ဓာတ္ပုံ - Getty Image

DMG ၊ ဩဂုတ္ ၉

(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

မၾကာေသးမီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ႏွင့္ ကိုဂ်င္မီ ဟု လူသိမ်ားေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္ ေက်ာ္မင္းယု အပါအဝင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆန႔္က်င္ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄ ဦးကို ျမန္မာစစ္ေကာင္စီက ကြပ္မ်က္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံး အုတ္အုတ္သဲသဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ႐ုရွား၏ ယူကရိန္းက်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုံမႈ စသည့္သတင္းမ်ားက ႏိုင္ငံတကာသတင္းေခါင္းစီးမ်ားအျဖစ္ ေနရာယူေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္က သတင္းေခါင္းစဥ္အျဖစ္ တပတ္လည္ကာ ျပန္ၿပီးေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီ၏ အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို အျပည့္အဝေထာက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ကူညီရန္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေျခလွမ္းမ်ား ဆက္လွမ္းဖို႔ တုံ႔ဆိုင္းေနၾကသည္။ ယင္းအစား ၎တို႔က ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က စစ္ေကာင္စီႏွင့္အာဆီယံ ေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့ၾကေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီခ်က္ အေပၚကိုသာ လႊဲခ်ေနခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခ်က္မွာ စတင္ခ်ိန္မွာပင္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက စစ္ေျမျပင္တြင္ မည္သို႔မည္ပုံ လုပ္ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ မွန္းဆခ်က္မ်ားကလည္း မွားယြင္းေၾကာင္းကို အခုေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား သက္ေသျပခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚလစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခက္ခဲေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကတည္းက အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္ေကာင္စီကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ တရားဝင္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ကပင္ စစ္ေကာင္စီ၏တရားဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစပိုင္းတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားးရွိခဲ့သည္။

ေဘက်င္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ စစ္ေကာင္စီကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒလီ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားကေတာ့ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ထက္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏အေျခအေနက ပိုေကာင္းလာစရာမရွိပါ။

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္အဆင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ တက္ေရာက္မႈမ်ားကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ေတာ့ စစ္ေကာင္စီကခန႔္အပ္ထားေသာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳခြင့္ ေပးထားသည္။

ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္သစ္ခန႔္အပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ကတို႔က သေဘာတူညီထားခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္သူျဖစ္ေသာ ယခင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သံတမန္ေဟာင္းကို လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ကိုယ္စားျပဳရန္ ခန႔္အပ္ထားသည္။

အေမရိကန္အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ NUG အရာရွိမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလို လူသိရွင္ၾကား ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန႔္ ေတြ႕ဆုံသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။  ဥေရာပ၊ ဩစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားရွိသည္။ ဝါရွင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၎တို႔၏လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကို NUG ႏွင့္နီးစပ္ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္က NUG ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားဝင္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳသလို အေမရိကန္က သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံကိုပင္ NUG ထုတ္ယူဖို႔ ခြင့္မျပဳပါ။ ယူကရိန္းက်ဴးေက်ာ္မႈအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္ေကာင္စီဆန႔္က်င္ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လုံၿခဳံေရးအကူအညီ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တိုးလာေသာ္လည္း အေမရိကန္အစိုးရသည္ အကူအညီေပးအပ္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ကိယက္ဗ္သို႔ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအနည္းငယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တိုက္ပြဲအေျဖကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ဆိုပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ခဲ့ရသနည္း။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ရက္စက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သစ္တစ္ခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာစုစည္းၿပီး ထူေထာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံျခားအစိုးရအမ်ားစုက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္ဘက္ႏွင့္  လက္နက္ကိုင္ အတိုက္အခံအင္အားစု ႏွစ္ဘက္စလုံး၏ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတို႔က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အံ့အားသင့္ခဲ့ေစသလို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကိုလည္း အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း ယူဆခ်က္အမွားအယြင္းမ်ားက အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက NUG ကိုယုံၾကည္လက္ခံေပးရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေႏွးေကြးခဲ့ရသည္ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခရွိေသာ ခုခံေတာ္လွန္မႈတစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းက သာမန္ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္သားမ်ားအတြက္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဒုကၡေရာက္မႈမ်ားကိုသာ တိုးၿပီးျဖစ္လာေစ လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာတြင္ အေျခခံလူတန္းစားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDF) မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းရင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္ေကာင္စီကို ထိေရာက္စြာ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ ေ႐ႊေရာင္လႊမ္းေသာေန႔ရက္မ်ားမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ဝက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ၊ အေျမာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ စစ္အုပ္စုက အသာစီးရႏိုင္ခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ႏွစ္ရာသီ ကုန္ဆုံးသြားခဲ့ေပၿပီ။ ထိုေျခာက္ေသြ႕ရာသီမ်ားမွာပင္ စစ္အုပ္စုက ထိုက္တန္ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား မရရွိခဲ့ပါ။

စစ္ေကာင္စီက အရပ္သားေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ထားၿပီး ၁၅၀၀၀ နီးပါးဖမ္းဆီးထားသည္။ အိမ္ေျခ ေပါင္း ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္က မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးထားေသာ္လည္း ဗမာလူမ်ိဳးစုအမ်ားစုေနထိုင္ရာ မေကြး ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ကို စစ္ေကာင္စီက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနၾကသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ားစုကို သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။

စစ္ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ားအရ လက္နက္အင္အားအသာျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက မည္ကဲ့သို႔ အႏိုင္ယူမည္နည္းဆိုသည္ကို မွန္းဆႏိုင္ဖို႔က ခက္ခဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာရွိလာသည္က အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား အတြက္ ေအာင္ပြဲသို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ နယ္ေျမမ်ား ၿပိဳကြဲသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုခုကေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးက လေပါင္းမ်ားတိုင္ေအာင္ ေတာင့္ခံထားႏိုင္သည္က ေတာ့ ရွင္းလင္းသိသာပါသည္။ ၎တို႔အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားရရွိရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ မလုံေလာက္ေသးသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားအခ်က္မ်ားစြာက ေဖာ္ျပေနပါသည္။

