ဇူလိုင္ ၃၀| DMG

မင္းထီး ေရးသားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာသလို ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက္ေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအဖို႔  အစြန္းတစ္ဖက္သို႔ထိ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဟာ လူထုကို အငတ္ေဘးၾကားမွာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားတဲ့နည္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရႏိုင္ေပမယ့္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္လို ေရာဂါကပ္ေဘးကိုေတာ့ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားဖို႔ အာဏာစက္နဲ႔ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျပႆနာႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က အလြန္ခက္ခဲေစႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ခုလုံးကိုတစ္ၿပိဳင္ တည္းတစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္လည္း လက္ေတြ႕မက်ႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းဖို႔ တည္ၿငိမ္မႈကို အရင္တည္ေဆာက္ရပါလိမ့္မယ္။ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ ေျဖရွင္းလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈေတြကို စတင္တည္ေဆာက္မည္လား။  ႀကီးထြားလာေနတဲ့ ကို႐ိုနာေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ၾကမည္လားဆိုတာ လက္ရွိအာဏာရယူထားတဲ့ စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔  ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ့္အခ်ိန္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာလည္း စစ္ေကာင္စီက ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲၾကည့္ၾကည့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကိုဗစ္ကို အရင္ဆုံးတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔က အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဗစ္ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေစႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာတင္ လူ႔အရင္းအျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖ်က္ဆီးပစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဗစ္အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ဒီႏိုင္ငံအတြင္းက ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထြက္သြားဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ ၊ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ စတဲ့အခ်က္ေတြ ျပည့္စုံႏိုင္မွ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အႏၲရာယ္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကိုဗစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာရဲ႕ အကူအညီလည္း နည္းပါးေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို အၿမဲတန္းထိပ္ဆုံးက ကူညီေပးေနခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ အခုကိုဗစ္တိုက္ဖ်က္ေရးမွာအသုံးျပဳဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ ငံကို ေပးအပ္တဲ့ အကူအညီကို  အစိုးရ(စစ္ေကာင္စီ) သို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ UNကေနတဆင့္ ေပးအပ္တယ္ဆိုတာ အာဏာသိမ္းအစိုးရကို တရားဝင္လက္မခံေၾကာင္း ျပသတာျဖစ္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္တဲ့ တ႐ုတ္အကူအညီတစ္ခုတည္းနဲ႔ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ဆိုတာ အလြန္တရာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။
စစ္ေကာင္စီဟာ  ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ေဆး ေလးသန္းဝယ္ယူထားၿပီး တ႐ုတ္က ႏွစ္သန္း ထပ္မံကူညီဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ရာရွားႏိုင္ငံက ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆး ႏွစ္သန္း ထပ္မံဝယ္ယူထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရအားလုံးရဲ႕ (1.7) သန္းဟာ ကိုဗစ္ကာကြယ္ ေဆး ထိုးေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခု ဝယ္ယူထား တဲ့ေဆးေတြ ဘယ္ေတာ့ထိုးရမလဲဆိုတာေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း နိင္ငံေတာ္အာဏာကို စစ္တပ္ကသိမ္းယူမႈကို လက္မခံတဲ့ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေတြမ်ားေနတာ ေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ ရာရွားႏိုင္ငံလြဲၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာရဲ႕ အကူအညီကို မရရွိေသးသလို ျပည္မ လူထုကိုယ္တိုင္ စစ္ေကာင္စီကို လက္မခံဘဲ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ ေနၾကတာေၾကာင့္ ကိုဗစ္တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ စစ္ေကာင္စီအတြက္ ႀကီးမားတဲ့စိတ္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကမၻာလုံးကပ္ေရာဂါ ကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြလို တိုင္းျပည္သယံဇာတေတြကို ထုတ္ေရာင္းၿပီး ေငြေၾကးအေပးအယူ လုပ္ႏိုင္ဖို႔လည္း ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကို တစ္ကမာၻလုံးရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ  အရင္ကလို မလြယ္ကူႏိုင္ပါဘူး။

စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးကို ရယူခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ဟာလည္း ျမန္မာလူထုရဲ႕ ဆန႔္က်င္မႈကို မ်ားစြာခံခဲ့ရသလို လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ အားကိုးေလာက္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအျဖစ္ ျမန္မာလူထုက သတ္မွတ္ၾကတာကို မေတြ႕ရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက တ႐ုတ္ဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းမွာ ကမာၻလႊမ္းၿခဳံ အိမ္မက္ (BRI) စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၿပီးေနာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရာမွာ က်င့္ဝတ္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဖိုရမ္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ၿပီး ကမာၻကို ကတိေပးေနတဲ့ တ႐ုတ္ဟာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမွာ စစ္ေကာင္စီကို ပုံေအာလက္ခံၿပီး ကမာၻကို ရပ္တည္ျပဖို႔ ခက္ခဲမွာပါ။

တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အဲဒီအက်ိဳးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ မျဖစ္စေလာက္ အကူအညီေတြကို ေပးေနဖို႔ေသခ်ာပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စစ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ေသဆုံးသူေတြစာရင္းနဲ႔ ပရဟိတသမားေတြ ေျပာ ေနတဲ့စာရင္းေတြ ကြာဟေနတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုဗစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ စစ္ေကာင္စီမွာ တိတိက်က်မရွိဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံအတြင္း အခုလိုကပ္ေရာဂါျဖစ္လာေတာ့ အရင္တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့  က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြ မလုံေလာက္မႈျပသနာကိုလည္း ႀကဳံေနရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္မအတြင္း ျပည္သူတခ်ိဳ႕ကလည္း စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေတြထက္ ေနအိမ္မွာသာ ႀကိတ္ကုေနၿပီး ေသဆုံးေနၾကရတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ ဒီ ကိုဗစ္အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ ခက္ခဲေစႏိုင္ေသးသလို မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္လည္း ကိုဗစ္တတိယလႈိင္းဟာ ႏိုင္ငံကိုပိုၿပီး က်ပ္တည္းေစမယ့္ လမ္းေၾကာင္းထိ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီက ကိုဗစ္ကာလ လြတ္ၿငိမ္းၿငိမ္းသာခြင့္အျဖစ္ အက်ဥ္းသားမ်ားစြာကို လြတ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အာဏာ သိမ္းစဥ္ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့အမႈေတြ လုံးဝမပါဝင္ဘဲ မူးယစ္ ေဆးဝါးမႈ။ သစ္ေမွာင္ခိုမႈ ၊ လက္နက္မႈ စတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူေတြသာ ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဆႏၵမရွိေသးဘူး ဆိုတာကို ျပသေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအက်ဥ္သားလႊတ္မႈမွာ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ဆူပူမႈျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသား ခုနစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရတယ္လို႔ (VOA) က အတည္ျပဳတာကိုေတြ႕ရၿပီး ေထာင္တြင္းက ပဋိပကၡ အျပည္အစုံကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္အေရးကို ဆက္ၾကရေအာင္ပါ။ ရခိုင္ျပည္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ထက္ (2018) မွာ ရခိုင့္တပ္ေတာ္ ေအေအ ရခိုင္ျပည္ထဲကိုစတင္အေျခကုပ္ယူလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲစတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၉) ေဖေဖၚဝါရီမွာ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို အျမစ္ျပတ္ေခ် မႈန္းဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အမိန႔္ေပးခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆုံး အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ထားမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲေပါင္း ( ၄၂၀၀) ေလးေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အရပ္သားသုံးရာေက်ာ္ေသဆုံး ကာ စစ္တပ္ရဲ႕ ဖမ္းဆီးတရား စြဲဆိုထားမႈေပါင္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။  ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ပြား ေနတဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားကို (၁၂/၁၁/၂၀၂၀) မွာ ရပ္စဲခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို (၁/၂/၂၀၂၁) မွာ သိမ္းယူလိုက္ကာ အာဏာရပါတီလည္းျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕လည္းျဖစ္တဲ့ (NLD) ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလိုက္ပါတယ္။

