သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ - (Nikkei Asia)

DMG ၊ ဇူလိုင္ ၂၇
ေစာသႏၱာေအး ဘာသာျပန္သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ကလည္း ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ကာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန႔္က်င္ေနၾကသည့္ လူထုလႈပ္ရွားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသလိုက္ၾကသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကမူ ျမန္မာကို တ႐ုတ္လက္တြင္းသို႔ ထပ္မံ တြန္းမပို႔လိုၾကသျဖင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈကို အလြန္အမင္း မွီခိုေနရသျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈကို ရႈတ္ခ်ရန္ကိုထားဦး၊ ေဝဖန္သည့္ေလသံပင္ မဟရဲေပ။

အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား တျဖစ္လဲ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးလည္း ေဒသတြင္းျပႆနာကို ပါဝင္ ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္း လုံးလုံးမရွိေၾကာင္း ထပ္မံျပသလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
ျခဳံၾကည့္ရမည္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့အေရးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ ၎၏ သစၥာေတာ္ခံမ်ား ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ၿပီး ဖန္တီးလိုက္သည့္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ျပည္ပမွ အဓိကအင္အားစုမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ပုံမ်ားသည္ ဤမၽွသာ ျဖစ္သည္။

ၾကားလူမ်ားျဖင့္ ကစားပြဲႀကီး မည္သို႔ ေပၚထြက္လာမည္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡ အျဖစ္သို႔ အရွိန္ျမင့္တက္လာသည့္ အက်ပ္အတည္းႀကီးတြင္ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ကို အံတု ၿပိဳင္ဆိုင္ေနသည္မွာ သိသာေနသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

မဟာအင္အားႀကီးၿပိဳင္ဘက္ ဂ်ပန္ကို ေက်ာ္လြန္ၾကည့္လၽွင္ အိႏၵိယႏွင့္ ေဒသတြင္း အျခားနိုင္ငံမ်ားသည္ ထင္ရာစိုင္းေနေသာ ျမန္မာအေပၚ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာ ႀကီးထြားလာမည္ကို မလိုလားၾကေပ။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ထင္ရာစိုင္းမႈမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေနသည္။ ျမန္မာ့နယ္စပ္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယသို႔ ဒုကၡသည္လွိုင္းလုံးႀကီးမ်ား စတင္ ဝင္ေရာက္လာေနသည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ယခင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ မြတ္ဆလင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ အၿပိဳင္ ေပၚထြက္လာမည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းသစ္ တစ္ရပ္၏ ေရွ႕ေျပးေျခရာလည္း ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးပိုင္းအရဆိုလၽွင္ နိုင္ငံသည္ ၿပိဳလဲလုနီးနီး အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး ဒီမိုအေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အေနာက္တိုင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ အမ်ားအျပားသည္ နိုင္ငံကို စြန႔္ခြာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းတြင္ တ႐ုတ္က အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ေနသည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ားလည္း ေပၚထြက္ေနသည္။

ခ်ဳံကင္းတြင္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ေဒသတြင္း အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယီသည္ ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္အား သူ႔အဆို ‘ျမန္မာ့ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပအေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ား’ ေၾကာင့္ ႏွစ္နိုင္ငံ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဘ႐ူနိုင္း ဒုတိယ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Erywan Yusof ႏွင့္ အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး Lim Jock Hoi တို႔သည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ကိုယ္စား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာ႐ုံထက္ ပိုသည္ဆို႐ုံမၽွသာ ရွိခဲ့ပုံေပၚသည္။

အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ အစည္းအေဝးတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား  အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ရာထူးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အာဏာသိမ္းမႈအား အာဆီယံက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သေဘာလည္း သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစာအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚမွ ျပန္လည္ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

