၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းက က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္၊ NRPC ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔တို႔ ေတြဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္။

ေအာင္ထိန္ ၊ DMG
ဇန္နဝါရီ ၂၅ ၊ စစ္ေတြ

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႔ႏွင့္ ပဏမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရမွကမ္း လွမ္းထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႔တို႔ၾကား ညိႇႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း TNAL ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က DMG သုိ႔ ေျပာသည္။

“အစိုးရကေတာ့ ကမ္းလွမ္းထားတယ္။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးဖြဲ႔ၾကားမွာ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်င္း ခ်င္း ျပန္ညိႇေနၾကတယ္ေပါ့။ အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိရေသးဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ ပမာဏအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပမာဏအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအဆိုကို အစိုးရမွ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႕ထံသို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရမွ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ေလးဖြဲ႕ႏွင့္ ပမာဏအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥ၊ IDPs ကိစၥ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ေရး၊ ထိေရာက္ခိုင္မာေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားေရး ေရွာင္ရွားရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကိုရပ္တန္႔ေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွာ အဓိကအေျဖျဖစ္သျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႔အေနျဖင့္ လည္း ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို လိုလာေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“နဂိုကတည္းက ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြဲ႔လံုးရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိုလိုလားတယ္ေပါ့။ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈက အဓိကပစ္ခတ္မႈကို ရပ္စဲႏိုင္တဲ့အေျဖျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ ေတာ္တို႔က အဆင္သင့္ရွိတယ္။ အဲဒါက နဂိုကတည္းက သေဘာထားျဖစ္တယ္။ အခုလည္းဒီအတိုင္းပဲ”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းေလးဖြ႔ဲႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္က်ဳိင္းတံု တစ္ေနရာတြင္ အစိုးရဖက္မွ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ေလးဖြဲ႔မွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းမ်ားအေနျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆုံမည္ကို မသိရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း TNAL ေျပာခြင့္ရဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မက်င္းပႏိုင္ငံသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္လည္က်င္းပေရးကို အေျခခံ၍ AA ၏ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခ်က္အား တပ္မေတာ္မွ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္နား လည္မႈမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲရပ္တန္႔ေနသည္မွာ လက္ရွိတြင္ ႏွစ္လေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲရပ္တန႔္ေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္အခ်ိဳ႕ မိမိလယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရန္ ေနရပ္ျပန္မႈမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးေပ။ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ မ်ားေပးရန္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

Author: Admin