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီးေနာက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို ( NLD ) အစိုးရလက္ထက္က အၾကမ္းဖက္အ ဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းကို စစ္ေကာင္စီက ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီဟာ ရခိုင္ျပည္အတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ေၾကညာ ထားခဲ့စဥ္က မတရားဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ရခိုင္ျပည္သူတစ္ခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ စြဲဆိုထားတဲ့အမႈေတြက ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေပမယ့္ အမႈအားလုံးကို ေခ်ဖ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မရွိေသးသလို အၾကမ္းဖက္နဲ႔ တရားစြဲခံထားရတဲ့အမႈေပါင္း မ်ားစြာလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တခ်ိဳ႕နဲ႔ စစ္ တပ္ဆန႔္က်င္တဲ့ ျပည္မေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူေတြ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကေပမယ့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကေတာ့ သီးျခား ရပ္တည္တဲ့ ပုံစံကိုျပသလာခဲ့တာကိုေတြ႕ရၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာသိမ္းဆန႔္က်င္ေရး သပိတ္ေတြကိုလည္း ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျပဳလုပ္ေရးကို အားမေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒီလူထုဆန႔္က်င္ေရးသပိတ္ေတြျပဳလုပ္မႈကို ရကၡိဳင့္တပ္ ေတာ္ကပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္တာကို (NLD) ေထာက္ခံသူတခ်ိဳ႕ေဝဖန္ခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

တစ္ဖက္ကျပန္ၾကည့္ရင္လည္း (NLD) အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို အျမစ္ျပတ္ေခ် မႈန္းေရး စီမံခ်က္နဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းကို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာခံခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရတို႔ရဲ႕ သေဘာထားကြဲလြဲ အာဏာသိမ္းမႈ ပဋိပကၡမွာ မည္သည့္ဘက္ကမွ် မရပ္တည္ဘဲ ေနျပလိုက္ျခင္းဟာ ရခိုင္ျပည္ သူလူထုအတြက္ ရန္/ငါ ကြဲျပားေအာင္ ျပသလိုက္ျခင္းမ်ိဳးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံျခင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားတဲ့ တိုက္ပြဲေတြမွာ မဟာမိတ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔အတူ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က ပါဝင္ပူးေပါင္းခဲ့တာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္အတြင္းမွာေတာ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဟာ ရခိုင္လူထုေထာက္ခံမႈကို အျပည့္အဝရရွိထားသလို အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၊ တရားစီရင္ေရး စတဲ့ (State Building ) ပိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အေျခအေန ထိ ေတ႔ြျမင္ေနရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရးနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးကို ဦးစား ေပးလုပ္ေဆာင္တာကိုေတြ႕ရၿပီး ရခိုင္ျပည္အတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕ တည္ေဆာက္မႈေတြ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာင္ျမင္လာေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယုံၾကည္ေထာက္ခံမႈ ၊ ေလးစားလိုက္နာမႈဟာ အံမခန္း ေလာက္ေအာင္ ၿပီးျပည့္စုံတယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။

