ဓာတ္ပံု - စံျမတ္ေရႊ

ဝင္းညြန္႔ | DMG
ဧၿပီ ၇ ၊ စစ္ေတြ

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္၊ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး Mr. Ola Almgren တို႔သည္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က အြန္လိုင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံထားရမႈႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ အခက္အခဲမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ တစ္စထက္တစ္စ တိုးပြားလာေနမႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပႏိုင္မည့္အလားအလာ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ေျပာတာကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏုိင္၊မျဖစ္ႏုိင္ဆုိတာကုိ ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေျပာလုိက္ တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ဖုိ႔ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အခုက AA ကုိ အၾကမ္းဖက္ေၾကျငာလုိက္တယ္ဆုိေတာ့ တုိက္ပြဲက ဟုိဖက္ကလည္း ျပင္းလာႏုိင္တယ္။ ဒီဖက္ကလည္း ျပင္းလာႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပုိၿပီးေတာ့ ေဝးကြာလာႏုိင္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိ၊မရွိကုိေတာ့ သူတုိ႔မွတ္ခ်က္မေပးဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ ေဆြးေႏြးျဖစ္တာ။ သူတုိ႔ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိတာေတာ့ မေျပာဘူး”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၏ ျပင္ဆင္စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သိရသည္။

Author: Admin