Photo Crd - BANCA

DMG | ေအာက္တိုဘာ ၁၄

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသထိန္းသိမ္းေရး)ေဒသျဖစ္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အၾကားတြင္ ရွိသည့္ နံ႔သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝတို႔တြင္ အမဲလိုက္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ေရွာင္တခင္ကင္းလွည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသာမကပဲ၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစစ္တပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က DMG သို႔ေျပာသည္။

“ပုံမွန္က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ဆိုရင္ သြားလိုု႔ရတဲ့ေနရာေတြအထိသြားတာေတြရွိတယ္။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ဆိုရင္ သီးျခားစီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲၿပီး သြားဖို႔အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လာမွာႀကိဳသိေနၾကရင္ အဲ့ဒီမွာ တစ္ေယာက္မွ ရွိၾကေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးေလ”ဟု သူကရွင္းျပသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဖိုးတန္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

နံ႔သာကြၽန္းေပၚတြင္ လူအခ်ိဳ႕မွ လိပ္ဥတူးျခင္း၊ ငွက္ဖမ္းျခင္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို မၾကာခဏေတြ႕ျမင့္ရေလ့ရွိေၾကာင္း ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ခ်ိန္ခါလီေက်း႐ြာသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အဲဒီကြၽန္းက ေသာင္ေတြေပၚမွာ လိပ္ဥရွာတဲ့သူေတြ၊ ငွက္ပစ္၊ ငွက္ဖမ္းတဲ့သူေတြကိုေတာ့ ငါးဖမ္းထြက္ရင္ ခဏခဏေတြ႕ရေလ့ရွိတယ္။ ကြၽန္းမွာ ဂုံးေတြလည္းရေတာ့ ဂုံးရွာတဲ့သူေတြလည္း ေတြ႕ရတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အဲ့ကြၽန္းမွာသြားေနတယ္လို႔လည္း ၾကားတယ္”ဟု အဆိုပါေဒသခံေက်း႐ြာသားက ဆိုသည္။

နံ႔သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝတို႔ကို ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ)ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ ရမ္ဆာကြန္ေဗးရွင္းက ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္ဇီဝမ်ိဳးစုံ၊ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း(RBANCA)ႏွင့္ (BANCA) အသင္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးမႈျဖင့္ နံ႔သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝအား ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသ (ဆိုက္အမွတ္-၂၄၂၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေနရာ၏ အနီးတဝိုက္တြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း(၈)႐ြာခန႔္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာလည္း ၄င္းကြၽန္းေပၚတြင္ေနထိုင္ကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသျဖစ္သည့္ နံ႔သာကြၽန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္ဝသည္ ဧရိယာအားျဖင့္ ဟက္တာေပါင္း ၃၆၀၈ ဟက္တာ (၈၉၁၆ ဧက)ခန႔္ က်ယ္ဝန္းကာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားစြာအတြက္ အေရးႀကီးက်က္စားရာေနရာအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးယြန္းႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မိန္းမလွကြၽန္း ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕၊ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာဟူ၍ ရမ္ဆာေဒသ ၅ ခုရွိခဲ့ၿပီး နံ႔သာကြၽန္းႏွင့္ေမယုျမစ္ဝသည္ ဆ႒မေျမာက္ ရမ္ဆာ(ေရဝပ္ေဒသ)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

Author: DMG