မင္းထြန္း | DMG
ဇန္နဝါရီ ၁၄ ၊ စစ္ေတြ

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေရးအဆိုကို ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ေၾကျငာထားေသာ ULA/AA အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္း သည့္အဆိုကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအေအကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ တန္းတူရည္တူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေနေၾကာင္း အဆို႐ွင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

ဦးထြန္းသာစိန္ တင္သြင္းသည့္အဆိုအား ယေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးမွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုကိုကန႔္ကြက္သူမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ လက္ရွိတိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန႔္ေနသည့္အေနအထားထက္ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္အတြက္ AA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွသိန္းေအာင္က ဆိုသည္။

“ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း အၾကမ္းဖက္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ထားတာကို မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရင္ ေရွ႕ကိုသြားဖို႔ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။ ဥပေဒထက္မွာ တစ္ေယာက္မွမရွိေစရလို႔ဆိုရင္ ဒီေန႔အြန္လိုင္းက ေဆြးေႏြးတာက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔ၿငိစြမ္းေနတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ဥပေဒေအာက္မွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတာက ပယ္ဖ်က္ဖို႔လိုအပ္တယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္ကမူ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း ဟူသည့္ ေၾကျငာခ်က္ကို အစိုးရသာလုပ္ေဆာင္၍ရသည့္အတြက္ AA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္မွာလည္း အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“မိဘျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဟာ ဆက္လက္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းကို သြားဖို႔အေနအထားမွာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကျငာထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ အစိုးရကပဲထုတ္ျပန္လို႔ရတဲ့အတြက္ မိဘျဖစ္တဲ့ အစိုးရက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးမွ ရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္႐ွိအာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္က AA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ပယ္ဖ်က္ေပးေရးအဆို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌တင္သြင္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္မွာ တပ္မေတာ္၏ တင္ျပခ်က္အေပၚမူတည္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက DMG သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကို မတရားအသင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု အျဖစ္ အစိုးရက သတ္မွတ္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ၿပီးေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လ်င္ျမန္စြာေပၚထြန္းရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

“ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အလ်င္အျမန္ေပၚထြန္းလာဖို႔ အင္မတန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ULA/AA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကျငာထားတာကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အလြန္တရာ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ဒါမွသာ လြတ္လပ္ေသာေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းမွ ေက်ာ္တက္ ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၂ ႏွစ္နီးပါး အထိ စစ္ေရးအေျခအေနတင္းမာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရက္ပိုင္းမွစ၍ ေသနတ္သံမ်ားတိတ္ဆိတ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခဲ့ရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာင္ပြဲျပန္လည္က်င္းပရန္ AA ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္မွႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမွာ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရွိလာခဲ့သည္။

Author: Admin