ခ်လူးေအာင္ | DMG

စက္တင္ဘာ ၄ ၊ ေမာင္ေတာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေက်ာက္ပန္းဒူကမ္းေျခတြင္ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔က ကၽြဲ/ႏြားအေကာင္ေရ ၅၀ ပါဝင္သည့္ ဘုတ္တစ္စီးအား ကမ္းကပ္လ်က္ေတြ႕႐ွိရေၾကာင္း သိရသည္။

၎ဘုတ္အတြင္းပါဝင္သည့္ ကၽြဲ/ႏြားအေကာင္ ၅၀ လံုးမွာ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ပုပ္ပြေသဆံုးေနၿပီး ဘုတ္တြင္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ပါလာျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ေက်ာက္ပန္းဒူေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ဘုက ဆိုသည္။

“အခု ကၽြဲ/ႏြားေတြကိုေျမျမဳပ္ဖို႔ေတာင္ အခက္အခဲ့ေတြ႕ေနရပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ဘုက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္းတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သို႔ တရားမဝင္ ကၽြဲ/ႏြားတင္ပို႔မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးရ႐ွိမႈမ်ား႐ွိေနၿပီး ယခုေတြ႕႐ွိသည့္ ကၽြဲ/ႏြားအေသမ်ားႏွင့္ ဘုတ္မွာလည္း တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈသာ ျဖစ္မည္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ ႏြားေကာင္ေရ ၁၀၀ ခန္႔တင္ပို႔ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ႏြားေကာင္ေရ ၂၅ ေကာင္ကို ပထမအသုတ္အျဖစ္ တင္ပို႔ခဲ့သည္။

Author: ခ်လူးေအာင္