ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဗဟိုညီလာခံတြင္ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ဦးသာထြန္းလွ ျဖစ္လာသည္။ (ဓာတ္ပံု - မင္းဘာႀကီး)

ဖဒူ ထြန္းေအာင္ / DMG

ဇြန္ ၁၊ စစ္ေတြ

ျပည္နယ္အတြင္း အင္အားႀကီးမားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)သည္ မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ပါတီဗဟိုညီလာခံတြင္ ဖဲြ႔စည္းလိုက္ၿပီး ထိုေကာ္မတီသည္ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္၊ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ကာ ပါတီဥကၠဌပါဝင္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ANP ပါတီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ တာဝန္ယူခ်ိန္က “မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ”ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာမ်ားကို ဥကၠဌပါဝင္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ပါတီမွာ မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ အျမင့္ဆံုးအဖဲြ႔ေပါ့။ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီထက္ မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျမင့္တယ္။မူဝါဒေရးရာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဒီဦးေဆာင္ေကာ္မတီကပဲ ဆံုးျဖတ္မယ္။ဒီေကာ္မတီက အရင္မရွိဘူး။ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ပါတီေတြထဲမွာေတာင္မွ လံုးဝမရွိလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္”ဟု ANP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထီြးက ေျပာသည္။

ထိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းရျခင္းမွာ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အားလံုးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သြားလိုေသာေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ဆိုသည္။

“ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွာ ေျပာင္းလဲမႈက မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တစ္ခု ေပၚေပါက္လာတာပဲ။ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီအခ်က္ဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔လည္း ေကာင္းသလို ပါတီ အတြက္လည္း ေရရွည္မွာ အားလံုး စုေပါင္းဦးေဆာင္မႈနဲ႔သြားႏိုင္ဖို႔လည္း သံုးသပ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အရလည္း က်ေနာ္တို႔မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈဆိုတဲ့ အေနအထားေတြကို ေလွ်ာ့က်ၿပီးေတာ့ အားလံုးသူ ဦးေဆာင္ၿပီး သြားတယ္ဆိုတဲ့ အခန္းက႑ကိုလည္း ---ပိုၿပီး သိမ္ေမြ႔ေပါ့ ”ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ထီြးက ဆိုသည္။

ထို မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ယခင္က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီီျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးဦးလွေစာ၊ ေဒၚေအးႏုစိန္၊ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ဦးသာထြန္းလွႏွင့္ဦးခိုင္ျပည္စိုး စသူမ်ားပါဝင္ၾကသည္။

ANP ၏ ဗဟိုညီလာခံကို စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ (၃) ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ကာ လစ္လပ္ေနသည့္ ဥကၠဌ ရာထူးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ဦးသာထြန္းလွျဖစ္လာကာ ဒု-ဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ ဦးတင္ညိဳ၊ဦးျမင့္ႏိုင္၊အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးခိုင္ျပည္စိုးတုိ႔ျဖစ္လာသည္။ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသာ ထြန္းလွ၊အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္ျပည္စိုးတို႔လည္း “ပါတီ မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ”တြင္ ပါဝင္ၾကသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူခ်ိန္ ၂၀၁၅ ခု ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ျပည္နယ္အတြင္း မဲအမ်ားဆံုးအႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ ပဲြအလြန္ကာလတြင္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ တစ္ခ်ိဳ႕ ကို ထုတ္ပယ္ခဲ့ကာ တစ္ခ်ိဳ႕ႏုတ္ထြက္သြားၾကသည္။ႏုတ္ထြက္သူအထဲတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္လည္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ႏုတ္ထြက္သြားသူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီဟူ၍ ပါတီ သစ္တစ္ခုဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ယင္းပါတီသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ အဓိက ၿပိဳင္ ဘက္ျဖစ္လာမည္ဟုလည္း ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ထားၾကသည္။

Author: Admin