ဂ်ာကာတာပို႔စ္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ Kornelius Purba က ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ “အာဆီယံသည္ ျမန္မာလူထု ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဘးဒုကၡႀကီးကို ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း မရွိ႐ုံမက အဖြဲ႕ကိုယ္တိုင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္၏ ေက်ာ့ကြင္းတြင္ သက္ဆင္းမိေနသျဖင့္ နိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ရယ္စရာအုပ္စု ျဖစ္ေနသည္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တခါတရံ၌ သတိမမူဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္မွာ အာဆီယံသည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏွင့္ ထပ္တူက်သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဖြဲ႕မဟုတ္ ဟူသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္း၌ အာဆီယံသည္ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအမ်ားစု စုဖြဲ႕ထားၿပီး ျပည္တြင္းေရး ဝင္မစြက္ရန္ႏွင့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ ဟူသည့္ အေျခခံအက်ဆုံး မူႏွစ္ရပ္ကို ကိုင္စြဲထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လၽွင္ အာဆီယံသည္ ေဒသတြင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားကို မည္သည့္အခါမၽွ ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္း မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိုျပႆနာမ်ား ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားအေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာေနသည္ကို စိတ္လိုလက္ရ ေျပာၾကားေနသည္မွာ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအနက္ အင္ဒိုနီးရွား တစ္နိုင္ငံသာ ရွိသည္။

အီးယူ နိုင္ငံျခားေရးဌာန အႀကီးအကဲ ဂ်ိဳးဆက္ေဘာ္ရဲႏွင့္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ဂ်ာကာတာတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး၌ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္နိုမာဆူဒီက ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန႔္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေလးေထာင္ေက်ာ္ ျပန္လႊတ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠဌ ဘ႐ူနိုင္းနိုင္ငံအပါအဝင္ အျခား အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရုရွား ကာကြယ္ေရးဒုတိယဝန္ႀကီး အယ္လက္ဇန္းဒါးဖိုမင္။ (ဓာတ္ပံု - Ministry of Defence of the Russian Federation)

အာဆီယံ၏ အလုပ္မျဖစ္မႈသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ခံတြင္းေတြ႕စရာ ျဖစ္ပုံရသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္အရွိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေကာင္းရွိမည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္နိုင္ေၾကာင္း ထပ္မံျပသထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အကာအကြယ္ေပးစရာ ပထဝီမဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အေပၚစီးက အာဏာကိုင္စြဲထားနိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္းဆိုသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္သည္ အာဏာကိုင္စြဲထားသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ကို အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ တိုက္ရိုက္လမ္းေၾကာင္း ဖန္တီးေပးမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေလာင္စာႏွင့္ အျခားအေရးပါသည့္ ကုန္သေဘၤာမ်ားအား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားတို႔ကို ေရွာင္ရွားၿပီး ဤလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ သယ္ေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပါက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားတို႔ အပိတ္ခံရမည္ကို တ႐ုတ္က စိုးရိမ္မႈရွိသည္။

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျခားတစ္ဘက္ေသာ မ်က္ႏွာစာ၌ အေမရိကန္နိုင္ငံ ရွိေနသည္။ ကမၻာ့မီဒီယာဆိုင္ရာ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (US Agency for Global Media – USAGM) က ၎၏ မီဒီယာကြန္ရက္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ VOA ႏွင့္ RFA တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ၂၄ နာရီပတ္လုံး အသံလႊင့္ေပးမည့္ ခ်န္နယ္အသစ္တစ္ခုကို ဇြန္လတြင္ စတင္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

USAGM က ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆိုလၽွင္ ႐ုပ္သံလိုင္းကို ၿဂိဳလ္တုစေလာင္း ႏွစ္မ်ိဳးမွတစ္ဆင့္ ဖမ္းယူၾကည့္ရႈနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကန႔္သတ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ စစ္တပ္အုပ္စုအား တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပ၌ ခိုလႈံေနၾကသူမ်ားသည္လည္း အေမရိကန္၏ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ဆြဲဆန႔္ေပးထားနိုင္သည္ မွလြဲလၽွင္ အာဏာဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္လ်က္ရွိသည့္ စစ္တပ္အုပ္စုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္ေျခမွာ မျမင္ရသေလာက္ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၈၆၁ ဦးခန႔္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ေအေအပီပီသည္ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္၏ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူ ၂၁ ဦး၏ အမည္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လုံျခဳံေရးႏွင့္ အျခားေသာ ေလ့လာသူမ်ားက CDM ေသာ္လည္းေကာင္း လက္နက္ကိုင္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္ကို ျဖဳတ္ခ်နိုင္မည့္ပုံ မရွိဟု ေစာဒကတက္ၾကသည္။

စစ္တပ္အတြင္း အကြဲအျပဲကသာလၽွင္ စစ္တပ္ ၿပိဳလဲမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အရာရွိမ်ားအတြင္း ထိုကဲ့သို အကြဲအျပဲ ျဖစ္သည့္ အရိပ္လကၡဏာ မွာလည္း မျမင္ရသေလာက္သာ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည့္ နိုင္ငံ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္လာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္နိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို လက္နက္ကိုင္ ဆန႔္က်င္ေနသည့္ အုပ္စုမ်ားအား အားျဖည့္ေပးျခင္းရန္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လၽွို႔ဝွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား Asia Times သတင္းဌာနက ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရသည္မွာ တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုအားထားမႈမ်ားကို စိတ္ပူပန္မႈ ရွိလာသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ရန္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရာမွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာသည္အထိ ဦးတည္ေစခဲ့သည္မွာ ျမန္မာစစ္အုပ္စု ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးရမႈႏွင့္ ဤလုပ္ရပ္ကိုရႈတ္ခ်ရန္ ဒီမိုကေရစီသေကၤတ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျငင္းဆန္မႈ မတိုင္မီအထိ တိုးတက္ေနခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူတို႔က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရႈတ္ခ်ထားေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ကမူ မယ္မယ္ရရ ေဝဖန္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား မရွိၾကေပ။ အေနာက္အုပ္စု၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ဂ်ပန္က ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္အုပ္စုအေပၚ အတိုက္အခံမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကိုပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

တစ္ပုံစံတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယသည္လည္း ယခုအခါ အႀကီးအက်ယ္ ေတြေဝေနရၿပီျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ကို တုံ႔ျပန္နို္င္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ နယူးေဒလီအစိုးရသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ရန္မူလိုစိတ္ မရွိေပ။ မၾကာေသးမီ ကာလကမွ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီး ေပးအပ္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိႏၵိယသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားကို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လက္ခံလ်က္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာနိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ ဒုကၡသည္ ၂၁၀၀၀ ခန႔္ လက္ခံထားသလို မဏိပူရျပည္နယ္ရွိ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္လည္း အေရအတြက္ မခန႔္မွန္းနိုင္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ရွိေနသည္။

ထိုျပည္နယ္ ႏွစ္ခုလုံးသည္ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၿပီး မီဇိုရမ္ဆိုလၽွင္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနသည္။ အိႏၵိယဗဟိုအစိုးရက ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို လက္မခံရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလုံးရွိ အစိုးရမ်ားက ျငင္းပယ္ထားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ ခုခံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ ေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္စာလၽွင္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ ျဖစ္သလို မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားအရ တူညီေသာသေဘာထား ရွိၾကသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္နိုင္ငံလုံးသည္ ျမန္မာ့အေရးတြင္ သဘာဝက်က် မဟာမိတ္ ျဖစ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ျဖစ္လာနိုင္ေၿခ မရွိလွေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ ခိုလႈံေနၿပီး ရံဖန္ရံခါဆိုသလို အိႏၵိယသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို တ႐ုတ္ဘက္က အကူအညီမ်ား ေပးလာနိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အတိတ္ကာလက တ႐ုတ္သည္ နာဂ၊ မဏိပူရႏွင့္ အာသံရွိ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း တ႐ုတ္က ထိုလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းၿပီး လက္တုံ႔ျပန္နိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းမႈ ေလးလအၾကာ၌ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ပ္အတည္းသည္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေနာင္လာမည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံေက်ာ္ နကၡတ္ေဗဒင္ ကဝိပညာရွင္မ်ား သာမက အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ နိုင္ငံေရး စစ္ေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားပင္လၽွင္ မွန္းဆျခင္းငွာ မဝံ့သာသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

တခုတည္းေသာ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္သည္ ဒီမိုကေရစီကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ေသာ ၎၏ လုပ္ရပ္အား တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာ၊ ျဖန႔္က်က္နိုင္စြမ္းႏွင့္ ၾကာျမင့္နိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္မႈ မရွိခဲ့သည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ လုပ္ရပ္သည္ ၎ဖန္တီးခဲ့သည့္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးအား မၿငိမ္းသတ္နိုင္ဘဲ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစမည့္ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား၏ အာဏာ စက္ပုန္းခုတ္မႈႏွင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ကစားပြဲအသစ္ဆီသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေမာင္းသြင္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေစာသႏၲာေအး
(Asia Times တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Bertil Lintner ၏ ‘New Great Game rages in post-coup Myanmar’ ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ပါသည္။

Author: Admin