မင္းထြန္း | DMG
ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ငါးပုံတစ္ပုံခန႔္သာ အႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မဲရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၁ ဦးရွိသည့္အနက္ ေလးဦးသာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၎ေလးဦးလုံးသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) မွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေနျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) မွ ေလးဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ ေျခာက္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ ႏွစ္ဦး၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ (AFP) မွ တစ္ဦး၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (ALD) မွ သုံးဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီမွ သုံးဦး၊ တသီးပုဂၢလမွ ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ေျခာက္ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ငါးဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ၁၀ ဦး အသီးသီးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ANP ပါတီမွ ဝင္ၿပိဳင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးစလုံး အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တြင္လည္းေကာင္း၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးအေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း စစ္ေတြအေျခစိုက္ ရကၡိဳင့္အလင္းတံခါး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ ေဒၚေက်ာ့စိန္က ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲကေနၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို သူတို႔ (အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ) က ေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္၊ လုပ္ေပးမယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ပါဝင္မႈအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ မရွိေပ။

ANP ပါတီကိုယ္စားျပဳ၍ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ေဒၚလွသက္စိုးက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အဓိကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝလုံၿခဳံေအးခ်မ္းမႈေတြ၊ ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဒီထက္ပိုၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ မဲဆႏၵနယ္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္လုံး၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၅၄ ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၁ ဦး ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ -

Author: Admin