ပံုစာ - ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔ ၂၀၁၉ ဧၿပီလက ေဘက်င္းတြင္ေတြ႔ဆံုစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

ေစာသႏၱာေအး ဘာသာျပန္ဆိုသည္

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တစ္ဖက္သတ္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေနသည္မွာ ယခုအခါ ၉ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အဆိုပါ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆည္ စီမံကိန္းသည္ တရုတ္၏ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလ်ံရွိၿပီး ေရသိုေလွာင္မည့္ ဧရိယာသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းထက္ ပိုမိုႀကီးမားသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ျမန္မာလူထု၏ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ထိုစဥ္က အာဏာရ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘လူထု၏သေဘာဆႏၵ’ အရ ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေလ့လာသူမ်ားကမူ ဤကဲ့သို႔ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာ့ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ လူထုၾကားတြင္ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနသည့္ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အျမင္မ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ သံုးသပ္ၾကသည္။ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းအား အမွန္တကယ္သာ ‘လူထု၏သေဘာဆႏၵ’ အရ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ဆိုပါက တရုတ္ျပည္ျပင္ပရွိ အျခားေသာ ပံုစံတူစီမံကိန္းမ်ား၏ ကံၾကမၼာကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တရုတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ မဟာစီမံကိန္း မဟုတ္ေပ။ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေနာက္ထပ္ စီမံကိန္းႀကီးႏွစ္ခုလည္း ရွိေနသည္။ ၎တို႔မွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၳဳတြင္းစီမံကိန္းႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္း ႏွစ္ခုလံုးသည္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းသံုးခုလံုးတြင္ လုပ္ငန္းပံုစံ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရပံုခ်င္း တူၾကေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးမႈ ပံုစံခ်င္း မတူၾကေပ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ယခင္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က တစ္ဘက္သတ္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည့္အတြက္ ထပ္မံညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ရွိမလာေတာ့ဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးလည္း ေခ်ာင္ထိုးခံလိုက္ရသည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း သည္လည္း ၂ ႏွစ္ၾကာ ဆိုင္းငံ့ခံထားရၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ မစတင္မီ စံုစမ္းမႈမ်ား၊ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးခ်ိန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တည္းက ယခုအထိ ပံုမွန္လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ ဆိုင္းငံ့ခံရျခင္း မရွိခဲ့ဖူးေပ။

အဆိုပါစီမံကိန္းႀကီးသံုးခု ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ မတူညီေသာ ေအာင္ျမင္မႈဒီဂရီကို နားလည္ရန္အတြက္ ဆိုလွ်င္ ထိုစီမံကိန္းသံုးခု လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္၌ ရွိေနခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရသံုးရပ္၏ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္း အသီးသီးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း မစတင္မီ ၂၀၁၁ မတ္လအထိ ရွိေနခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရ၊ ၂၀၁၁ မတ္လမွ ၂၀၁၆ မတ္လအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ၎ေနာက္ပိုင္း အာဏာရလာသည့္ NLD အစိုးရတို႔ျဖစ္သည္။
သို႔ဆိုပါက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တစ္ဘက္သတ္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည့္လုပ္ရပ္တြင္ ‘လူထု၏သေဘာဆႏၵ’ ဆိုသည္က အဓိကအေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စိုက္ထူထားေသာ တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္အား ႀကိဳဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္အနီးတြင္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းပံုစံတူေသာ္လည္း ေနာက္ခံအခင္းအက်င္း မတူသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မတူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။

စီမံကိန္းသံုးခုလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းပလန္ကို စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ဆဲ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ အေခ်ာသပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသည္။

တရုတ္သည္ ျမန္မာအတြက္ အႀကီးဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ရံုသာမက ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအလယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရကို ေထာက္ခံမႈေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးလည္းျဖစ္ေနသည္။ တရုတ္သည္ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာအာဏာရွင္မ်ား ႏိုင္ငံကိုဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ တရုတ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး ထားရွိေရးသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ တရုတ္ကို ျငင္းဆန္ရန္ အေလ်ာ္အစားႀကီးမားလွသည့္အတြက္ ျမန္မာသည္ ထိုကာလမ်ားအတြင္း တရုတ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာေက်နပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ၿငိမ္သည့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တရားဝင္ ရုတ္သိမ္းၿပီး စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အၿငိမ္းစားအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သလို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္လည္း အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး တိုက္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့သလို ျမန္မာအေပၚ ရွိေနသည့္ တရုတ္၏ ၾသဇာသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္လာခဲ့သည္။ တရုတ္ကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ယခင္ စစ္အစိုးရကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးခဲ့သည့္ တရုတ္အား ၿငိဳျငင္ေစျခင္းတို႔အတြက္ ေပးဆပ္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအေလ်ာ္အစားသည္လည္း ယခင္ကေလာက္ မႀကီးမားေတာ့ေပ။

