ျမတ္ဝင္းေက်ာ္ | DMG

ၾသဂုတ္ ၂၂ ၊ ရန္ကုန္

တပ္မေတာ္၏ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္ကာလသည္ ယခုၾသဂုတ္လကုန္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သျဖင့္ အပစ္ရပ္ကာလသက္တမ္းကို တပ္မတိုးခဲ့လွ်င္ အပစ္ရပ္ကာလအလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕(PPST)၏ ယာယီအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕(PPST)အစည္းအေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္၌ ၾသဂုတ္ လ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ ေနၾကရာ ပထမေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ရာမွာ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးႏိုင္ေသးတဲ့ ညီေနာင္ EAO ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီ စဥ္ေတြ ပါဝင္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ေဆာင္ရြက္ရာမွာမူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ (၁၀) ဖြဲ႔ ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံု လံုေလာက္သည္ဟု မယူဆႏိုင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေျမာက္ပိုင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတို႔တြင္ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲရာ၌ မပါဝင္သည့္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္)တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔  ၉ လခန္႔ၾကာ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနၾကသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ ၃ ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ (TNLA)၊ (MNDAA)၊ (AA) တို႔သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ရွိတပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္အပါအဝင္ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳနယ္ရွိ တပ္ရင္း ဌာခ်ဳပ္၊ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္ စသည္တို႔ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိေနသည္။

လက္႐ွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္မွာ ၄ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္လမ္းစမွာ ေဝဝါးေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ခိုင္ခိုင္မာမာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ မိမိတို႔အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စက ေျပာသည္။

အစိုးရက အဆိုျပဳတင္ျပလာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တိုးေရးနည္းလမ္း (၄)ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ကာ မိမိ တို႔၏ ဘံုသေဘာထားခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပျခင္း၊ မက်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးၾကၿပီး က်င္းပခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ မူခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း PPST ယာယီေခါင္းေဆာင္က ႐ွင္းျပသည္။

 

Author: DMG