ဝင္းညြန္႔ | DMG
ဇူလုိင္ ၈ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ခြၽတ္ျပင္ေက်း႐ြာ၊ ေမာင္ႏုေက်း႐ြာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ အထူးခံု႐ုံး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည္။

အဆိုပါေက်း႐ြာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းကို ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းအဖြဲ႕၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမတ္ေက်ာ္(ဥကၠ႒)အျဖစ္ ဦးေဆာင္ကာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းလႈိင္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းႏုိင္တို႔မွာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္သည္။

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ARSA အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ခဲ့သည့္ ခြ်တ္ျပင္ေက်း႐ြာႏွင့္ ေမာင္ႏုေက်း႐ြာျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံး႐ုံး(Court of Inquiry)ျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာက္႐ြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ARSA အဖြဲ႕က ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္း႐ွိ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတစ္ခုကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ခြ်တ္ျပင္ေက်း႐ြာ ႏွင့္ ေမာင္ႏုေက်း႐ြာတို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဂူတာျပင္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦးအပါအဝင္ သုံးဦးအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ေက်း႐ြာျဖစ္စဥ္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ရက္မျပည့္မီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

Author: Admin