရွိသည္။ လက္နက္အျပည့္အစုံ ရွိေသာ စစ္တပ္ကို ခုခံေတာ္လွန္နိုင္ေျခမွာ သူတို႔အတြက္ အခြင့္အေရး နည္းပါးလွသည္။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံတစ္ဝန္း ခုခံမႈမ်ားကေတာ့ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မရွိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ကို ၾကည့္လၽွင္လည္း ေနာက္ျပန္ဆုတ္မည့္ အရိပ္လကၡဏာ မေတြ႕ရေပ။ ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စစ္တပ္သည္ သာမန္ထက္ ထူးျခားသာလြန္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ ဟူေသာယုံၾကည္ခ်က္ကို တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ဝါဒျဖန႔္ခ်ိထားနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းမႈတို႔ျဖင့္ စည္း႐ုံး၍ ရနိုင္မည့္ပုံမေပၚေပ။ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆိုလၽွင္ စစ္တပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာရွင္မ်ားမွ ခြဲထုတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္သြားျခင္း ရွိေကာင္းရွိမည္။

က်ယ္ေျပာေသာ ဆန႔္က်င္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ သူတို႔သိထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္း ကိုသာ အသုံးျပဳလိမ့္မည္။ စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္ကေတာ့ ရွင္းသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ ျပည္တြင္း အကြဲအျပဲ  ပိုမိုနက္ရွိုင္းလာျခင္း၊ လူအေျမာက္အမ်ား အတိဒုကၡ ခံစားရျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား နိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးၾကရျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

လက္ရွိႀကံဳေနရသည့္ ျပႆနာႀကီးကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို ပိုမိုပ်က္စီးၿပီး အထီးက်န္သြားေစဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လူသတ္ အက်ဥ္းခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနဦးမည္။ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရး၊ အစိုးရ႐ုံးဌာနမ်ားလည္း ၿပိဳလဲသြားလိမ့္မည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေထာင္းေထာင္းေၾကေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလည္း ၿပိဳလဲသြားမည္။ ျပည္ပမွ အဓိကရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား သည္လည္း အႀကီးအက်ယ္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း၊ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာဘက္မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံေပးရန္ ဖိအားေပးခံၾကရျပန္ဦးမည္ ျဖစ္သလို ျမန္မာနယ္စပ္တေလၽွာက္ တရားဥပေဒ ကင္းမဲ့မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ထင္ရာစိုင္းမႈမ်ား ႀကီးထြားလာနိုင္ေျခကို တြက္ဆထားရေတာ့မည္။ ေဒသတစ္ခုလုံးလည္း တည္ၿငိမ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေတာ့မည္ျဖစ္ကာ ယခုအထိ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္သူအသစ္ကို အေလးထား ထိန္းညႇိမႈ မျဖစ္စေလာက္သာ ရွိေသးသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္လည္း က်ဆင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပုံစံသည္ ဟြန္ဆန္လက္ေအာက္ရွိ ကေမၻာဒီးယား သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၄ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ထိုင္းနိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္မ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလဲမႈထက္ ထိန္းမနိုင္သိမ္းမရ ၿပိဳလဲပ်က္စီးမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ လူတန္းစားစုံလင္သည့္ နိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ညႇိႏွိုင္း၍မရေတာ့သည့္ အကြဲအျပဲမ်ား ရွိေနေသာ ဆီးရီးယားကဲ့သို႔သာ ျဖစ္သြားနိုင္ေၿခ ပိုမ်ားသည္။

အျပန္အလွန္ ဖဲၾကဥ္စိမ္းကားမႈမ်ားသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုဆိုးဝါးလာေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေလာဘ၊ ေခါင္းမာမႈ၊ အေၾကာက္တရားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အထီးက်န္လ်က္ရွိသည္။ သူတို႔စတင္လိုက္သည့္ လုပ္ရပ္အား ကာလရွည္ၾကာ ခုခံတြန္းလွန္မႈ ရွိေနသည္ကိုလည္း အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသေနၾကေပမည္။ ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္ႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအပါမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကယ္တင္ရန္ နိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးရမည္ ဆိုလၽွင္ေတာင္မွ သူတို႔၏ လက္ရွိေရစီးေၾကာင္းမွ ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသြားၿပီဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္လာနိုင္သည္။

စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၏ မိုက္မဲမႈ

ယခုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ကာလရွည္ၾကာ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးသည္ လက္ေတြ႕မက်ေတာ့ေပ။ ဗ်ဴဟာမဲ့မႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပိုင္း အျမင္ကင္းမဲ့မႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္နိုင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၿပိဳလဲၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈက ေဒသတစ္ခုလုံးကို ရိုက္ခတ္လာလၽွင္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံေနရန္ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ေပ။ အေျခအေန ပိုဆိုးမလာမီ ထိန္းသိမ္းရန္ စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵမ်ိဳးအတြက္ ဆိုလၽွင္ အစဥ္အလာအရ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ မူဝါဒအရ ဆုတ္လြယ္တက္လြယ္ အေနအထားမ်ိဳး ကိုင္စြဲထားမႈကို ေက်ာ္လြန္စဥ္းစားျခင္းမ်ိဳး လိုအပ္သလို ၾကားဝင္မစြက္ဖက္ေရး ဟူသည့္ အသုံးမဝင္ေတာ့ေသာ ေဆးၿမီးတိုကိုလည္း စြန႔္လႊတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ျမန္မာကိုဆက္ဆံေလ့ရွိသည့္ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စဥ္းစားပုံမ်ားကို ေျပာင္းလဲရေတာ့မည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေဒသတစ္ခုလုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာႀကံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဤလမ္းေၾကာင္းကို အာဆီယံက ဦးေဆာင္ရမည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အား လက္ရွိထြက္ေပါက္မဲ့ ျမန္မာ့အေနအထား အတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ စားပြဲဝိုင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသထားသင့္သည္။ အာဆီယံသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ စုေပါင္းသေဘာထားကို ျမန္မာစစ္တပ္အား အသိေပးသင့္သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရပ္တန႔္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာမတူပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘဏ္၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္မည္ဟူသည့္ ယုံၾကည္ေလာက္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ အာဆီယံဘက္က ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ား မေဆာင္ရြက္မီ ျပင္ပအင္အားႀကီး နိုင္ငံမ်ားသည္ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးထား စဥ္းစားသင့္သလို ျမန္မာအားနိုင္ငံတကာက လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းကိုလည္း တားျမစ္သင့္သည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေတာက္ေလၽွာက္ေပးရန္လည္း အထူးအေရးႀကီးသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္မတက္ေရာက္နိုင္ေအာင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ျမန္မာလူထု၏ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ နိုင္ငံမ်ားသည္ သူတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသင့္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ္နိုင္ငံတည္း အင္အားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ တြန္းအားေပးရန္ အကန႔္အသတ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘိုင္ဒန္အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္အေပၚ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး မဟာမိတ္မ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို စုစည္းကာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ေပးနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘိုင္ဒန္အစိုးရအေနျဖင့္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခန႔္အပ္ၿပီး ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းအား အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္မႈႏွင့္ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုး ေထာက္ျပနိုင္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံက သံတမန္တစ္ဦး ခန႔္အပ္ျခင္း၏ သ႐ုပ္သကန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အစားထိုးနိုင္မည့္ လုပ္ရပ္ မရွိေပ။

လက္ရွိ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းအေပၚ အာဆီယံအဖြဲ႕က သူတို႔၏ သမားရိုးက် ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လြန္ ေျဖရွင္းမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ျခင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈမၽွသာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ အာဆီယံက တစ္ဖြဲ႕လုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ မေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားက တစ္သီးပုဂၢလ ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။

လက္ရွိ အာဆီယံဥကၠဌ ဘ႐ူနိုင္းႏွင့္အတူ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံက အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားထားၾကသည္။ ထိုနိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ တသီးပုဂၢလ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏွိုင္းသင့္သည္။ ထိုနိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိမည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားက စကားေျပာလာမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသစ္

