ခင္သရဖီဦး | DMG
ေမ ၁၈ ၊ စစ္ေတြ

COVID-19 ကာလအတြင္း အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနအိမ္မွေနၿပီး ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမအသင္းမ်ားအသင္း (ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ) UTA မွ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကို႐ုိနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ယာယီပိတ္သိမ္းထားရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္႐ွိမွာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေမလ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔မ်ားမွစၿပီး မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေနၾကရေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္း (ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ)မွ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံ ဆရာဦးအာကာမိုးသူက ေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အလုပ္ပိတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္ေခၚမႈမ်ား႐ွိၿပီး ျပန္မေခၚေသးသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း႐ွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအၾကား အခြင့္အေရးမညီမွ်ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစဘဲ တန္းတူျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာ ဦးအာကာမိုးသူက ေျပာသည္။

“အခုက ပညာေရးဝန္ထမ္းကို ေမးလိုက္လို႔႐ွိရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္က ေခၚတဲ့အတြက္ သြားရတယ္ လို႔ပဲေျပာတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အမိန္႔ကိုပဲ လိုက္နာရမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ပညာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႔အာဏာပဲ ေစာင့္ရမလား။ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္ပါခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အမိန္႔ေတြပဲ လိုက္နာရမလား။ ဇေဝဇဝါျဖစ္တယ္။ ကြဲကြဲျပာျပားျဖစ္ေစခ်င္တာပါ။ ၁၅ရက္ေန႔ တစ္ညီတည္း တာဝန္ထမ္းဆိုလည္း ထမ္းေဆာင္မယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သာ ထိုသို႔ျပန္ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ၿပီး COVID 19 ကာလျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ပညာေရးဌာနတြင္ တာဝန္ ႐ွိေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္း (ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ကုတ္တကၠသိုလ္႐ွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား အားလံုး ေရာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဆရာတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ဒီေန႔မွာ ေတာင္ကုတ္တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမေတြ အကုန္လံုးေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ေခၚလဲဆိုတာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တစ္ခုမွမသိရဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

စစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုေခၚယူသည့္အတြက္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေမလ ၁၈ ရက္ ေန႔တို႔တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လာေရာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြတကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢမွ သိရသည္။

“ေခၚလို႔လဲ တခ်ိဳ႕ဆရာေတြက မေန႔ကတည္းက ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ပါလာတာ႐ွိတယ္။ ဒီေန႔လည္း ပါလာတာ ႐ွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ေခၚလဲဆိုတာကို က်မတို႔လည္းမသိဘူးေလ။ လူႀကီးေတြပဲသိလိမ့္မယ္။ ေခၚရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို” ဟု စစ္ေတြတကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢကမွ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ေနရာမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ သြားေရာက္ ေနၾကျခင္းမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါခ်ဳပ္အမိန္႔အာဏာကိုေၾကာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သြားလာေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ ဦးအာကာမိုးသူကဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးကလည္း ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၊ ျပည္သူသို႔ျပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ေမလ ၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Author: ခင္သရဖီဦး