ေအာင္ထိန္ | DMG
ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ၊ စစ္ေတြ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္လာေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)အပါအဝင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္(MNDAA)၊ တေအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔က ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ ေၾကျငာထားသည္ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္က အဓိကျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF) ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က သံုးသပ္သည္။

“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ဒီအေနအထားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသေသခ်ာခ်ာ ႐ွဳျမင္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္လာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလင္းေတြကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြအားလံုးဟာ ရပ္သြားတာျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားတာျဖစ္ျဖစ္ လာမည့္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းမွာ အားၿပိဳင္မႈေတြ ႀကီးလာလို႕႐ွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ဆိုသည္။

ညီေနာင္မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာ တစ္ဖက္သတ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေနက ေၾကျငာထားၿပီး ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ထပ္မံအပစ္ရဲစဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ဆိုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ တပ္မေတာ္အရာ႐ွိဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးသည္အထိ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြရန္လိုအပ္ပါက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

၂၀၂၀ မတိုင္မီ ပထမအစိုးရသက္တမ္းတြင္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ အက်ပ္အတည္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအက်ဳိးအား ဦးတည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း ညီေနာင္သံုးဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယင္းအျပင္ မိမိတို႔မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယခင္က NLD အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ၾကား ရပ္တန္႔ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေ႐ွ႕ဆက္ႏိုင္ေရး အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ တိုက္တြန္းထားသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက AA ကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မွ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲရန္မူမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက သံုးသပ္သည္။

“ဒီအခ်က္ေတြကိုလုပ္မွ စစ္႐ွိန္က နည္းနည္းေလ်ာ့ဆင္းသြားမွာ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္မွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ သူတို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးရင္လည္းထိုး၊ မထိုးမီၾကားမွာလည္း Bilateral ထိုးၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္လည္းေဆြးေႏြး စသျဖင့္ လက္ေတြ႔က်က် အလုပ္ေတြ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ ေၾကျငာခ်က္ေတြထုတ္ၿပီး ေအာက္ေျခမွာ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေနတာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု ဦးေဖသန္းက ေျပာဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ၂ ႏွစ္နီးပါးထိ႐ွိလာေနၿပီး တုိက္ပြဲအက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အရပ္သားထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ား၊ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား အမ်ားအျပား ႐ွိေနသည္။

NLD ပါတီမွ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး မုံ႐ြာေအာင္႐ွင္က “ဒါကေတာ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္ျပႆနာပဲ။ ဘက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ေတာ့ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရသေလာက္ေပါ့ေလ။ ဥပမာဆိုပါေတာ့ တပ္မေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ တစ္ဘက္သက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကျငာဖူးတယ္။ အဲဒီၾကျငာခဲ့တဲ့ဟာလည္း ဘာမွ အရာမေရာက္ခဲ့ဘူး။ အခုေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႔ကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကျငာခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သိပ္ၿပီးအဆင္မေျပဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးက ကိုယ္က်င့္သံုးတဲ့မူကို တကယ္ လိုက္နာမွ ရမယ္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေျဖေလွ်ာ့ေစခ်င္လို႔ရွိရင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္တဲ့ လိုက္နာမႈေတာ့ ႐ွိဖို႔လိုတယ္” ဟု ဆိုသည္။

DMG က ေကာက္ယူရ႐ွိထားသည့္စာရင္းအရ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လကေန ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ရခိုင္တြင္ အရပ္သားေသဆုံးသူ (၅၂)ဦးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူ (၁၅၂)ဦးအထိ ႐ွိခဲ့သည္။

Author: Admin