DMG ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅

စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ညီၫြတ္ေရးအစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲေျပာင္းကာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျပႆနာမ်ားကို ညႇိဳႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)က ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ NCA  ၆ ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

KNU အေနျဖင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္က မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္အတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ႀကိဳစားခဲ့သည္မွာ ယခုအခါ (၆)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအားလုံး ပိတ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ကာလအတိုင္မီအခ်ိန္ကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္လိုက္ကာ ၂၀၁၀ ထက္ပိုဆိုးေသာ အေနအထားကိုဖန္းတီးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးက DMG သို႔ ေျပာသည္။

“အဓိက အဲဒီကိစၥကိုျဖစ္ေပၚေစတာက စစ္တပ္ကပဲျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္နဲ႔သမိုင္းေၾကာင္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၆၂ ကေနၿပီးေတာ့ ၈၈ နဲ႔ အခု ၂၀၂၁ မွာ တစ္ႀကိမ္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုစစ္အာဏာသိမ္းတဲ့ သံသရာထဲကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမ႐ုန္းထြက္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အဓိကျပႆာနာက စစ္တပ္ကႏိုင္ငံေရးကေန ကင္ကင္းရွင္းရွင္းေနျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာလိုတာျဖစ္တယ္”ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူး ေျပာသည္။

စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းမႈေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးသည္ ဖိႏွိပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လူမႈစီးပြားဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာကို ခါးစည္း၊ ရင္ဆိုင္ခံစားေနၾကရၿပီး ႏိုင္ငံမွာလည္း ၿပိဳပ်က္စီးလုအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈကို ကယ္တင္သည့္အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးကတိကဝတ္ျပဳမႈကို တရားဝင္ေၾကျငာထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေနမႈမွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းေၾကျငာရန္ အပါအဝင္ အခ်က္(၆)ခ်က္ကို ဆိုးဝါးေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနအား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU) ေတာင္းဆိုထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာသြားမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳး ရဲရဲတင္းတင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူနဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုလားတဲ့ တပ္မေတာ္တပ္မႉး၊ တပ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔ၾကားမွာ တံတားျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ အဲဒီအေျခခံကေန ႏိုင္ငံတကာၾကားဝင္ညႇိႏႈိင္းမႈကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံဆီသြားလိုက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ဒီ Statement ထဲမွာ ေဖာ္ထားတာျဖစ္တယ္”ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒိုမူး ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)ကို တပ္မဟာ(၁) သထုံ၊ တပ္မဟာ(၂) ေတာင္ငူ၊ တပ္မဟာ(၃) ေညာင္ေလးပင္၊ တပ္မဟာ(၄) ထားဝယ္၊ တပ္မဟာ(၅) ဖာပြန္၊ တပ္မဟာ(၆) ဒူးပလာယာ၊ တပ္မဟာ(၇) ဘားအံ စသည့္တပ္မဟာ(၇)ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

KNU သည္ ေတာ္လွန္ေရးအစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထပ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကိုလက္မခံေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူရပ္တည္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ KNU တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ၉ လနီးပါးၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုမ်ားက စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ မရပ္တန႔္ဘဲ ဆက္လက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း (၂၅၆) ရက္ေန႔အထိ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၁၁၇၁)ဦးႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ (၈၉၈၁) ဦးအထိရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

Author: DMG