ေနေရာင္မင္း| DMG

ၾသဂုတ္ ၈၊ လႊတ္ေတာ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က WFP ႏွင့္ ICRC အဖြဲ႔ကလြဲၿပီး တစ္ျခားေသာ UN/INGO အဖြဲ႔မ်ားကို စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ျပဳထားသလို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားအတြက္္ အလွဴခံမည္ဆိုလ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ေနရသည့္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေရွာင္မ်ားကို ကူညီရာတြင္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔တည္း တာဝန္ယယူေျဖရွင္းျခင္း ထက္ UN/INGO/NGO၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလ်င္ ပိုမိုထိ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရကတာ၀န္ယူေျဖရွင္းတာထက္ UN/NGO/INGO/CSO ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ အရပ္ဖက္ေစတနာရွင္အားလံုးပူးေပါင္းမွ ပိုၿပီးေတာ့ထိေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ေဒသဆိုင္ ရာအာဏာပိုင္ေတြက ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိေနတာေၾကာင့္ အလွဴရွင္ေတြဟာစိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရၿပီး စိတ္ပ်က္ရာက ေနာက္ဆံုးလက္တြန္႔သြားရတဲ့အေျခေနကိုေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ 

စစ္ေရွာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမွာ လံုေလာက္မႈရွိၿပီး စစ္ေရွာင္မ်ားအတြက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေဖသန္း၏ ေမးျမန္းမႈကို လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕လာေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မႈအပိုင္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔၊ အစိုးရအေနနဲ႔ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ လာေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို လည္း လက္ခံေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခေနမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာတစ္ခုကကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေနလဲဆိုရင္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနရျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ သြားေရာက္နိုင္မႈမရွိတဲ့ေနရာေတြအတြက္ကို ဒီိအပိုင္းကိုပဲ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

စစ္ေရွာင္မ်ားအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ WFP၊ICRC စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး စစ္ေရွာင္မ်ားအေနထိုင္ေရးအတြက္ ယာယီအေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ တည္ေဆာက္ေပး ေနေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

“ယာယီခိုလံုရန္စခန္မ်ားဖြင့္လွစ္မႈ၊ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈနဲ႔ စီမံခန္္႔ခြဲမႈ၊ လူသားခ်င္စာနာေထာက္ ထားမႈဆိုင္ရာအကူညီေပးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး ရန္ပံုေငြကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ ယာယီေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတရံုးသို႔တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိတိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေငြက်ပ္ တစ္ဘီလီယံႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱာရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပံုေငြမွ က်ပ္ ၆၁၇.၅၀၀ သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆၁၇.၅၀၀ သန္း တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္း ၇ ခုကိုလက္ရွိအားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟုလည္း ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေရွာင္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊စားဝတ္ေနေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ ရြက္ေနသလို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑မ်ားမွာလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရဘက္က ေျပာဆိုထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔တိုက္ပဲြေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ စစ္ေဘးေရွာင္ (၅)ေသာင္းေက်ာ္ အထိ ရွိလာေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း အစိုးရဘက္ကေတာ့ (၂) ေသာင္းေက်ာ္သာရွိေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

 

 

 

 

 

Author: Admin