ဓာတ္ပုံ - တြစ္တာ

DMG ၊ ဩဂုတ္ ၁

ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ပ္အတည္းတြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဥေရာပအစိုးရမ်ား ဖိအားေပးခံေနရၿပီး အာဏာသိမ္းယူထားေသာ စစ္ေကာင္စီကို ဆန႔္က်င္ေနေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို ယခုထက္ပိုအသိအမွတ္ ျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း စစ္ေကာင္စီဆန႔္က်င္ေရး အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပား ဘရပ္ဆဲလ္ႏွင့္ ဥေရာပၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဥေရာပအစိုးရမ်ား ကလည္း NUG သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏အသံ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားက်ဴးေက်ာ္မႈကို တိုက္ထုတ္ေနေသာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ေငြေၾကးႏွင့္ စစ္ေရးအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေနသည့္နည္းတူ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကို တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ခုခံကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားကိုလည္း လက္နက္အကူအညီမ်ားေပးဖို႔ အေနာက္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားကို NUG အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုး သည္ The European External Action Services မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ဘရပ္ဆဲလ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အျပင္ ဥေရာပပါလီမန္မွ အႀကီးတန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ေဝစိုးသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္၏ အာရွႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အမန္ဒါမိုင္းလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ အမန္ဒါ မိုင္းလင္း က “ NUG ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျပန္ျဖစ္လာရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသူမ်ား အားလုံးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း” တြစ္တာတြင္ ေရးသားခဲ့ေလသည္။

ဇြန္လမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း သည္လည္း ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Jiri Kozak ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အလွည့္က်ဥကၠဌရာထူးကို ဇူလိုင္လ၌ ဆက္ခံခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေသြးထြက္သံယို အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္၏ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲထားေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ က်ခံေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို စစ္ေကာင္စီဆန႔္က်င္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်ိန္တြင္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကေတာ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား တိုက္ခိုက္ေနေလသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဳံ႕သြားခဲ့သည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန႔္မွန္းထားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္႐ုန္းကန္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ၁၄၀၀၀ ဝန္းက်င္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည္ဟု ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ခန႔္မွန္းထားသည္။ ယခုလဇူလိုင္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄ ဦးကို အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား

စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အသက္ကိုဆက္ေပးေနေသာ ဝင္ေငြရလမ္းျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕က႑ အပါအဝင္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ဥေရာပသမဂၢမွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ယူေကက ၎၏ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“ယူေကက လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေတြကို အၿမဲအကာအကြယ္ေပးသြားမွာပါ။ စိတ္တူကိုယ္တူရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ ဒီလိုဖိႏွိပ္ရက္စက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မွတ္တမ္းတင္သြားပါမယ္” ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Liz Truss က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ပ္အတည္းက ေလ်ာ့ပါးသြားမည့္အရိပ္အေယာင္ မျမင္ရသည့္အတြက္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားကို အခုထက္ပိုၿပီးေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဥေရာပအစိုးရကို ေတာင္းဆိုေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားမႈေတြစတင္ခ်ိန္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားေနခဲ့ရတဲ့ ယူဆခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု Burma Campaign ဒါ႐ိုက္တာ မတ္ခ္ ဖာရ္မန္နာ ကေျပာသည္။

“ပထမတစ္ခုက စစ္တပ္ဟာ ဆႏၵျပပြဲေတြကို အျမန္ဆုံးေခ်မႈန္းပစ္ၿပီး စစ္အစိုးရေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲကာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ စီးပြားေရးမူဝါဒ နဲ႔ အျခားမူဝါဒေတြ ျပန္ၿပီးခ်မွတ္မယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ပါ”
ေနာက္ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ဦးသန္းေ႐ႊလက္ထက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျခင္း ႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးတရားဝင္မႈျပႆနာ အဆုံးသတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ခုခံမႈနဲ႔ အသုံးျပဳေနတဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြေၾကာင့္ အဲဒီမွန္းဆခ်က္ႏွစ္ခုစလုံး မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့တယ္”ဟု Farmaner ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာေအာက္တိုဘာမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) ႏွင့္ (ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီဆႏၵကို တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မိမိကိုယ္တိုင္က သတ္မွတ္ထားေသာ) NUG ကို ဥေရာပပါလီမန္က သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။

