ဓာတ္ပုံ - Aljazeera

DMG ၊ ဇူလိုင္ ၁၀
ေမမိုးဘာသာျပန္ဆိုသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ စစ္သားအင္အား ႏွစ္သိန္း ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္သို႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ငါးေသာင္းခန႔္ ထပ္တိုးေစလႊတ္လိုက္သည္။ ဤပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လက ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းတြင္ အင္အားႀကီးၿပိဳင္ဘက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အင္အား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အိႏၵိယစစ္သား ၂၀ က်ဆုံးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္မွ မည္မွ်က်ဆုံးမွန္း မသိရေပ။

အိႏၵိယသည္ တိုက္ခိုက္ေရးဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားကို ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားသလို ေရတပ္ကလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ စစ္သေဘၤာမ်ားကို အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေရေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ျဖန႔္ထားသည္။ အိႏၵိယအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္မ်ား အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ပင္ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ တင္းမာမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တင္းမာ မႈမ်ားျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤအခ်က္မ်ားအားလုံးက ၫႊန္ျပေနသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တိဘက္သို႔ အသြားအျပန္ ရထားလမ္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း နီေပါသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ရထားလမ္းမ်ားအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ အမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ၾကားခံေနရာ မ်ားအျဖစ္ ယခင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ကို ယခုအခါ နယ္ေျမမ်ားကို စုစည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တ႐ုတ္က ႀကိဳးပမ္းလာသည္ဟု အိႏၵိယဘက္က ယူဆလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေဒသတြင္းလႊမ္းမိုးေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဖိအားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အေမရိကန္သည္ အိႏၵိယေနာက္တြင္ အခိုင္အမာရွိေနသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏၵိယသည္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားတစ္ရပ္ျဖင့္  တ႐ုတ္ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယအစိုးရသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာေရျပင္အား ၎၏ လႊမ္းမိုးရာအျဖစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး မွတ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ ကုန္သြယ္ေရးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဖိအားမ်ားကို က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေစကာမူ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား ကာလၾကာရွည္စြာ နက္နက္ ရႈိင္းရႈိင္း အျမစ္တြယ္ေနသည့္ မယုံၾကည္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းလည္း ရွိေနသျဖင့္ သူတို႔၏ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ ဆႏၵႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္ကို ဆန႔္က်င္သည့္မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းတြင္ အခက္အခဲႀကဳံေနရသည္။ အိႏၵိယသည္ မဟာရန္ဖက္ျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတို႔ၾကား ကာလၾကာရွည္ တည္ရွိေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရးအား အထူးဂ႐ုျပဳသည္။ ဘိုင္ဒန္ အစိုးရသည္လည္း အိႏၵိယႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ တပ္မ်ား ျပန္႐ုတ္သိမ္းေရးတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကန႔္သတ္မႈတစ္ခုျဖင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္သည္ အိႏၵိယက တစ္ခ်ိန္က မဟာမိတ္ရွရွားထံမွ စစ္လက္နက္မ်ား မၾကာ ေသးခင္က ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းကို ဘဝင္မက်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အိႏၵိယက ႐ုရွားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၂ ဘီလ်ံတန္ S-400 ေလေၾကာင္းကာကြယ္စနစ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏၵိယ အစိုးရၾကားတြင္ အစာမေၾကစရာ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ကမူ ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္ဟုျမင္သည္။ ဇြန္လ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္တြင္ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး Nimitz အမ်ိဳးအစား စစ္သေဘၤာ USS Ronald Reagan သည္ အရန္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ F-18 တိုက္ေလယာဥ္ အုပ္စုတစ္စုၿခံရံၿပီး အိႏၵိယစစ္သေဘၤာမ်ား၊ ယူေက-ျပင္သစ္ Jaguar တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ရွရွားမွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿပီး အိႏၵိယတြင္ လိုင္စင္ရယူထုတ္လုပ္သည့္ Sukhoi-30MKI တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္ရွိ Trivandrum ဟု ယခင္က သိၾကသည့္ Thiruvananthapuram ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြင္း အေျခခံေလ့က်င့္မႈမ်ားအျပင္ “အဆင့္ျမင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို တိုက္စစ္ဆင္မည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား” ကို ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ေလ့လာေရးသေဘၤာ Xian Yang Hong 03 သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။ သိပၸံဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စုစည္း ေကာက္ယူေလ့ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သည့္ေရငုပ္စစ္သေဘၤာ ကိုမဆို တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည့္ စစ္ပြဲအတြက္လည္း အသုံးဝင္ႏိုင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တ႐ုတ္၏ စြမ္းအင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတင္သြင္းမႈအတြက္ ေရလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္းရာ မလကၠာေရလက္ၾကားဝင္ေပါက္အနီး တည္ရွိသည့္ အိႏၵိယပိုင္ အက္ဒမန္ကြၽန္းႏွင့္ နီကိုဘား ကြၽန္းအနီးဝန္းက်င္ရွိ ေရပိုင္နက္အတြင္း တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာ မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယက မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အက္ဒမန္ကြၽန္းႏွင့္ နီကိုဘားကြၽန္းအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ေတြ႕လာရေၾကာင္း အိႏၵိယက မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အဆိုပါကြၽန္းမ်ားသည္ အိႏၵိယပိုင္ ကြၽန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၏ စြမ္းအင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတင္သြင္းမႈအတြက္ ေရလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္းရာ မလကၠာေရလက္ၾကား ဝင္ေပါက္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

