မင္းထြန္း | DMG
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ လုံၿခဳံေရးအားနည္းသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ မသင့္ ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ သေဘာထားေပးခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္  ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ၈ ၿမိဳ႕နယ္၊ကာကြယ္ေရးႏွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ  ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခု တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။
 
“ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပနိုင္ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနက ၅ ၿမိဳ႕နယ္ သေဘာထားေပးတယ္၊ ေရြး/ေကာ္က ၈ ၿမိဳ႕နယ္ေပးတယ္၊လုံၿခံဳေရးေပါ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ျပည္ထဲေရးက ၉ ၿမိဳ႕နယ္ေပးတယ္။အဲေတာ့ UEC က ၉ ၿမိဳ႕နယ္စလုံး က်င္းပနိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ထုတ္ထားတာျဖစ္တယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနက ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပားႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေရြေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေတြ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊အမ္း၊ေပါက္ေတာ၊ေမာင္ေတာ၊ဘူးသီးေတာင္၊ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ (၃၁) ခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု (၄၂၂) ခုတို႔တြင္ က်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သေဘာထားေပးထားသည္။

အလားတူ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သေဘာထားေပးသည့္ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ခုမွာ  ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ၊ေက်ာက္ေတာ္၊မင္းျပား၊ေျမပုံႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တို႔ျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊အမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၄) ခုအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္(၉)ခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၉၃) ခုတို႔လည္းပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ သေဘာထားေပးသည့္ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုမွာ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရယူၿပီး ယင္းသေဘာထားအေပၚတြင္ ေလ့လာ စိစစ္သုံးသပ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပနိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေၾကျငာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) ကေျပာဆိုထားသည္။
 
လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း UEC မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
 
ယင္းအျပင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပနိုင္သည့္မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္ (၂)၊ေက်းရြာအုပ္စု (၅၂) အုပ္စု၊အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္ (၃) ေက်းရြာအုပ္စု(၂၉) အုပ္စု၊ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) အုပ္စုႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္(၁၀) ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္စု (၅၂) အုပ္စုတို႔တြင္ က်င္းပနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း UEC မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Author: Admin