ျမန္မာအေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံရန္ႏွင့္ အေရးယူမႈ မလုပ္ရန္ ေျပာသူမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မရေတာ့သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ကာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ အလြန္ႀကီးမားသလို စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အကြဲအျပဲသည္လည္း ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္း၍ မရနိုင္ေတာ့သည္အထိ ကြာဟသြားၿပီဟု ေစာဒကတက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျပည့္ဝေသာ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ခုအတြက္  အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို အာဏာသိမ္းမႈအား လူထု၏ ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားက ျပသေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ အညႇာအတာမဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေတာက္ေလၽွာက္ ႀကံဳလာရေသာအခါ လူမ်ားစု ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဒုကၡခံခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ တရားလက္လြတ္မႈမ်ားအေပၚ နားလည္ သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား စည္းလုံးလာမႈသည္ ျမန္မာ့ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ဤ အခ်ိန္အခါကို အရယူၿပီး စစ္တပ္က အေလၽွာ့ေပးလာေအာင္ႏွင့္ နိုင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ခိုင္မာသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုထြက္ေပၚလာေအာင္ အထူးအားစိုက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ထြက္ေပါက္မဲ့အေနအထား အတြက္ လြယ္ကူေသာ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းေသာ အေျဖမ်ား မရွိေပ။ အာဏာမသိမ္းမီက NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ရွိခဲ့ေသာ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရးသို႔ ျပန္သြားရန္လည္း ဤအေျခအေန၌ မျဖစ္နိုင္ေပ။ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ နိုင္ငံတြင္း လက္တံရွည္ရွည္ျဖင့္ ျဖန႔္ၾကက္နိုင္မႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ စစ္တပ္သည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္မရွိလၽွင္ နိုင္ငံၿပိဳလဲသြားမည္ဟူသည့္ တပ္မေတာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကိုမူ ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္မခံသင့္ေပ။ တကယ္တမ္း ေျပာရလၽွင္ ျမန္မာျပည္၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ယခု ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးခဲ့ကာ အကြဲအျပဲမ်ား ဖန္တီးေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္း လက္နက္ကိုင္အုပ္စု တစ္ပုံတစ္ေခါင္းအၾကား အကဲဆတ္လွသည့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ စစ္တပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ အဟန႔္အတားမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိလာခ်ိန္၌လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု အမ်ားအျပားသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္း စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တင္းမာခဲ့ၿပီး အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာအတြက္ မည္သည့္အေျဖမ်ိဳး ထြက္လာသည္ျဖစ္ေစ လူထုကေတာင္းဆိုေနသည့္ နိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရကို စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္မေႏွာင့္ယွက္ရန္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို စစ္တပ္ဘက္က အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာ့ျပႆနာအား ကံစီမံရာအတိုင္း ပုံအပ္ထားလိုက္ျခင္းသည္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေပ။ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵ ရွိရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳရမည္။ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈကို ရပ္တန႔္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ လက္ရွိ ျပႆနာကို အဆုံးသတ္နိုင္ေအာင္ ကူညီရမည္ျဖစ္သည္။

ရဲရင့္သည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စေတးကာ နိုင္ငံအား ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အားယူခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္လည္ဆြဲတင္ေနၾကသည္။ အင္အားႏွင့္ ၾသဇာရွိသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပုံစံတူ ရဲရင့္မႈျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာႀကီးအတြက္ အရွက္ရစရာ လူမႈဘဝ ကပ္ေဘးႀကီးအျဖစ္ သာမက အေရးပါေသာ ေဒသတစ္ခု၏ ဗဟိုခ်က္မတြင္ ရွိေနသည့္ က်ရႈံးနိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ပါ ျမင္ေတြ႕လာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

Foreign Affairs ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ “The Looming Catastrophe in Myanmar” ကို ေကာက္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ပါသည္။
ေဆာင္းပါးရွင္ ဒဲရစ္ေဂ်မစ္ခ်ယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ National Democratic Institute အဖြဲ႕၏ ဥကၠဌျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

Author: DMG