တ႐ုတ္၏ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း အက်ိဳးစီးပြားမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကတြင္ ကုန္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္း ကာကြယ္လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဆႏၵျပည့္ေျမာက္ရန္ အင္အားအျပည့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သို႔ေစကာမူ တ႐ုတ္၏ စစ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ မည္သည့္ အခါကမွ် ၎တို႔အာဏာမရွိခဲ့သည့္ ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လာျခင္းက အိႏၵိယႏွင့္ ထိပ္တိုက္အားၿပိဳင္မည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးလာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ ပင္လယ္ဓားျပႏွိမ္နင္းမည့္ တပ္ျဖန႔္မႈစနစ္ကိုသုံးၿပီး ေရေၾကာင္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ခ်ိန္ညႇိခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသြားလာမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တပ္ျဖန႔္မႈကို ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အာဖရိကဦးခ်ိဳေဒသဟု ေခၚတြင္သည့္ အာဖရိက အေရွ႕ဖ်ားရွိ Djibouti တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ပထမဆုံး ျပည္ပစစ္အေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတည္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း လည္းရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္၏ ၂၀၁၅ ကာကြယ္ေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ယခုထက္ပင္ ပိုမိုေျပာင္က်စြာ ေဖာ္ျပ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုစာတမ္း၌ “ကုန္းေျမကို ပိုင္သည္ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ကို ပိုင္စိုးရမည္ဆိုသည့္ ေရွး႐ိုးစြဲ ယုံၾကည္ခ်က္ကို စြန႔္လႊတ္ရမည္။ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ သမုဒၵရာမ်ားကို စီမံျခင္း၊ ေရေၾကာင္းအခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကာကြယ္ျခင္းတို႔ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္အေလးထားရန္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊... (တ႐ုတ္သည္) မိမိႏိုင္ငံကို ေရေၾကာင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အားေပးေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး ေရွးရႈ၍ ႏိုင္ငံတကာ ေရေၾကာင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ နယ္စပ္တစ္ခုအျဖစ္ နယ္နိမိတ္ ကန႔္သတ္ထားသည့္ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းေဒသ၏ အေျခအေနမွာ ယခုအခါ အလြန္ တင္းမာေနၿပီး ႏွစ္ဘက္လုံးအတြက္ ေသြးစြန္းေသာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈအထိ ျဖစ္ပြားသြားေစႏိုင္သည္။ ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းေဒသ တင္းမာမႈႏွင့္ မတူသည့္ အေျခအေနမွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာအေရး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ဤေရျပင္သည္ အာရွစစ္ေအးတိုက္ပြဲ၏ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္အျဖစ္သို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလာေနသည္။

အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး စင္တာအတြက္ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလက ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ယူေကအေျခစိုက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ Corbett ေရေၾကာင္းမူဝါဒ ေလ့လာေရးစင္တာ (Corbett Center for Maritime Policy Studies) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ David Scott က ယခုကဲ့သို႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“၂၀၁၀ ႏွစ္လြန္ကာလမ်ားအတြင္း အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ အိႏၵိယ၏ မဟာဗ်ဴဟာ သုံးရပ္မွာ ‘ေရတပ္-ေရေၾကာင္း အေျခခံအေဆာက္အဦ (အေျခစိုက္စခန္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အင္အားထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္အေရးစိုးရိမ္သည့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း’ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။”

အဆိုပါအင္အားစုမ်ားသည္ Quad ဟု အမ်ားသိၾကသည့္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ေလးႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အိႏၵိယ၏ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေလးႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အား တ႐ုတ္အႏၲရာယ္ကို တုံ႔ျပန္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးတစ္ခုအသြင္ အဆင့္ျမင့္ အလြတ္သေဘာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အဖြဲ႕ အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအဖြဲ႕ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး ကနဦးအစျပဳခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ထိုကာလ ၾသစေတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ Kevin Rudd သည္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မပ်က္ျပားလိုသည့္အတြက္ အဖြဲ႕က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရာမွ အဖြဲ႕ႀကီးလည္း ၿပိဳလဲခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို အားလုံးသိျမင္လာသည့္ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မနီလာတြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္း အေဝးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေလးဦး သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္အခ်ိန္၌ Quad အဖြဲ႕သည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေရတပ္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယသည္ အေမရိကန္၏ “အဓိက ကာကြယ္ေရးမိတ္ဖက္” အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ မၾကာမီပင္ အိႏၵိယသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ အေမရိကန္-ဂ်ပန္ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ အျဖစ္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ရန္ စစ္သေဘၤာအုပ္စုတစ္စုကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
အိႏၵိယသည္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အျခားေဒသတြင္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ Malabar အမည္ရ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိထားသည္။

