မင္းထြန္း | DMG
ဇန္နဝါရီ ၁၃ ၊ စစ္ေတြ

တတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“တတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ေလာက္ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ အမတ္ေတြ ထဲက သဘာပတိတစ္ေယာက္ေ႐ြးမယ္။ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္တဲ့အမတ္ ၂၀ ထဲက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ေတြကိုေ႐ြးမယ္။ အဓိကအဲဒါပဲျဖစ္တယ္” ဟု ဦးစံေက်ာ္လွက ေျပာသည္။

တတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ေခၚယူက်င္းပ ရမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စတင္သည့္ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း က်င္းပရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားသည္။

တတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေ႐ြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP)မွ ၇ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ၅ ေနရာ၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)မွ ၂ ေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)မွ ၁ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၅ ေနရာ အသီးသီး အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Author: Admin