ေအာင္ေကာင္းေဇာ္ | DMG
ေမ ၁၂ ၊ မာန္ေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကုန္မွစ၍ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၌ ေရခမ္းေျခာက္ကာ ေရ႐ွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ပန္းဖဲ၊ ေရမ်က္ဝ၊ နဂါး၊ ဒုိးတန္း၊ ဖက္ယား၊ သေရာ္ေတာ စသည့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေရ႐ွားပါးမႈကို ႀကံဳေတြေနရၿပီျဖစ္ကာ ေသာက္သံုးေရအတြက္ ႐ြာႏွင့္အလွမ္းေဝးသည့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားမွ ေရမ်ားႏွင့္ ေရအလွဴ႐ွင္မ်ားကို အားကိုးေနၾကရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။

“ေရ႐ွားပါးေတာ့ အလုပ္နည္းနည္း႐ႈပ္တယ္။ စမ္းေခ်ာင္းကေန ေရခပ္ဖို႔သြားရင္ မိသားစုလိုက္သြားေရေတာ့ အျပင္ေငြ႐ွာမယ့္အလုပ္ေတြကို လုပ္ဖို႔ၾကန္႔ၾကာကုန္ေရာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ြာက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းေတာ့ ေရလာလွဴတဲ့သူလည္း နည္းတယ္”ဟု နဂါးေက်း႐ြာမွ ဦးတင္ထြန္းကေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေရ႐ွားပါးလာသည့္အတြက္ ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားအတြက္ ေသာက္ေရမလံုေလာက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကန္ကေတာ့႐ွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ေရမ႐ွိေတာ့ဘူး။ အခုက အပူခ်ိန္လည္းျပင္းလာတယ္။ ေနာက္တစ္လ ေလာက္သာ ဒီအတုိင္းဆက္သြားရမယ္ဆုိရင္ ကၽြဲ၊ ႏြားေတြ ေသာက္သုံးေရအခက္ေတြ႕ၿပီး ေသဆုံးမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္”ဟု ဖက္ယားေက်း႐ြာ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလူလွက ဆိုသည္။

ေရ႐ွားပါးသည့္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရအလွဴ႐ွင္အခ်ိဳ႕က လာေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ား ႐ွိေသာ္ လည္း လံုေလာက္မႈမ႐ွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနာက္က်ိေနသည့္ေရမ်ားကို တစ္ညခန္႔ အေနထိုင္ေအာင္ထားၿပီးမွ အသံုးျပဳေနၾကရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေရ႐ွားပါးသည့္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ အစိုးရမွ ေသာက္ေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ေပးထားေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလအကုန္ခန္႔တြင္ ေရခမ္းေျခာက္ကုန္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေရအခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

Author: Admin