ဝင္းညြန္႔ | DMG

စက္တင္ဘာ ၅ ၊စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း နိမ့္က်ေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိလိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက ယေန႔စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အနိမ့္ပါးဆံုးအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ပထမအနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚထုေမကဆိုသည္။

“၅ ႏွစ္တာကာလမွာ စာေမးပြဲေျဖဆုိသူဦးေရးမ်ားျပားလာေပမဲ့ ေအာင္ျမင္သူအေရအတြက္ဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွသာ အနည္းငယ္တုိးတက္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဒုတိယ ေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆုံးေနရာမွာပဲ ရပ္တည္ ေနတာေတြ႕ရတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေအာင္ခ်က္နည္းရသည့္အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာ႐ွိေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းလာေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူဦးေရမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးလာေနၿပီး ေအာင္ျမင္သူ ဦးေရလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးလာေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ေအာင္ခ်က္ရာႏူန္းနည္းေပမယ့္ ေအာင္သူဦးေရဟာ အျခားျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ တုိးတက္မႈရွိတယ္” ဟု ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ စစ္ေတြတကၠသုိလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလတုိ႔တြင္ ဘာသာရပ္ ေဆြးေႏြးရန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးမွ ေအာင္ခ်က္လံုးဝမ႐ွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ပညာေရးမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္ျမင့္မားလာ ေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ဘယ္လိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အခက္ခဲေတြရွိရွိ၊ စိန္ေခၚမႈေတြရွိရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔နည္းလမ္းမွန္မွန္နဲ႔လုပ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒီေန႔ကစလို႔ တာဝန္ေက်ေက်နဲ႔လုပ္ရမယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ျပည္နယ္၊ ကိုယ့္တပည့္မ်ား ပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ေဆာင္႐ြက္ပါက ယခုထက္ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မွာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ခ်က္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ တိုးလာခဲ့ေသာ္လည္း အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒုတိယေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆံုးေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္႐ွိေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း ၅၁၈၉၂၅ ဦး႐ွိၿပီး ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးမွာ အထက္တန္းအဆင့္တြင္(၁း၂၁)၊ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ (၁း၁၆)ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္(၁း၂၄)ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္စာရင္းအရ သိရသည္။

 

Author: Admin