AA ေလ့က်င့္ေရးတပ္သားမ်ား (ဓာတ္ပံု - South Asian Monitor / VOA)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ကုလားတန္းစီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ေရးႏွင့္ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည့္ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရခိုင္အေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အေရးကိစၥမ်ားတြင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပါဝင္ပတ္သက္လာဖြယ္ရွိေနရာ ထိုအေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ ေဝဖန္အၾကံျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေပၚထြက္လာလ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အဆက္မျပတ္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိျပီး ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ပင္ တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲမႈမ်ားရွိကာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတုိ႔က အဓိကလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ကို အင္အားနည္းသြားေအာင္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ထားျပီးျပီျဖစ္ကာ ၎၏ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရထားလမ္းဆက္သြယ္မည့္ ရထားလမ္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားပါဝင္ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိုင္းျပင္းလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အိႏၵိယက စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားျပီး ကုလားတန္းျမစ္မွတစ္ဆင့္ ၎၏မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က AA သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ရေရး ဟူေသာ ၎၏ေၾကြးေၾကာ္သံအတိုင္း ရခိုင္တြင္ ခိုင္မာေသာစစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု ႏွင့္အတူ ၎တို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမတစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိသည္။ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကမူ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တို႔၏ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးမႈကို ရရွိထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ခိုက္ေရးသမား ၇၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ AA ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဟု သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

"AA ဟာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ တုိက္ခိုက္ေရးဗ်ဴဟာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ သြားေနပါတယ္။ သူတုိ႔က နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ႏို္င္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။ သူတို႔က ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္သမွ်ထိခိုက္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ျပီးတာနဲ႔ ေပ်ာက္သြားတတ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ ဒီလို ေနရာစံုအလွ်င္အျမန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြအတြက္ အေျဖမရွိဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဘာေတးလ္လင္တနာက ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္မူ ကုလားတန္စီမံကိန္းကို ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီး စတင္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရရွိလာေစရန္ လိုလားလ်က္ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း AA တုိ႔ဘက္မွ လက္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားလိုျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရးအရ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ ဆႏၵမရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။

"က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္အေရးအရႈပ္အေထြးမွာ ခပ္ကင္းကင္းေနသင့္တယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ေနာ္တုိ႔ကို ဘယ္ေလာက္ပဲ ပါဝင္ပတ္သက္ေစခ်င္ေပမယ့္လည္း က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စစ္ေရးအရမပါဝင္မိဖို႔လိုတယ္" ဟု စစ္ေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂြ်န္မူခါဂ်ီက ေျပာၾကားသည္။

မူခါဂ်ီသည္ အိႏၵိယစစ္တပ္မွ အျငိမ္းစားဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင့္ India's Eastern Command ၏ အၾကီးအကဲေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ကာ ကာလကတၱားအေျခစိုက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးအဖြဲ႕ CENERS-K ကို ဦးေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။

"ဒီစီမံကိန္းက အိႏၵိယအတြက္ အေရးၾကီးတာမွန္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြက္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ AA လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ စစ္ပြဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ဝင္ပါရေလာက္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ဘူး" ဟု မူခါဂ်ီက South Asian Monitor သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယအတြက္ ကုလားတန္စီမံကိန္းသည္ ယခင္က အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းအတြက္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရရွိေစမည့္ အေရးၾကီးေသာစီမံကိန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ကုန္းတြင္းပိတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မီဇိုရမ္အတြက္မွလြဲ၍ အလြန္တရာအေရးမၾကီးလွေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ခါလီဒါဇီယာ အာဏာရရွိထားစဥ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုျဖတ္သန္းျပီး အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသို႔ေရာက္ရွိမည့္ (လမ္း၊ ရထား၊ ပင္လယ္) ဘက္စံုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္း တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံဘက္မွ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားကို လက္မခံခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟာဆီနာ လက္ထက္တြင္မူ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳးတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူလိုက္၍ ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္စီမံကိန္းစတင္ရန္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အိႏၵိယသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္္တြင္ ပလက္ဝျမစ္ကို မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဇိုရင္ပူရီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ လမ္းစီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမွာ AA တို႔၏ အဆက္မျပတ္ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ အလြန္ၾကန္႔ၾကာလ်က္ရွိသည္။ AA တပ္သားမ်ားက ထို လမ္း၊တံတားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ စစ္ေရးအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ထိုစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေသာ ေဒလီအေျခစိုက္ C & C ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ေတာင္းဆိုခဲ့ကာ အိႏၵိယစစ္တပ္က မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ AA တပ္စခန္းမ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္အတြက္ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္းက ေနထြက္ခ်ိန္စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အိႏၵိယစစ္တပ္က ကုလားတန္စီမံကိန္းအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာေနသည့္ AA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အေရးကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အိႏၵိယစစ္တပ္က တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

AA ဟာ အခိုင္အမာတပ္စြဲျပီး နယ္ေျမရယူထားတာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္တာနဲ႔ တုိက္ျပီးေျပးတဲ့နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက် အင္အားသံုးထိုးစစ္ဆင္တဲ့ဗ်ဴဟာနဲ႔ ေခ်မႈန္းအႏုိင္ယူဖို႔ အခက္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ (ဓာတ္ပံု - Twitter)

အိႏၵိယအေနျဖင့္ ကုလားတန္ ဘက္စံုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ပလက္ဝ-ဇိုရင္ပူရီ လမ္းစီမံကိန္းမွလြဲ၍ က်န္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အိႏၵိယဘက္တြင္ေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္တြင္ပါ အေတာ္မ်ားမ်ားျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ရာ ထိုလမ္းစီမံကိန္းသာ ျပီးစီးသြားပါက ကုလားတန္စီမံကိန္းမွာ စတင္အသက္ဝင္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယ၏ ေနထြက္ခ်ိန္စစ္ဆင္ေရးအျပီးတြင္ AA သည္ အိႏၵိယ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပံုမွန္တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲျခင္းမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

"တရုတ္က က်ေနာ္တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေပမယ့္ အိႏၵိယကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး" ဟု AA ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးခိုင္သုခက ျမန္မာမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဟူသည့္ အင္အားစု ၃ ခုလံုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရာ AA ႏွင့္လည္း ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၎၏ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတို႔ကို အေႏွာက္အယွက္ကင္းကင္း ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

အိႏၵိယအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အတူ ရခိုင္ပဋိပကၡထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းထက္ တရုတ္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္သာ သြားသင့္ေၾကာင္း မူခါဂ်ီက ေျပာၾကားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ရရွိထားေသာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းကို ထိန္းသိမ္းရမည့္အေျခအေန တစ္ဖက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၎၏ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီေသာ စီမံကိန္းကို အေႏွာက္အယွက္ကင္းကင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနတစ္ဖက္ႏွင့္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္နည္းအေနျဖင့္ အိႏၵိယအစိုးရဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အၾကံေပးသလို ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရပ္တည္ျပီး AA ႏွင့္ ရန္ဘက္အျဖစ္ မရပ္တည္သလို AA တို႔ဘက္မွ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကိုလည္း အားလံုးမလိုက္ေလ်ာဘဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းမႈစကားဝိုင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာေအာင္ဆြဲေခၚႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္းရန္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ေမာင္ၿဖိဳး
(South Asian Monitor သတင္းဌာနတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ Subir Bhaumik ၏ India in the Myanmar Muddle ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ - 

Author: Admin