DMG ၊ ဇြန္ ၈

ရခိုင္ျပည္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (TPDF) ကို ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သည့္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ စစ္ေကာင္စီအား ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္လ်က္ရွိေသာ ရဲေဘာ္မ်ား စုစည္းညႇိႏွိုင္းၿပီး မေန႔က ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမတ္ျပတ္ေခ်းမႈန္းနိုင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု အလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္နိုင္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္အတြင္းရွိ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ထိေရာက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ား၏ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးနိုင္ေရး၊ NUG ႏွင့္ CRPH တို႔မွ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ နိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ား စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရးမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

TPDF ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း သံတြဲ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သံတြဲလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည္။

သံတြဲျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုမလိုလားေသာ လူအစုအဖြဲ႕တစ္ခုမွ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု သံတြဲၿမိဳ႕ျဖဴစင္ေသာတြဲလက္ပရဟိတအသင္း ဥကၠ႒ မေဆာင္းႏွင္းေဝက ရႈျမင္သည္။

“ဒါက ဆူပူမႈျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္လို႔ျမင္မိတယ္။ ဒါႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းဖို႔အတြက္ ဘယ္သူေတြ အသိေပးခဲ့လဲ၊ ဘယ္သူေတြက NUG၊ CRPH နဲ႔ ဆက္သြယ္လဲ။ အဲလိုဆက္သြယ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ဆိုတာလဲ သံတြဲမွာ တစ္ခါမွမၾကားမိဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္မနိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ ရခိုင္နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္နိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ PDF မလိုအပ္ေၾကာင္း သံတြဲၿမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္လူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုစိန္ခ်စ္က သုံးသပ္သည္။

“ျပည္မအခင္းအက်င္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း မတူဘူး။ ဒါက မလိုအပ္ဘူးလို႔ျမင္မိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္မွာက ရခိုင္တပ္ေတာ္ဆိုတာလဲရွိေနၿပီ။ ဒီသံတြဲ PDF ဆိုတာက ဘယ္ကလာမွန္းမသိဘူး။ သူတို႔အဖြဲ႕က ဘာမွေသခ်ာခ်ာမရွိဘူးလို႔ျမင္တယ္” ဟု ကိုစိန္ခ်စ္က ဆိုသည္။

TPDF ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ သံတြဲေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလိုေသာဆႏၵႏွင့္ သေဘာထားကို မ်က္ကြယ္ျပဳဆန႔္က်င္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုယူဆသည့္အတြက္ ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဒြါရာဝတီမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ယေန႔ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းအျပင္ TPDF အေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ CDM မလုပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျမင္ခံယူခ်က္ မတူေသာ သံတြဲေဒသေနျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လက္တုံ႔ျပန္သြားမည္ေၾကာင္းလည္း ဒြါရာဝတီမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားသည္။

သံတြဲၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးကလည္း TPDF အဖြဲ႕သည္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ၿငိမ္သက္ေနတယ္။ အရင္တုန္းက ဒီမိုကေရစီလမ္းအတိုင္းသြားေနတယ္။ ဒါက သေဘာထား တိုက္ဆိုင္ရာလူတစ္စုက လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါက ျပႆနာေတြေတာင္ ႀကီးထြားလာနိုင္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ လက္ရွိက ေဒသခံနဲ႔အစိုးရ အကုန္အဆင္ေျပေနတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ ရခိုင္အမွတ္တံဆိပ္မွာလည္း လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ရခိုင္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ မတူဘဲ လြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္အမွတ္တံဆိပ္၏ ေအာက္ဆုံးအနားတြင္ပါရွိေသာ အစက္မ်ားမွာ ခုႏွစ္စက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ TPDF သုံးစြဲထားသည့္ တံဆိပ္တြင္ အစက္ ၅ စက္သာပါရွိေန၍ ယင္းအမွတ္တံဆိပ္သည္ ရခိုင္အမွတ္တံဆိပ္မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ေတြေဒသခံတစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။

TPDF သုံးစြဲထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (USDP) မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ရခိုင္အမွတ္တံဆိပ္အစား ေျပာင္းလဲသုံးစြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အမွတ္တံဆိပ္သာျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)ႏွင့္ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားက ကန႔္ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

လက္ရွိမွာ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (TPDF) ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္ထြက္ေပၚ ၿပီးေနာက္ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ လုံျခဳံေရးမ်ား တင္းက်ပ္စြာခ်ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ နိုင္ငံအာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေကာင္စီအား ဆန႔္က်င္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိၾကသည္။

Author: DMG