၎တို႔ကလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ပ္အတည္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သူတို႔လည္းပါဝင္ႏိုင္ရမည္” ဟု အာဆီယံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

NUG ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ

ဥေရာပပါလီမန္သည္ NUG ႏွင့္ CRPH ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံျခားဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပင္သစ္ဆီးနိတ္က ၎၏အစိုးရအား NUG ကိုတရားဝင္အသိ အမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ေထာက္ခံျခင္းမရွိေသးေပ။

ဥေရာပ၏တုန႔္ျပန္မႈမ်ားက မတူညီၾကပါ။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုလိုနီအုပ္စိုးသူျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ၿဗိတိန္က ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး NUG ႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္သည္ “အာဆီယံ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပၿပီး လက္ေရွာင္ျခင္းမ်ိဳးထက္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေရးယူမႈမ်ား တက္တက္ႂကြႂကြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္” ဟု Farmaner ကေျပာသည္။

NUG အေနျဖင့္ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စည္း႐ုံးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ NUG ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းကလည္း ၿပီးခဲ့ေသာဇန္နဝါရီက ပါရီတြင္ အာဏာသိမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Tobias Lindner ႏွင့္ NUG ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚဇင္မာေအာင္ တို႔ ဗီဒီယိုေကာလ္ေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလတြင္ ဂ်ာမနီလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားက CRPH ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ပူးတြဲေပးပို႔ခဲ့သည္။

“ဥေရာပသမဂၢမွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မိတ္ဘက္ေတြနဲ႔အတူ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကလည္းပဲ NUG နဲ႔ CRPH တို႔ကို ျမန္မာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီလိုလားမႈေတြကို ကိုယ္စားျပဳေနၾကတဲ့ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္” ဟု ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမွ Asia Times သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔ဟာ စစ္မွန္ၿပီးအားလုံးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြတိုင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ သက္ဆိုင္သူေတြျဖစ္ရမယ္။ NUG နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပုံမွန္အဆက္အသြယ္ရွိပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

NUG ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ NUG ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳၾကေသးေသာ္လည္း NUG တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈမ်ားက ၎တို႔၏ တရားဝင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ကုလသမဂၢတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအား မည္သူကိုယ္စားျပဳသင့္သည္ကို မဲမေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို လက္မခံေသာ သံအမတ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ေနရာတြင္ ဆက္ၿပီးကိုယ္စားျပဳမည့္သူမရွိဘဲ အသိအမွတ္ျပဳေရး ကိစၥကလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေနခဲ့ရသည္။ ထိုကိစၥအား လာမည့္စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ကုလအေထြေထြညီလာခံ အစည္းအေဝးတြင္ ေျဖရွင္းၾကေပလိမ့္မည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၿဗိတိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ခန႔္အပ္လိုက္သည့္အခါမွာေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္ မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကို အမွန္အတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္ၾကၿပီဟု ရႈျမင္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္လမွာေတာ့ ၿဗိတိန္က ျမန္မာႏွင့္၎၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ သံအမတ္အဆင့္မွ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္သံအမတ္ Pete Vowles ကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွာ ေတာ့ ၎ကိုလက္တုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ခြင့္ကို စစ္ေကာင္စီက တားျမစ္ခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ကို အဆင့္ႏွိမ့္ခ်ခဲ့ၿပီး ယာယီသံ႐ုံးတာဝန္ခံကိုသာ ထားရွိေလသည္။ ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ အီတလီတို႔ကလည္း ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေမလေႏွာင္းပိုင္းက RFA တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားကို လက္နက္ေထာက္ပံ့ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

ျမန္မာ့အေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ရန္ ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ႐ုရွား၏ယူကရိန္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာ့အေရးတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ရပ္တည္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားမ်ား ပို၍ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဥေရာပအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သေဘာထားပိုမို တင္းမာလာခဲ့ၾကၿပီး ယခင္က စစ္ဆန႔္က်င္ေရးဝါဒီျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးကေတာ့ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ အမ်ားအျပား အသုံးျပဳမည့္စီမံကိန္းမ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။
အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

“Asia Times” တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “David Hutt” ၏ “Shadow Myanmar government gaining European friends” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin