ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)၊DMG

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၊စစ္ေတြ

ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)၏ ပါတီအမည္၊အလံႏွင့္တံဆိပ္တို႔ကို ကန္႔ကြက္လိုက ေၾကညာသည့္ ေန႔မွ စတင္၍ (၇) ရက္အတြင္း ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေၾကညာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိေသာ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္ထားလာ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ပါတီကို ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ၎၏သား ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတို႔က ဦးေဆာင္လာမည္ ျဖစ္ကာ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းျခင္းဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။  

“က်ေနာ္တို႔(ပါတီ)မွာ အားလံုးပါတယ္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြ ပါတယ္။ ရဲအၿငိမ္းစားေတြ ပါတယ္။ ျပည္နယ္ အဆင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ေတြ ပါတယ္။  ရခိုင္ျပည္ကို ျပန္တည္ ေဆာက္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းရွိတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရ ဖဲြ႔ႏုိင္တယ္ ”ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က မၾကာေသးမီ ရုံးထုတ္တစ္ခုတြင္ေျပာသည္။

ရခုိင့္ဦးေဆာင္ပါတီကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီမွာ ယခင္က အဖရခိုင္ပါတီအမည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ “အဖ”ဟူသည့္ စကားလံုးပါဝင္ေန ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္က ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခုိင့္ဦးေဆာင္ပါတီ အမည္သစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင့္ဦးေဆာင္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားထဲတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္သား ဦးတင္ေမာင္ဝင္းလည္း ပါဝင္ၿပီး ယခုလာမည့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။