ေအာင္ထိန္ | DMG
ၾသဂုတ္ ၁၉ ၊ စစ္ေတြ

NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ၾကရန္ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ဳိး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္းထက္ သာလြန္ၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာအရာကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းဟု ဆိုသည္။

အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အၾကားတြင္႐ွိသည့္ ျပႆနာကို အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာ ရာတြင္ အေပးအယူ၊ အေလ်ာ့အတင္းကို ညႇိႏႈိင္းယူတတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဓေလ့ဆိုးကို ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ႏွင့္ အစားထုိးပစ္ရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“အေပးအယူလုပ္ျခင္းဟာ အ႐ွံဳးေပးရျခင္းလို႔ ယူဆေနၾကၿပီးေတာ့ အေပးအယူလုပ္လို႔ စိတ္ဓာတ္ေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ႐ွည္ၾကာျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္ဆံုး႐ွံဳးျခင္း၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဘဝကို ေရာက္ရျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျခင္းမ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ွံဳးရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္႐ွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ သံသရာဆိုးလမ္းကို မိုက္မဲစြာ ေလွ်ာက္လွမ္း မည္လား (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုႀကီးအနာဂတ္အတြက္ လမ္းေဟာင္းကိုေျပာင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ေလာဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

“အခု ကၽြန္မတို႔ေ႐ွ႕မွာလမ္းႏွစ္သြယ္႐ွိပါတယ္။ ဒီလမ္းႏွစ္သြယ္ထဲက ဘယ္လမ္းကိုလုိက္မွာလဲ။ ဘယ္လမ္းေပၚေလွ်ာက္မွာလဲ။ ကၽြန္မတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ့္ လမ္းႏွစ္သြယ္က ကၽြန္မတို႔အားလံုးေ႐ွ႕မွာ အဆင္သင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနပါၿပီ” ဟု ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၂၀ အလြန္မွာ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းထဲေရာက္လာရန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ UWSA (ဝ)အဖြဲ႕၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕(NDAA)၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ႐ွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ ျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ေၾကျငာထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ဳိးမ႐ွိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

Author: Admin