ခုိင္႐ိုးလ | DMG
ဇူလိုင္ ၃၀ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ကုိဗစ္ကာလအတြင္း စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ကို ေထာက္ပံ့ ေပးထားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

အဆုိပါေငြအား ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လက္ခံရ႐ွိမႈအား ျပန္ၾကားေပးပါရန္ NRPC ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္တင္က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ALP အား အေၾကာင္းၾကားသည့္စာမွာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ကာလအတြင္း ALP တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား႐ွိေနသျဖင့္ NRPC မွ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA) စစ္ေရးေကာ္မတီမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခိုင္စိုးျမက ေျပာသည္။

“ဒီေငြေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္လုိက္တဲ့ကတည္းက ကိုဗစ္-၁၉ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ ၾကားကာလ ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္မိသားစုေတြက သြားရလာရ၊ လႈပ္႐ွားရတာအခက္အခဲ႐ွိတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ေတြ အဆင္ေျပရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကဘက္က အကူအညီေပးလိုက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ မိသားစုေတြကိုပဲ (ဒီေငြေတြကို) ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာပါ ”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခိုင္စိုးျမက ဆုိသည္။

လက္႐ွိတြင္ NRPC မွ လႊဲေပးသည့္ေငြမ်ား ေရာက္၊ မေရာက္ကို မိမိအားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ႐ွိေသး ေသာ္လည္း ALP ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီဟု သတင္းရေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတာကေတာ့ မွန္တယ္။ ေရာက္မေရာက္ကို  ကၽြန္ေတာ့္ဆီကိုေတာ့ အေၾကာင္း မၾကားေသးဘူး။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကိုေတာ့ အေၾကာင္းၾကားၿပီးလို႔ေတာ့ သတင္းရတယ္ ” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခိုင္စိုးျမက ဆိုသည္။

NRPC မွေထာက္ပံ့ရာတြင္ ALP အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း NRPC မွ ေငြလႊဲအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔သို႔ေထာက္ပံ့ရာတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး/ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNU/KNLA-PC အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္း အ႐ံုး(LDU)အတြက္ က်ပ္သိန္း(၂၅၀)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)အတြက္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)အတြက္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)အတြက္ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)အတြက္ က်ပ္သိန္း (၅၀၀)၊ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)အတြက္ က်ပ္သိန္း (၇၅၀)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကြာျခားျခင္းမွာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္စာရင္းမ်ားကိုတြက္ခ်က္ၿပီးမွ ေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ALA မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခိုင္စိုးျမက သံုးသပ္သည္။

“အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ ေငြကြာျခားေနတာကေတာ့ လူအင္အား၊ အဖြဲ႕အစည္းေပၚမွာ မူတည္တယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ KNU က သိန္း ၁၀၀၀ ရတယ္ဆုိတာက KNU က တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ွိတာကို။ သူတို႔ကို လူဦးေရနဲ႔တြက္ခ်က္ၿပီး ေပးတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေပးဖုိ႔အတြက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ မိသားစု စာရင္းကိုသူတို႔ေတာင္းတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ/ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ALP/ALA)သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

Author: ခိုင္႐ိုးလ