PDF မ်ားအေပၚ NUG ကအမိန႔္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမည္မွ်ရွိေနသည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးပါ။ PDF အမ်ားစုက လုံးဝလြတ္လပ္ေနၿပီး သီးျခားရပ္တည္ေနျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ စစ္ေကာင္စီကို အထိေရာက္ဆုံး ခုခံေတာ္လွန္ေနၾကေသာ EAO မ်ားအေပၚ NUG ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မည္မွ်ရွိသည္ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦးတို႔သည္ ၎တို႔၏ဘုံရန္သူကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အကန႔္အသတ္ရွိေသာ ကူညီမႈမ်ား ေပးေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဗမာႀကီးစိုးေသာ NUG ကို အျပည့္အဝ ယုံၾကည္အားကိုးျခင္း မရွိၾကေသးပါ။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ထက္အတြင္း အေစာပိုင္းက သူမထားရွိခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု EAO အမ်ားစုက ခံစားေနၾကသည္။

ထိုစိတ္ထိခိုက္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ေခၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္မ်ား ျဖစ္လာဖို႔ဆိုသည့္ မတိက် မေရရာေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ ပို၍ အခ်ိန္ယူရေပေတာ့မည္။ အင္အားႀကီးမားေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မ်ားျပားလွေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ အျခား EAO အမ်ားစုမွာလည္း ဗမာမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္ဆိုသည္ကို ေဘးထြက္ထိုင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေက်နပ္လ်က္ ရွိေနၾကေလသည္။

NUG သည္ ယခင္ျမန္မာအစိုးရမ်ားထက္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ ပိုၿပီး႐ိုးသားပုံရသည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္းထန္ေသာအၾကမ္းဖက္လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ားအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္ ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေၾကညာခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

NUCC က တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈရရွိႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ပဋိ ဉာဥ္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ပဋိဉာဥ္မ်ိဳးမရွိခဲ့ပါက ဗဟိုမွ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ ျခင္းကပိုေကာင္းေၾကာင္း EAO အမ်ားစု အဘယ္ေၾကာင့္ယုံၾကည္သနည္း ဆိုသည္ကို အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဗမာႀကီးစိုးေသာအစိုးရတိုင္းက ၎တို႔ေသနတ္မ်ားအား မိမိတို႔အေပၚ ခ်ိန္႐ြယ္လာလိမ့္မည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သမိုင္းက သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ပင္ အဓိကက်ေသာ EAO အမ်ားစုကလက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံမ်ိဳး မရွိပါက အေမရိကန္ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက NUG ကို စစ္ေရးအရ အကူအညီေပးဖို႔တာဝန္ မရွိေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာမည့္ ဗမာအစိုးရသစ္က ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ(ကယား)၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ နယ္ေျမမ်ားျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာအခါ လက္ရွိျပည္တြင္းစစ္က ေနာက္ထပ္ျပည္တြင္းစစ္ အသစ္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားမည့္ အလားအလာ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ အကယ္၍ NUCC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး NUG က EAO အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမွန္တကယ္ အတိုက္အခံ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္မည္ဆိုပါက အေမရိကန္အေနျဖင့္ NUG အား ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သံတမန္ေရးရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ အေမရိကန္က လက္ရွိမွာ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္း အဆိုပါအစိုးရအား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ အဆိုပါအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ EAO မ်ား ႏွင့္ PDF မ်ားကို စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ NUCC ကလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို NUG ႏွင့္ EAO ႏွစ္ဘက္လုံးက နားလည္ေၾကာင္းကို အေမရိကန္အစိုးရက ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသင့္သည္။ ခိုင္မာသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ အားနည္းေသာ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ သို႔မဟုတ္ ရခိုင္ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္လြတ္လပ္္ေရး စသျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္သို႔မည့္ပုံျဖစ္ရမည္ ဆိုသည္အတြက္မူ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ NUG ႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးထားေသာ မည္သည့္စနစ္မ်ိဳးမဆို ရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံတမန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသင့္ေပသည္။

ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ပါဝင္ရန္တြန႔္ဆုတ္ေနၾကေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားတို႔အား NUG ႏွင့္ ျပည့္ဝစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အားေကာင္းေသာမက္လုံးမ်ားကို ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံမႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဝါရွင္တန္ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

၎တို႔အား NUG က ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာျပန္လာခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကတိမ်ား ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကိုျပဌာန္းရန္ အာဏာမရွိေသးပါ။ ျမန္မာစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ကသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ကံၾကမၼာကို ဆုံးျဖတ္ၾကေပလိမ့္မည္။ NUCC လမ္းျပေျမပုံ မွတစ္ဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ား အခြင့္အေရးအား အာမခံခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေအေအတပ္ဖြဲ႕အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြရန္ ဝါရွင္တန္က ဖန္တီးသင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနသည္မွာ အေပးအယူလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဘဲ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး အေလွ်ာ့မေပး ေခါင္းမာေနေသာစစ္အုပ္စုအား ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနရသည့္ စစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရးအရ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက သိသာထင္ရွားေသာ ရလဒ္မ်ား မေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ စစ္အုပ္စုအႏိုင္ရလွ်င္ တိုင္းျပည္က ကြဲအက္လာေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ NUG ႏွင့္ ၎၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွာ အလားအလာရွိေသာ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခု ရွိလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ေအာင္ပြဲရရွိေစရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

“CSIS” တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ “Gregory B. Poling” ၏ “Time for Difficult Choices on Myanmar” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin