ေဖေဖၚဝါရီ ၁

-    ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာ အရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီကို ဖြဲဲ႔စည္းလိုက္သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝတို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနအိမ္မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂၀)တပ္ရင္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ေစာေဝကို ယင္းေန႔တြင္ပင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၂

-    ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မင္းကို ျပည္နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၉ အရ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ (၁၂)ဦးအား ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတို႔ကို တပ္မေတာ္က ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၃

-    ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) ၏ မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္းရွိသူ ေဒၚေအးႏုစိန္အား ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လိုက္သည္။

-    ယခင္က 2G အင္တာနက္သာရ႐ွိသည့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွစ၍ 4G အင္တာနက္လိုင္း ျပန္လည္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၄

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၃ မိုင္ေက်ာ္ခန္႔ကြာေဝးသည့္ ျပင္႐ွည္ေက်း႐ြာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ ေန႔လည္ ၂ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ကေလးတစ္ဦး ေသဆံုးကာ ႏွစ္ဦး ျပင္းထန္ဒဏ္ရာမ်ားရ႐ွိခဲ့သည္။

-    ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ သီးျခားဆန္ေသာ ရခိုင္အက်ပ္အတည္း ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လက္႐ွိတပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ လိုအပ္သလို ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္သူမ်ားသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္စာကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၅

-    တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္က်င္းပမည္ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)ႏွင့္ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)တို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီတာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၆

-    လက္႐ွိႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းသုံးသပ္ခ်က္အရ လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

-    ကိုဗစ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သံတြဲ၊ ဂြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မာန္ေအာင္၊ ေတာင္ကုတ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ALD)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအာဏာ႐ွင္စနစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဘဲ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၇

-    ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းအား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

-    ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)မွ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေနျခင္းအား ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လက္မခံရန္ ရခိုင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၄၇ ဖြဲ႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္အလိုမ႐ွိေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD)မွ မခင္ထိပ္ထားလႈိင္၊ ကိုဟန္မင္းစိုးႏွင့္ မေအးမိမိခိုင္တို႔ လူငယ္သံုးဦးကို ရဲစခန္းသို႔ေခၚေဆာင္ၿပီး ခံဝန္ထိုးခိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၈

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕ႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းမႈ အလိုမ႐ွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၉
-    စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို အလိုမ႐ွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕တို႔၌ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေခၚေဆာင္ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ခံဝန္ထိုးခိုင္းခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးေဟာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးမင္းေအာင္ႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ေဒသခံ ကိုသန္႔ဇင္ၿဖိဳးတို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး လွည့္လည္ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါခဲ့သည့္အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ မအိေစာမြန္၊ ကိုခန႔္ေဝလင္း၊ ကိုမ်ိဳးလင္းေဇာ္ႏွင့္ ကိုေအာင္ျမဦးတို႔ လူငယ္ေလးဦးကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ ေခၚယူၿပီး ခံဝန္ထိုးခိုင္းခဲ့သည္။

-    စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံ ၇ ဦးကို သဘာဝေဘးအႏၲာရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲေရးဥပေဒပုဒ္မ-၂၅၊ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ-၁၉ တို႔ျဖင့္ အမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္၊ ည ၁၀ နာရီေက်ာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၀၅(ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၁

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ အလိုမ႐ွိေၾကာင္း ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ ဦးဝင္းႏိုင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဆြတို႔ႏွစ္ဦးကို ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္။

-    ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ႐ွိထားသည့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲေခါင္ၫြန္႔ကို တပ္မေတာ္မွ လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၁၉ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။
-    စစ္ေတြေဒသခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဦးစံေရႊေမာင္တို႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂

-    ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးရာ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄ ခုမွ အက်ဥ္းသား ၆၄၆ ဦး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္မွအာဏာမႈကို မလိုလားေၾကာင္း ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။ ယင္းသို႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အစိုးရဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အျခား ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

-    ႏွစ္႐ွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ႏွစ္ဦးလံုး ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အမိန႔္ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

-    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အင္အားစုအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းမႈအား ကန႔္ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္မလိုလားေၾကာင္း ဆႏၵျပျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

-    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အင္အားစုအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းမႈအား ကန႔္ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္မလိုလားေၾကာင္း ဆႏၵျပျခင္းကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ NLD ပါတီဝင္လူငယ္ နတ္ေမာ္ေက်း႐ြာမွ NLD ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္တာဝန္ခံ ကိုခ်စ္ေမာင္ေမာင္၊ ဦးခင္သက္ႏွင့္ ကိုေဇာ္ဝင္းေအာင္တို႔ ၃ ဦးကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္က ေတာင္ကုတ္ရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းတည္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတံတားဘယ္ဘက္႐ွိ ေတာင္ေပၚတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက သရက္ပင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ အသက္(၄၂) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးငေဌးမွာ အျခားအမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ေတာင္ေပၚသို႔ သလူ႐ြက္ခူးရန္သြားစဥ္ မိုင္းထိမွန္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရ႐ွိသြားခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ က်ီးကန္းျပင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မသကၤာဖြယ္ရာ ကားတစ္စီးအား တားဆီးစစ္ေဆးရာမွ ေ႐ႊေခ်ာင္း ၄၀၊ ကာလတန္ဖိုး စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၅၂၀၀ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံ(၄၈)ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တစ္ညတာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူး႐ြက္မညိဳႇးေက်း႐ြာ႐ွိ စတိတ္႐ွိဳးပြဲမွ ျပန္လာၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အဝင္ ေငြေတာင္ေပါက္တံတား စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

-    ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈပုဒ္မ-၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုၿပီး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈကို စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သိန္းမွ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညီပု၏ အမႈကိုလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေ႐ွ႕ေနက ေျပာသည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၃၆/၃၇ ၾကား၌ နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးျပဳျပင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္းကုံးမေက်း႐ြာမွ ကိုေမာင္ထြန္း ၁၈ ႏွစ္မွာ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြမ္းသီးပင္ေခ်ာင္းဝအနီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ မြတ္ဆလင္တစ္ဦးအား လက္လုပ္ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄

-    ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ တရားစြဲဆို ခံရသည့္ အမ္းေဒသခံ ၇ ဦးအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ရား႐ုံးမွ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြဒဏ္ ႐ွစ္ေသာင္းက်ပ္စီျဖင့္ အမိန႔္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

-    ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပါဝင္ၿပီး ေနာက္တြင္ ပါတီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ပါတီႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ပါတီဝင္ ၄ ဦးက တရားဝင္ ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၆

-    အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ- ၅၂(က)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ေက်ာ္၊ စည္/ေကာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးစန္းေငြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေဝေသာင္းနွင့္ ကိုစည္သူေက်ာ္ဇံတို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ စြဲခ်က္တင္အမိန႔္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

-    လက္႐ွိအသစ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္(UEC)၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)ႏွင့္ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ALD)ကမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇

-    ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စုတို႔တြင္ လာေရာက္တည္းခိုသည့္ ဧည့္သည္မ်ားရွိပါက ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားၾကရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားၿပီး ယင္းသို႔တိုင္ၾကားျခင္းမ႐ွိပါက အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၈

-    ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ဂြ၊ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ မာန္ေအာင္ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေဒသခံ ၂၁ ဦးမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

-    ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထုတ္္ျပန္ထားသည့္ မိမိတို႔ေနအိမ္အတြင္းေနထိုင္ၾကရန္ (Stsy at home) အစီအစဥ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

Author: DMG