ဓါတ္ပုံ - ကိုမ်ိဳးလြင္

DMG ၊ မတ္ ၂၇

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီေရပင္ ၂ သိန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ကိုမ်ိဳးလြင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ဒီေရပင္မ်ားကို အမ္း၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က မ်ိဳးေစ့မ်ားကို စုေဆာင္းကာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဴး(ဗ်ဳးေျခေထာက္)၊ ဓနိပင္မ်ားကို အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုမ်ိဳးလြင္ကေျပာသည္။

“ လက္ရွိမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဒီေရပင္ ၂ သိန္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသးတယ္။ အခုလာမယ့္ မိုးရာသီမွာေတာ့ ပဋိပကၡေတြမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ၂ သိန္းေက်ာ္ စိုက္ဖို႔အတြက္ မ်ိဳးေစ့ေတြ စုထားတယ္” ဟု ဆိုသည္။

လာမည့္ႏွစ္ ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးမည့္ ဒီေရပင္မ်ားကို ရမ္းျဗဲ၊ ေျမပုံႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ လ်ာထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးနိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ကိုမ်ိဳးလြင္ကဆိုသည္။

“ လက္ရွိမွာေတာ့ စိုက္ဖို႔အတြက္ ေနရာေတြကို စာရင္းေကာက္ခံေနတယ္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စိုက္ပ်ိဳးေနရတဲ့အတြက္ အခက္ခဲေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

ဒီေရေတာမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စာရင္းေကာက္ယူလၽွက္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္စာရင္းအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေရေတာ ဧကစုစုေပါင္း ၃၉၅,၇၂၆ ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္မ်ိဳးလွိုင္က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္ကး DMG ကို ေျဖဆိုထားသည္။

ယင္းအထဲ၌ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ၅၃၂၀ ဧက၊ စစ္ေတြခရိုင္တြင္ ၇၄၆၀ ဧက၊ ေျမာက္ဦးခရိုင္တြင္ ၁၄၈၂၆၈ ဧက၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္တြင္ ၈၃၆၆၀ ဧကႏွင့္ သံတြဲခရိုင္တြင္ ၈၃၈၇၆ ဧကရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီေရေတာမ်ားတြင္ ေရေနသတၱဝါမ်ား မွီခိုက်က္စားေပါက္ဖြားရာေနရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေရေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ပုစြန္ေမြးျမဴေရး၊ ငါးေမြးျမဴေရးကန္မ်ား၊ ဆည္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လၽွက္ရွိေနၾကသည္။  

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒီေရေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပန္လည္အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီမလုပ္ေဆာင္ပါက လုံးဝျပဳန္းတီးသြားနိုင္ေၾကာင္း ဒီေရေတာေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက DMG သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

Author: DMG