မႏၱေလးတြင္ဦးေခါင္းကို က်ည္ထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသူ ၾကယ္စင္၏ နာေရးအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ)

ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ စစ္တပ္က အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ရယူၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေငြေၾကး ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္နိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နိုင္ငံေပါင္း ၂၇ နိုင္ငံပါဝင္ေသာ ဥေရာပသမဂၢသည္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ေကာ္မတီ တစ္ခုကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္ကုန္သြယ္ေရး တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္းက ေပါင္သန္း ၂၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၀.၇ သန္း)ေက်ာ္ကို ေလးႏွစ္ၾကာ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ သီးျခားအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိသည့္ ဘက္ဂ်က္ပံ့ပိုးမႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို နိုင္ငံတကာက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဥေရာပသမဂၢက ယခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထပ္မံခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ ေသဆံုးသူ ၃၈ ဦး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္က ေျပာၾကားသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ အာရွတိုက္၏ အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္နိုင္ငံအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ပညာေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္သီေဒသမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာအေထာက္အပံ့မ်ားကို အဓိက ကူညီေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

Author: DMG