ေအာင္ေကာင္းေဇာ္ | DMG
ဇူလုိင္ ၁၀ ၊ မာန္ေအာင္

မာန္ေအာင္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Master plan ၁၀ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီသြားလုပ္ငန္းဇုံကုိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ စတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မာန္ေအာင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

အလုပ္ေခၚယူရာတြင္ ေဒသခံအမ်ားစုကုိ ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွစတင္ကာ ဝန္ထမ္း ေခၚယူရျခင္းမွာ ဟုိတယ္ဇုံလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားကုိေပးႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလႈိင္က DMG သုိ႔ ေျပာသည္။

“ဟုိတည္ဆုိေတာ့ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းကုိစိတ္ဝင္စားတဲ့သူေတြ ေလွ်ာက္လုိ႔ရေအာင္။ ၿပီးေတာ့ေလွ်ာက္ထားတဲ့ သူေတြ သင္တန္းေတြလဲေပးရဦးမွာေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေဒသကလူငယ္ေတြကုိ ပုိၿပီးအလုပ္ရေစခ်င္တဲ့ သေဘာ႐ွိတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးထြန္းလိႈင္က “အလုပ္ေလွ်က္တဲ့သူတုိင္းေတာ့ အလုပ္ခန္႔မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းကုိ စိတ္ပါဝင္ စားသူေတြကဘဲ အလုပ္ရမွာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေဒသကလူငယ္ေတြက ဟုိတယ္လုပ္ငန္းကုိသိတဲ႔သူဆုိရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ ယခုအခါ မုိးတြင္းကာလ ျဖစ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္နားထားရေၾကာင္း မာန္ေအာင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းမွစတင္ၿပီး ကအီးအုပ္စု၊ ကအီးေက်း႐ြာ ကမ္းေျခအနီးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မာန္ေအာင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ၂၀၂၀ အေစာပုိင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း Covid-19 အေျခ အေနေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးမႈမ႐ွိခဲ့သျဖင့္ ဟုိတယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မာန္ေအာင္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ(MPC)အေနျဖင့္ မာန္ေအာင္ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည့္ Master Plan (၁၀) ခုမွာ ေလဆိပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လမ္းတံတား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရ႐ွိေရး၊ ေသာက္သုံးေရရ႐ွိေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရဆုိးသန္႔စင္စနစ္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာစီမံကိန္းႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Author: Admin