DMG ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသာမာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းယူထားသည့္ စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီမွခန႔္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC)ကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ယခင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အႏိုင္ရအကုန္ယူ(Frirst Past the Post–FPTP)စနစ္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ (Proportional Representation–PR)စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ (FPTP)စနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုစစ္ေကာင္စီက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္(PR)ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္အေပၚ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က အေကာင္းဘက္သို႔ရႈျမင္သည္။

ယခင္က်င္းပခဲ့သည့္ အႏိုင္ရအကုန္ယူ(FPTP)စနစ္သည္ အာဏာရွင္ပါတီစနစ္လမ္းေၾကာင္းဘက္ကိုသြားေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ(PR)စနစ္က်င္သုံးလွ်င္ ၫြန႔္ေပါင္းအစိုးရအခင္းအက်င္းျဖစ္လာမည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ကဆိုသည္။

“(PR)နဲ႔သြားရင္ ၫႊန႔္ေပါင္းအစိုးရျဖစ္မယ့္အခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးေပးတယ္။ ပါတီတစ္ခုက လက္ဝါးႀကီးအုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ပါတီအမ်ားစုကအမတ္ေတြျဖစ္လာမယ္။ နည္းတာနဲ႔မ်ားတာပဲရွိမယ္။ အဲေတာ့ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွအစိုးရဖြဲ႕ရမယ္ဆိုေတာ့ တပ္ကလည္း သူ႔ဟာသူအစိုးရဖြဲ႕လို႔မရဘူး။ ဒီကတက္လာတဲ့ပါတီေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးမွသာအစိုးရဖြဲ႕ရမယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

(PR) သို႔မဟုတ္ (FPTP) စနစ္တခုခုျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပလွ်င္လည္း AFP ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီမဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတိုင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ (PR)စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ စစ္ေကာင္စီေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၉၀)ေက်ာ္ထဲမွ ပါတီ(၅၉)ခုႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)၊ မ်ိဳးႏြယ္စုပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ(USDP)အပါအဝင္ စစ္ေကာင္စီ၏ ေက်ာေနာက္ခံပါတီအခ်ိဳ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ခမီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသန္းေဌးကလည္း ယခင္က်င္းပခဲ့သည့္(FPTP)စနစ္သည္ တစ္ပါတီႀကီးစိုးသည့္အေနအထားသည့္ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ေရာက္ရွိေရးမွာ PR စနစ္က လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္ေလးေတြ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္း ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ PR စနစ္ကလိုအပ္တယ္။ PR စနစ္ကို အရင္ကတည္းကစိတ္ဝင္စားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ PR စနစ္က အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေတာ့ တကယ့္က်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ၊ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အဆင္ေျပမလား။ အဲတာကစဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

စစ္ေကာင္စီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေခၚယူေဆြးေႏြးေနသည့္ PR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲကို တစ္ႀကိမ္မွ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ PR စနစ္အေပၚတြင္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးသာထြန္းလွကေျပာသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ဟု စစ္ေကာင္စီမွေျပာဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္၍ရသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဦးသာထြန္းလွကဆိုသည္။

“လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသစ္တစ္ခုလုပ္လို႔ရတဲ့ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးမရွိႏိုင္ဘူးလို႔သုံးသပ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အကုန္လုံးရႈပ္ေထြးေနတဲ့အေျခအေနရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကလည္း တည္ၿငိမ္ေနတဲ့အေနအထားကို မေရာက္ေသးဘူးလိို႔ျမင္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အာဏာရွင္စနစ္အလိုမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားသည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ALD)အေနျဖင့္လည္း လက္ရွိ PR စနစ္အေပၚေလ့လာျခင္းမရွိသလို ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးမႈမရွိသည့္အတြက္ မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလွျမင့္ကဆိုသည္။

လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ UEC မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္က်င့္သုံးရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ PR စနစ္ကို ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဆြီဒင္၊ အင္ဂ်င္တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္ႏိုင္ငံေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္က က်င့္သုံးေနၾကသည္။

PR စနစ္တြင္ က်င့္သုံးပုံစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ပါတီအလိုက္အမည္စာရင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ေသာစနစ္(List Proportional Representation)၊ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အခ်ိဳးက်ေ႐ြးခ်ယ္သည့္စနစ္ (Mix Member Proportional System)ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ မဲတစ္မဲစနစ္(Single Transferable Vote System) တို႔အပါအဝင္ အျခားက်င့္သုံးပုံစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ PR စနစ္ပုံစံအားက်င့္သုံးမည္ကို အတိအက်မသိရွိရေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိလွ်င္ အဆိုပါစနစ္အားလက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(KNDP) ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းသားေဒသေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ PR စနစ္ကိုလက္ခံတယ္။ အခုကေတာ့ အတိအက်ဆုံးျဖတ္မေပးေသးဘူး။ အတိအက်ဆုံးျဖတ္တဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံသြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

စစ္ေကာင္စီသည္ ၎တို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံအရ အသာစီးရယူထားသည့္ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသာမက ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကို တၿပိဳင္တည္းအာဏာရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ PR စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ကိုခံယူရာတြင္ PR စနစ္သည္ ၂၀၁၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိဟုဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးထြန္းဝင္းက “PR စနစ္ေရာ၊ စစ္ေကာင္စီက မၾကာခင္လုပ္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုေရာ ရင္ခုန္မႈေတြသိပ္မရွိဘူး။ ဒါက တကယ္ျဖစ္ေကာျဖစ္လာႏိုင္သလား။ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းနဲ႔ဆိုရင္ သိပ္လြယ္မယ္လို႔မထင္ဘူး”ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိစစ္ေကာင္စီေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ PR စနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုက ပါတီကိုသာမဲေပးရၿပီး အႏိုင္ရသည့္ပါတီမွ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အမတ္ကိုခန႔္အပ္ရမည့္ စာရင္းပိတ္ပုံစံမ်ိဳးပါဝင္သည္။ ယင္းအျပင္ ပါတီႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ကိုပါ မဲေပးရၿပီး အႏိုင္ရသည့္ပါတီ၏ အမ်ားဆုံးမဲရသူကိုခန႔္အပ္ရမည့္ စာရင္းဖြင့္ပုံစံမ်ိဳးပါဝင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္ PR စနစ္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္က်င့္သုံးမည္ကို အတိအက်သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေသးေပ။ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Author: DMG