တရုတ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ မဟာစီမံကိန္းႀကီး သံုးခုအနက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္သည္ အျခားႏွစ္ခုထက္ ပိုျမင့္မားသည္။ တရုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကျမစ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္ ေရစီးေၾကာင္းကို ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အေလ်ာ္အစားသည္ လက္သင့္ခံႏိုင္မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိမေနေပ။ ဤစီမံကိန္းသည္ တရုတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးပါၿပီး တရုတ္၏ စြမ္းအင္က႑လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အျခားေသာစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ အလြန္အမင္း အေလွ်ာ့ေပးသည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း တရုတ္အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အေလးအနက္ အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါက အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ လက္ထက္တြင္ တရုတ္၏ စီမံကိန္းႀကီးသံုးခုအား အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အခ်က္မွာ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ကြာဟခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အေပၚ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိပါးလာႏိုင္သလား ဟူသည့္အခ်က္တြင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ NLD သည္ ၂၀၁၆ တြင္ မတ္လတြင္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရာထူး ရယူကာ အဓိကေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနသည့္ တရုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ယခင္က အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တာဝန္ ရယူလာခ်ိန္တြင္မူ တရုတ္အေပၚ ေလသံေျပာင္းသြားသလို ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လိုသည့္ဆႏၵ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အခါခါ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုအေရးတြင္လည္း စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းရန္အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကိုယ္တိုင္တိုက္တြန္း ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမအာဏာရလာခ်ိန္တြင္မူ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ လိုလားေသာ ျမန္မာလူထုအား စီမံကိန္းအေပၚ “ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈၾကရန္” ေျပာင္းလဲတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လူထုႀကိဳက္အစိုးရက လူထုမႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ NLD အစိုးရ အာဏာရလာခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္  ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းလာသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကလည္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို တစ္စတစ္စ ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအား ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ တရုတ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား “ရခိုင္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ား” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေခၚေဝၚလာသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရအား ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ႏိုင္ငံတကာက အေရးယူရန္ စီစဥ္မႈကို ကန္႔ကြက္ကာ ျမန္မာအေပၚ ေထာက္ခံမႈျပသထားသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တရုတ္စီမံကိန္းမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအား ဆံုးရံႈးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ိဳး ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရေပးဆပ္ရမည့္ အေလ်ာ္အစားသည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ သံုးဆက္လံုးတြင္ အေလ်ာ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္စိုက္မတ္မတ္ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္မွာ လံုၿခံဳေရးကုိ အေျခခံေသာရႈေထာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာသည္ ၎၏ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ႀကံဳရၿပီး အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာတိုင္း ဤစီမံကိန္းသံုးခု ေခ်ာေမြ႔စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စီမံကိန္းသံုးခုအနက္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအေပၚ ထိပါးလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ မေကာင္းသတင္းမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ားဆံုး ႀကံဳခဲ့ရသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အျခားေသာ ကစားကြက္မ်ား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈ ရွိေသာ္လည္း တရုတ္စီမံကိန္း သံုးခုအတြက္ မတူညီေသာ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးအေျခခံ တြက္ခ်က္ေသာ ရႈေထာင့္က အဓိကပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တရုတ္၏ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခသည္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္က မီးေမာင္းထိုးျပလွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားအား တရုတ္၏ စက္ကြင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြားေအာင္ တြန္းပို႔ေနေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္လည္း လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရရွိေရးအတြက္ တရုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လက္သင့္ခံကာ အကာအကြယ္ေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္သာ ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရရွိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာပါက ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ရွိေနေသာ တရုတ္၏ ဗီတိုအာဏာသည္လည္း တရုတ္ျပည္ျပင္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေရးပါအရာေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေတာ့မည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(ရည္ညႊန္း - Chinese Investment in Myanmar: Beyond Myitsone Dam by Ruosui Zhang, THE DIPLOMAT)

Author: Admin