ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေရွာင္စခန္း

ခ်မ္းေအး | DMG

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ေျမာက္ဦး

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားကို ကူညီေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း (၃၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္းေဝးကြာေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားကို ကူညီရန္ သြားေရာက္ရာတြင္ ဟန္႔တားခံရမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလိႈင္ကေျပာသည္။

“အခုစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာေတာင္ သြားရလာရတာ ေတာ္ေတာ္ကသိကေအာက္ျဖစ္တယ္။ တားျမစ္တာေတြ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြေတာင္းရမယ္ဆိုတာေတြ၊ အဲလိုျဖစ္လာတယ္။ ဒီဒုကၡသည္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာပါေနတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက အတြင္းေရးမွဴးကို ခ်ိဳင့္ေခ်ာင္းကိုမသြားပါဘဲနဲ႔၊ ခ်ိဳင့္ေခ်ာင္းကိုသြားတယ္ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္ၾကားခံခဲ့ရတာေတြရွိတယ္။ အခုေတာ့ ဒီတားျမစ္မႈေတြထြက္ထားၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ေပးပို႔တာတို႔ကို နည္းနည္းေရွာင္ရမလိုျဖစ္ေနတယ္”ဟု ၄င္းကသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တစ္ခ်ိဳ႕စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားမွာ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ကူညီေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဟန္႔တားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက တိုက္တြန္းသည္။

“ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ အေႏွာင့္ယွက္မျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္တို႔ရဲ႕လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ဟာ ဒုကၡေရာက္ေနတ့ဲသူကို ပိုၿပီးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေအာင္မျဖစ္သြားေအာင္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းလိႈင္ကဆိုသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး အလွဴေငြေကာက္ခံေနသည့္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တားဆီးၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဟု အစိုးရဘက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆိုထားသည္။

“အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ လာေရာက္ေထာက္ပ့ံမႈအပိုင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ လာေရာက္ေထာက္ပ့ံမႈေတြကိုလည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခေနမွာ ဘာတစ္ခုကန္႔သတ္မႈရွိေနလဲဆိုရင္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ သြားေရာက္ႏိုင္မႈမရွိတဲ့ ေနရာေတြအတြက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီအပိုင္းကို အဓိကထားၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။” ဟု လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ေျပာဆိုထားသည္။  

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၆၀၀၀၀ နီးပါးရွိလာၿပီး စာနပ္ရိကၡာအကူညီမ်ား အဓိကလိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 

Author: ခ်မ္းေအး/DMG