Quad အဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါအေရး ေဆြးေႏြးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မတ္လ အတြင္း အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး နယူးဇီလန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ားတိုးျမင့္လာသည့္အခ်ိန္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ရာ က်န္းမာေရး အက်ပ္အတည္းသည္ အစီအစဥ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းအရာမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏိုင္သည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ တ႐ုတ္၏ အကြက္ေ႐ႊ႕မႈမ်ားသည္ အလုံးစုံေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ မျဖစ္ခဲ့ေပ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အိႏၵိယသည္ ယင္း၏ ပထမဆုံးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္မ်ားပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ Andaman and Nicobar Command စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ ကုန္းေျမအေရွ႕ပိုင္းပင္လယ္ျပင္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အထူးအားျဖင့္ တ႐ုတ္၏ ေရေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။

ကြၽန္းရွိ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားမွလြဲ၍ အိႏၵိယ၏ ပင္မေရတပ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားသည္ ေမာ္လဒိုက္ကြၽန္းေျမာက္ပိုင္းရွိ ကြၽန္းဆြယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Lakshadweep ၏ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။

အိႏၵိယသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္း ၾသစေၾတးလ်၏ ပိုင္နက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေကာ့စကိုကြၽန္း (ကီလင္ကြၽန္း) အသုံးျပဳခြင့္ရေရးကိုလည္း ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္။ အိႏၵိယ၏ ေရွ႕ေျခလွမ္းတစ္ဆင့္မွာ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေရငုပ္သေဘၤာ သုံးစီး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၏သမား႐ိုးက်လႊမ္းမိုးမႈကို တြန္းလွန္မည့္ တ႐ုတ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေရးအတြက္ အိႏၵိယ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အားလုံးေအာင္ျမင္ႏိုင္သလား ဆိုသည္မွာ ေျပာရန္ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တိုက္ပြဲေခၚသံအတြက္ကေတာ့ ဟိမဝႏၲာကုန္းျမင့္မ်ားမွသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေရျပင္အထိ လမ္းေၾကာင္း ဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏွင့္ နယ္နိမိတ္ကို ဖုန္းဆိုးေက်ာက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေနရာ တစ္ေနရာ သတ္မွတ္သင့္-မသင့္ကို အသည္းအသန္ စိုးရိမ္ေနမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဟိမဝႏၲာတြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းသည္ အိႏၵိယကို ဟန္ခ်က္ပ်က္ေအာင္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္လို သည့္သေဘာကို ျပေနသည္။

အိႏၵိယ၏ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ဟိမဝႏၲာနယ္စပ္တစ္ေၾကာတြင္ ရန္စမႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနပါက တ႐ုတ္ကိုစစ္ေရးအရ ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္သာေနသည္။

တ႐ုပ္၏ တုံ႔ျပန္မႈသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလအတြင္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CCP) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက အိႏၵိယႏွင့္ ၎၏ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးကို ျပင္းထန္စြာ စတင္တိုက္ခိုက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“အိႏၵိယဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈေအာက္မွာ သားေကာင္ျဖစ္ေနၿပီ။ … ခံရသူျဖစ္ေနၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရး စစ္ရထားမွာ တြဲေလာင္းပါေနတဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔အေပါင္းအပါေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားလည္း ပ်က္စီးေတာ့မယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အိႏၵိယအတြက္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါအတြက္ အျပစ္တင္ရမည္မွာ တ႐ုပ္မဟုတ္ဘဲ အိႏၵိယသာျဖစ္သည္ဟူ၍ တ႐ုပ္သတင္းစာတစ္ေစာင္မွ စာေရးသူမ်ားက ေမလအတြင္း တညီတၫြတ္ တည္းေရးသားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ သုံးစြဲသူအေကာင့္ခ်ိတ္ထားသည့္ တ႐ုတ္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ Weibo တြင္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔က တင္ထားသည့္ ပို႔စ္တစ္ခု၌ “တ႐ုတ္တြင္မီးညႇိပုံႏွင့္ အိႏၵိယတြင္မီးညႇိပုံ” ဟူသည့္စာသားျဖင့္ အိႏၵိယတြင္ ကိုဗစ္ျဖင့္ေသဆုံးသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကို မီးသၿဂႋဳလ္သည့္ပုံအား တ႐ုတ္၏ဒုံးပ်ံ လႊတ္တင္ေနပုံႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုပုံကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲအစျဖစ္သည့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအသစ္တစ္ခုတြင္ အင္အားႀကီး ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျပင္းအထန္ရန္လိုမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာသည့္အေနအထားကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုပုံကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ဤလုပ္ရပ္သည္ ယခုမွဇာတ္လမ္းစသည့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲသစ္ တစ္ရပ္တြင္ အင္အားႀကီး ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ အေျခအေနအား အရွိအေနအထားအတိုင္း ထင္ဟပ္ျပသေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေမမိုး
(Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Bertil Lintner ၏ China-India: contours of a conflict to come ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

Author: DMG