လက္ရွိ ကိုဗစ္ကာလကိုျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ ( ၂၀/၇/၂၀၂၁) ရက္ေန႔က ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ကိုဗစ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ ( Stay at Home) ကာလထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕ အာဏာႀကီးထြား မႈနဲ႔ ရခိုင္လူထုရဲ႕ အမိန႔္နာခံမႈကို ျပသလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ ရကၡိဳင့္တပ္ ေတာ္က ကိုဗစ္စည္းကမ္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေန႔ကစၿပီး ၿမိဳ႕တိုင္းမွာ လူထုအဝင္အထြက္ ထူးျခားစြာနည္း ပါး သြားသလို ရပ္႐ြာေတြအတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္ ထားၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရာမွာ မျဖစ္မေနရွိသင့္တဲ့ လူထုရဲ႕ လက္ခံယုံ ၾကည္ မႈျဖစ္သလို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့  ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း (State Building)  ျဖစ္ၿပီး ဩဇာသက္ေရာက္မႈကို တရားဝင္ခ်ျပလိုက္တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဟာ (NLD) အစိုးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္ ခြင့္မရခဲ့သလို (NLD) အစိုးရ ဦးေဆာင္ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ (၂၁)ရာစုပင္လုံကေန ရရွိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရာယ္ႏိုင္ငံ ပုံစံကို သေဘာေတြ႕ခဲ့ပုံမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရခိုင္ျပည္ကို ကြန္ဖက္ဒရိတ္ (Confederate ) ပုံစံရလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားတာကိုၾကည့္ရင္ ရခိုင္ျပည္ကို သီျခားပုံစံနဲ႔ ျဖစ္တည္ လိုေၾကာင္း ျပသတာျဖစ္ပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဟာ ( State Building) ကေနဆစ္ဆင့္မွ ( Nation building) ကို တည္ေဆာက္မယ့္ပုံစံသို႔ ဦး တည္ထားတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ရခိုင္ျပည္ဟာ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြ ေနထိုင္တဲ့ေဒသ ျဖစ္သလို ဘာသာ ေရး ၊ လူမ်ိဳးေရး အေရာင္ျပ ပဋိပကၡတည္ရွိရာ ေဒသလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း (၂၀၁၂ ) လို ပဋိပကၡ ေတြရဲ႕ အေျဖကို ရခိုင္နဲ႔ မြတ္ဆလင္ၾကားက ေျဖရွင္းခြင့္မရရွိခဲ့သလို ပဋိပကၡစုံးစမ္းေရးမွာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ  ပါဝင္ခြင့္ကိုေတာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင့္အနာဂတ္ကာလ တည္ေဆာက္ရာမွာေတာ့ ရခိုင္ေတြကိုယ္တိုင္ ရခိုင္ျပည္တြင္းက ျပႆနာေတြကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ရရွိႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ပဋိပကၡမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္လာႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္အတြင္း တိုက္ပြဲေတြ ရပ္တန႔္ေနေပမယ့္ လက္ရွိအာဏာရယူထားတဲ့ စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားဝင္ ေဆြးေႏြးထားၾကတာမ်ိဳးကို မေတြ႕ရေသးသလို စစ္ေကာင္စီဘက္ကလည္း သူ႔တပ္စခန္းေတြကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါဟာရခိုင္ျပည္ အတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို စစ္ေကာင္စီဘက္က လက္မခံေသးတာလားဆို တာလည္း ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လက္မခံရင္ ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျပင္းထန္တဲ့ တစ္ေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲ ေတြဆက္လက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ရဲ႕ တပ္မွဴးခ်ဳပ္က လည္း (၂၀၂၀) က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ အင္အားသာအဓိကဆိုၿပီး ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ဖူးသလို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြအတြင္း အင္အားအေတာင့္ဆုံး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္လာႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရခိုင္လူငယ္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈ ၊ ရခိုင္ျပည္တြင္း လူထုေထာက္ခံမႈဟာ ရကၡိဳင္ျပည္ကို သီးျခားဆန္လာေစျခင္းရဲ႕ အေျဖျဖစ္သလို စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ ဒီအရွိတ ရားကို တိုက္ပြဲနဲ႔ ျပန္လည္အေျဖရွာမည္ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္အတြင္း ျပင္းထန္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ထပ္မံေပၚ ေပါက္ လာႏိုင္ပါတယ္။

ခုေလာေလာယ္မွာေတာ့ ကိုဗစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ Stay at Home ကာလကို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က (ဇူလိုင္ ၂၀ မွ ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔အထိ) သတ္မွတတ္ထားၿပီး လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း (၂၄) ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားပါတယ္။ ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လုံးကလည္း စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လိုက္နာမႈမွာ အားရေက်နပ္စရာအျဖစ္ ျပသၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ ဘုံရန္သူကိုဗစ္ကို တိုက္ဖ်က္ရင္း ( STAY AT HOME) နဲ႔အတူ ၂၄ ခ်က္ေသာ စည္းမ်ဥ္းကိုလိုက္နာျဖင္းျဖင့္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ကင္းစင္သည့္ အနာဂတ္ ရခိုင္ျပည္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။

မင္းထီး

Author: Admin